Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej kierujemy do:

  • osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi,
  • spółkami, urzędami spółdzielniami,
  • zakładami prywatnymi,
  • kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych,
  • dyrektorów szkół i jednostek naukowych
  • przedsiębiorców prywatnych

działalność gospodarcza, firmy , instytucje

Nazwa kursujęzykopiniecenazamówienie
Pracodawca
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor
ENG, UKR
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0 163 zł

98zł

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0784 zł

549zł

Kadra kierownicza - praca stacjonarna
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor
ENG, UKR
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Kadra kierownicza - praca zdalna lub hybrydowa
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0182 zł

109zł

Kadra kierownicza wizytująca place budowy i inwestycji
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Kierownik budowy
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Metodyka instruktażu stanowiskowego
kurs online dla pracodawców i kadry kierowniczej
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,075 zł

60zł

służba zdrowia i farmacji

Nazwa kursujęzykopiniecenazamówienie
Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Pracodawca i osoby kierujące personelem medycznym w narażeniu
na działanie pola elektromagnetycznego

szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Pracodawca i osoby kierujące pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

szkolnictwo, uczelnie wyższe, żłobki i przedszkola

Nazwa kursujęzykopiniecenazamówienie
Dyrektor szkoły i placówek oświatowych
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0 163 zł

98zł

Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Wykładowcy i rektorzy uczelni i szkół wyższych
szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL- lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Naszym klientom zapewniamy wygodę i bezpieczeństwo realizacji szkoleń online

Dostęp do szkoleń 24 h/7

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu i czasie

Bez limitu czasu

Brak ograniczeń czasowych, test wielokrotnego podejścia, naukę możesz przerywać i kontynuować kiedy chcesz

Pełne wsparcie online

Na nas zawsze możesz liczyć. Służymy wsparciem merytorycznym i technicznym

Potrzebne funkcje

Obserwuj wyniki, przekazuj szkolenia pracownikom, pobieraj elektroniczną dokumentację

Bezpieczne zakupy Online

Bezpieczne zakupy przez Internet zapewnia największy Polski operator „Przelewy24”

Pełne wsparcie online

zaświadczenie otrzymasz tuż po zaliczeniu egzaminu, będzie zgodnie z wzorem respektowanym przez PIP

Informacje techniczne, zaświadczenia, podstawa prawna

Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem ( tylko w polskiej wersji językowej )
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online (e-learningowej)
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania: egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Zaświadcznie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
Realizacja w procesie szkolenia wytycznych przewidzianych w ramowym programie szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.), a także wydanie zaświadczenia o ukończenia kursu zgodnie ze wzorem przewidzianym w tymże rozporządzeniu.
Karta oceny ryzyka zawodowego to obowiązkowy dokument.

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Pracodawca może sporządzić taki dokument samodzielnie lub zakupić go w naszym sklepie:
0%
1516

Test egzaminacyjny BHP dla pracodawcy i kierownika

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku?

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę:

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Your score is

0%

Exit

Szkolenia BHP online dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Prowadząc działalność gospodarczą, często zdarza się tak, że sam pracodawca wykonuje zadania służby BHP. Wynika to przede wszystkim z braku konieczności wyznaczenia odpowiedniej osoby lub zatrudnienia specjalisty ds. BHP. Jednakże, gdy decyduje się na podjęcie tego zadania, musi posiadać odpowiednie przygotowanie. Wiedzę z dziedziny BHP otrzyma on z obowiązkowych szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP mają na celu uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny BHP. Na tego typu szkoleniu przekazywane są również całkiem nowe rozwiązania oraz przepisy. Wszystko po to, aby osoba, która wykonuje zadania służby BHP była z informacjami na bieżąco i mogła je zastosować w praktyce. W ostateczności przełoży się to na zmniejszenie ilości wypadków oraz drobnych zdarzeń niepożądanych. W przypadku, gdy praca nie zostanie dostosowana pod względem bezpieczeństwa lub zostaną zlekceważone wszelkie wytyczne, to za wypadek przy pracy odpowiada pracodawca. Dlatego też wszelkie kursy BHP są niezwykle ważne w każdej firmie. Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP powinny odbywać się regularnie co 5 lat. 

Zarówno szkolenia, jak i kursy BHP można również odbyć drogą internetową. Szczególnie istotne to rozwiązanie jest obecnie, w czasach, w których panuje pandemia COVID-19 i ryzyko zarażenia się jest podwyższone. Szkolenia BHP online sprawiają, że nie trzeba organizować odpowiedniej sali szkoleniowej oraz zatrudniać specjalistów zewnętrznych. Materiały zawarte w szkoleniu BHP przez internet są na bieżąco aktualizowane oraz spełniają uwarunkowania prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Również zgodnie z nim kurs BHP online kończy się testem BHP, w którym sprawdzana jest wiedza uczestnika szkolenia. Po ukończeniu kursu BHP przez internet oraz pozytywnym wyniku z testu BHP online osoba szkolona otrzymuje niezbędne zaświadczenie. Poszerzanie wiedzy z zakresu BHP, w szczególności przez pracodawców wykonujących zadania służby BHP, przyczynia się do zmniejszenia wypadków przy pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierującymi pracownikami dedykowane jest dla kadry zarządzającej, która w swych codziennych obowiązkach zmaga się między innymi z nadzorem nad wykonywaniem określonych zadań przez pracowników. Do ich obowiązków należy również kontrolowanie, czy dany pracownik przestrzega panujące zasady BHP oraz stosuje przydzieloną odzież, oraz środki ochrony indywidualnej. Jednakże, aby sami mogli je od nich egzekwować, to powinni posiadać odpowiednią wiedzę.

Z dziedziny BHP powinni wiedzieć między innymi: jakie czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników występują w danym środowisku pracy, jakie działania podjąć, aby zagrożenia te zminimalizować oraz jakie kroki należy przedsięwziąć w chwili wystąpienia sytuacji awaryjnej. Wszystkie te informacje uzyskuje kolejno z kursu BHP wstępnego, a następnie ze szkolenia okresowego BHP.  

Osoba kierująca pracownikami musi po 6 miesiącach od szkolenia wstępnego przejść szkolenie BHP okresowe. Ma to na celu przyswojenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami i przepisami. Kolejne szkolenie BHP okresowe należy wykonać po 5 latach.