Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego- ryzyko związane z pandemią i Covid 19

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego- ryzyko związane z pandemią i Covid 19

Ocena ryzyka zawodowego Akrualizacja Covid 19 na rok 2020/2021

W każdy zawód wpisane jest ryzyko zawodowe. Nie ma znaczenia czy jest to sprzedawca, nauczyciel, czy też lekarz. Istotne jest, aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować wszelkie zagrożenia poprzez wdrożenie odpowiednich działań. W tym celu należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska. 

Obowiązek sporządzania oceny ryzyka zawodowego i jej aktualizacji

Ocena ryzyka zawodowego i jej udokumentowanie jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ma ona na celu poprawienie warunków na ocenianym stanowisku. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Ocena ryzyka powinna być również aktualizowana w przypadku: zakupu nowych maszyn i urządzeń, utworzenia nowego stanowiska pracy, czy też zmiany w stosowanych środkach ochrony indywidualnej i zbiorowej. Również w przypadku pandemii COVID-19 taka aktualizacja powinna mieć miejsce. 

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Wyniki oceny ryzyka zawodowego muszą być ujęte w odpowiedniej dokumentacji BHP, z którą pracownicy są zobowiązani się zapoznać np. podczas szkolenia BHP. Gotową dokumentację dla konkretnych stanowisk mogą Państwo kupić w odpowiednim sklepie BHP. Kupując ocenę ryzyka zawodowego w sklepie online, zyskują Państwo czas, pewność, że dokumentacja ta spełnia wymagania prawne oraz brak konieczności angażowania specjalistów zewnętrznych do procesu oceny. Co więcej, każdy dokument zawiera aktualizację dotyczącą zagrożeń wynikających z COVID-19. 

Aktualizację oceny ryzyka zawodowego możesz zamówić bezpośrednio w naszym sklepie