Kursy BHP dla Pracodawcy i kierownika

Zapraszamy pracodawców i kadrę kierowniczą na certyfikowany Kurs BHP.
Zalety kursu:
 • dostępny jest Online,
 • można go ukończyć na dowolnym urządzeniu,
 • w dowolnym czasie i miejscu,
 • kurs BHP kończy się  krótkim testem Online
 • oraz wydaniem Zaświadczenia w języku polskim i angielskim.

PROMOCJA CENOWA !

Skorzystaj z obniżonej ceny:

Udzielamy wsparcia pracodawcom i kursantom obniżając koszty kursu:

 • Szkolenie dla pracodawców i kierujących pracownikami:
  obniżona cena kursu do -40% z 164 zł na 98 zł
 • Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania BHP:
  obniżona cena kursu do -30% z 784 zł na 549 zł
Akcja promocyjna trwa:
od dnia: 01.01.2023 do dnia: 31.03.2023

Przygotowaliśmy dwa szkolenia BHP dla pracodawców:

WARIANT 1:

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Szkolenie jest obowiązkowe i każdy pracodawca powinien je ukończyć w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika.
Szkolenie to ważne jest 5 lat i po tym czasie należy je odnowić.

WARIANT 2:

Szkolenie uzupełniające BHP dla pracodawców którzy chcą samodzielnie szkolić swoich pracowników w zakresie kursów BHP wstępnych i okresowych.
Szkolenie ważne jest 5 lat. Pracodawca otrzyma dodatkowo pakiet dokumentów potrzebnych przy codziennym sprawowaniu zadań BHP.

Informacje dodatkowe:

Jeżeli pracodawca decyduje się za zakup szkolenia w wariancie 2, musi sprawdzić czy posiada aktualne szkolenie podstawowe BHP
( wariant 1 ), jeśli nie powinien je uzupełnić.

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i kierowników z podziałem na środowisko pracy:

pracodawców i osób kierujących pracownikami
pracodawców wykonujących zadania służby BHP
pracodawców i osób kierujących personelem medycznym
pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej
dyrektorów szkół i placówek oświatowych
pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach
wykładowców i rektorów uczelni i szkół wyższych

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP – Kurs ONLINE

Cena 784zł 549 zł/ osoba

Kurs BHP Online przygotowany dla pracodawców chcących realizować szkolenia BHP w swoim zakładzie pracy. Specjalistyczne szkolenie pozwoli Tobie zdobyć odpowiednie uprawnienia.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami ONLINE

Cena 164zł 98 zł/ osoba

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców oraz kadry zarządzającej. Ważność 5 lat. W przypadku rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę obowiązek ten powstaje w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej ONLINE

Cena 198zł 99 zł/ osoba

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w formie online zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. Wybór szkolenia online gwarantuje szybkie przyjemne i bezstresowe zdobycie wiedzy i certyfikatu ukończenia kursu.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Kurs – szkolenie PPOŻ okresowy ONLINE

Cena 95 zł / osoba

Szkolenie PPOŻ przeciwpożarowe powstało z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką PPOŻ, oraz osobach, które muszą taką wiedzę posiadać. Kurs w formie online zapewnia szybką przyjemną i bezproblemową drogę do zdobycia odpowiedniej wiedzy i dokumentacji PPOŻ.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Prowadząc działalność gospodarczą, często zdarza się tak, że sam pracodawca wykonuje zadania służby BHP. Wynika to przede wszystkim z braku konieczności wyznaczenia odpowiedniej osoby lub zatrudnienia specjalisty ds. BHP. Jednakże, gdy decyduje się na podjęcie tego zadania, musi posiadać odpowiednie przygotowanie. Wiedzę z dziedziny BHP otrzyma on z obowiązkowych szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP mają na celu uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny BHP. Na tego typu szkoleniu przekazywane są również całkiem nowe rozwiązania oraz przepisy. Wszystko po to, aby osoba, która wykonuje zadania służby BHP była z informacjami na bieżąco i mogła je zastosować w praktyce. W ostateczności przełoży się to na zmniejszenie ilości wypadków oraz drobnych zdarzeń niepożądanych. W przypadku, gdy praca nie zostanie dostosowana pod względem bezpieczeństwa lub zostaną zlekceważone wszelkie wytyczne, to za wypadek przy pracy odpowiada pracodawca. Dlatego też wszelkie kursy BHP są niezwykle ważne w każdej firmie. Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP powinny odbywać się regularnie co 5 lat. 

