Szkolenie BHP dla pracowników Służby BHP
odnowienie uprawnień

Polska Grupa Szkoleniowa BHPONLINE.PL zaprasza pracowników służby BHP.

 

Kurs BHP udostępniony jest na platformie szkoleniowej Online, można go ukończyć na dowolnym urządzeniu w dowolnym czasie i miejscu.
Kurs BHP kończy się egzaminem Online oraz wydaniem Zaświadczenia.

Wartość merytoryczna kursu:

  • to szkolenie poleca: 99,9% kursantów
  • ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ opinie  👍787419👎0
  • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

Akcja Covid-19

Skorzystaj z obniżonej ceny -40%

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom i kursantom obniżając koszty kursu o 40%  !!!

Cena kursu: 399 zł

Obniżona cena kursu wynosi: 239 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Akcja promocyjna trwa:
od dnia: 01.01.2021 do dnia: 17.09.2021

Bezpieczne zakupy:

Dostępne kursy i szkolenia zamówisz na dwa sposoby:

  • dodając je do koszyka i płacąc online.
    To szybki i bezpieczny sposób a dostęp do szkolenia otrzymasz natychmiast po dokonaniau płatności.

  • wysyłając zamówienie poprzez formularz.
    Ten sposób wybierają instytucje publiczne, szkoły i firmy które chcą zapłacić na podstawie faktury terminowej.

Potwierdzeniem zapłaty jest Faktura.

Kursy i szkolenia BHP dla Służby BHP

Pełna lista dostępnych kursów i szkoleń

Szkolenie okresowe BHP dla Służby BHP – odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Cena 239 zł / osoba

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania . Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet.
Ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej ONLINE

Cena 99 zł / osoba

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w formie online zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. Wybór szkolenia online gwarantuje szybkie przyjemne i bezstresowe zdobycie wiedzy i certyfikatu ukończenia kursu.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Kurs – szkolenie PPOŻ okresowy ONLINE

Cena 95 zł / osoba

Szkolenie PPOŻ przeciwpożarowe powstało z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką PPOŻ, oraz osobach, które muszą taką wiedzę posiadać. Kurs w formie online zapewnia szybką przyjemną i bezproblemową drogę do zdobycia odpowiedniej wiedzy i dokumentacji PPOŻ.
ocena kursu: 5/4,9 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Metodyka instruktażu stanowiskowego – Kurs

Cena 45 zł / osoba

Zaświadczenie ukończenia kursu potwierdza zdobycie odpowiedniej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej niezbędnej do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego u nowo przyjętego pracownika.

Uprawnienia BHP po studiach podyplomowych z zakresu BHP.

Czy ukończenie uczelni może być zaliczone jako okresowe szkolenie pracownika służby bhp?

Tak, w konkretnych przypadkach studia podyplomowe z zakresu bhp mogą być uznane za równoznaczne z odbyciem szkolenia okresowego dla pracownika służby bhp.

Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie okresowe pracownik służby BHP musi odbyć w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

W sytuacji, gdy osoba – jest już pracownikiem służby BHP lub wykonuje zadania tej służby – ukończy studia podyplomowe z zakresu bhp, to szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp musi ukończyć najpóźniej w ciągu 5 lat od daty ukończenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z § 17 r.s.b.h.p. ukończenie w okresie przywołanym powyżej (czyli w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku; § 15 ust. 4 r.s.b.h.p.) szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Podsumowując: jeśli studia podyplomowe obejmują w swoim programie program szkolenia okresowego pracowników służby bhp (Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby zawarty jest w części VII załącznika nr 1 do r.s.b.h.p.) to ukończenie studiów podyplomowych można uznać za równoznaczne z ukończeniem szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. W takiej sytuacji pracownik będzie zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia okresowego.