slide

Aptekarz - Farmaceuta

Zawód farmaceuty bywa najczęściej utożsamiany z aptekarzem, choć jest to znacznym uproszczeniem i zawężeniem funkcji i zadań, jakie mogą wykonywać osoby posiadające ten tytuł. Błędnie wskazuje również na aptekę jako jedyne miejsce pracy dla farmaceutów.

Zadania i obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku Aptekarz - Farmaceuta
  • realizowanie recept,
  • sprzedaż produktów medycznych i leków gotowych
  • wytwarzanie recepturowych
  • udzielanie porad w zakresie stosowania i działania leków
  • ocena jakości leków
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej

Wymagania odnośnie stanowiska pracy:Środowisko Pracy

natężenie oświetlenia: NORMA: PN-EN 12464.1
pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać co 5 lat
instalacja elektryczna
pomiary elektryczne należy przeprowadzać co 5 lat

Badania Lekarskie

1. wstępne
2. okresowe

Szkolenie BHP wstępne

1. instruktaż ogólny
2. instruktaż stanowiskowy
WAŻNE: szkolenie wstępne należy przeprowadzić przed przystąpieniem pracownika do pracy

Szkolenie BHP okresowe

1. należy przeprowadzić do roku od szkolenia wstępnego
2. szkolenie okresowe należy powtarzać co 5 lat

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

obowiązkowe dla osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejOcena ryzyka zawodowegoZagrożenia na stanowisku pracy

czynniki fizyczne
wystąpienie pożaru
porażenie prądem elektrycznym
narażenie na hałas
mikroklimat
styczność z ostrymi elementami
uderzenie o elementy wyposażenia apteki
potknięcie
poślizgnięcie
upadek na tym samym poziomie
upadek na różnym poziomie

czynniki biologiczne
bakterie
grzyby
wirusy

czynniki psychofizyczne
obciążenie statyczne
agresja ze strony innych osób
stres i monotonia

Środki ochrony

techniczne
organizacyjneSugerowane działania


Zamów szkolenie BHP dla stanowiska Aptekarz - Farmaceuta.
Skorzystaj z pewnej i sprawdzonej platformy e-learningowej.
Kup szkolenie online.

------

Zamów Ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Aptekarz - Farmaceuta.
Kup online.

------

Zamów pomiary oświetlenia i elektryczne w miejscu pracy
Skorzystaj z certyfikowanej firmy

------
Pobierz niezbędne dokumenty
Skorzystaj z działu Download.

Masz pytania, skorzystaj z wiedzy eksperta.