Zarówno szkolenia, jak i kursy BHP można również odbyć drogą internetową. Szczególnie istotne to rozwiązanie jest obecnie, w czasach, w których panuje pandemia COVID-19 i ryzyko zarażenia się jest podwyższone. Szkolenia BHP online sprawiają, że nie trzeba organizować odpowiedniej sali szkoleniowej oraz zatrudniać specjalistów zewnętrznych. Materiały zawarte w szkoleniu BHP przez internet są na bieżąco aktualizowane oraz spełniają uwarunkowania prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Również zgodnie z nim kurs BHP online kończy się testem BHP, w którym sprawdzana jest wiedza uczestnika szkolenia. Po ukończeniu kursu BHP przez internet oraz pozytywnym wyniku z testu BHP online osoba szkolona otrzymuje niezbędne zaświadczenie. Poszerzanie wiedzy z zakresu BHP, w szczególności przez pracodawców wykonujących zadania służby BHP, przyczynia się do zmniejszenia wypadków przy pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierującymi pracownikami dedykowane jest dla kadry zarządzającej, która w swych codziennych obowiązkach zmaga się między innymi z nadzorem nad wykonywaniem określonych zadań przez pracowników. Do ich obowiązków należy również kontrolowanie, czy dany pracownik przestrzega panujące zasady BHP oraz stosuje przydzieloną odzież, oraz środki ochrony indywidualnej. Jednakże, aby sami mogli je od nich egzekwować, to powinni posiadać odpowiednią wiedzę.

Z dziedziny BHP powinni wiedzieć między innymi: jakie czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników występują w danym środowisku pracy, jakie działania podjąć, aby zagrożenia te zminimalizować oraz jakie kroki należy przedsięwziąć w chwili wystąpienia sytuacji awaryjnej. Wszystkie te informacje uzyskuje kolejno z kursu BHP wstępnego, a następnie ze szkolenia okresowego BHP.  

Osoba kierująca pracownikami musi po 6 miesiącach od szkolenia wstępnego przejść szkolenie BHP okresowe. Ma to na celu przyswojenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami i przepisami. Kolejne szkolenie BHP okresowe należy wykonać po 5 latach. 

Pandemia COVID-19 oraz natłok zadań i brak czasu powoduje, że organizacja odpowiedniego szkolenia dla pracodawców i kierowników jest ciężka do realizacji. Jednakże komputeryzacja oraz dostęp do internetu dały możliwość przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP online. Takie szkolenie BHP przez internet przygotowane jest przez specjalistów BHP, których zamiarem było zawarcie wszelkich niezbędnych i merytorycznie poprawnych informacji. Co równie ważne, każde szkolenie okresowe musi kończyć się egzaminem sprawdzającym pozyskaną wiedzę. Najczęściej wybiera się formę testu BHP.  Po ukończeniu kursu BHP online oraz pozytywnym wyniku z testu BHP przez internet uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie, które należy przechowywać w jego aktach. Kurs BHP przez internet pozwoli przyswoić wiedzę z zakresu BHP niezbędną do odpowiedniego dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy własną oraz podległych pracowników.

Rozpocznij za darmo !

Jeśli dotarłeś tak daleko, skorzystaj z darmowych testów BHP dla pracodawcy.

Przy okazji sprawdzisz swoją wiedzę i zobaczysz najczęściej pojawiające się pytania na egzaminie BHP.

Powodzenia !