personel medyczny

ID Course Name Duration Start Date
KURS WSTĘPNY
dostępny: online 24h/7
wersja językowa: PL, Lektor
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 12 mc
Wartość merytoryczna kursu:
  • to szkolenie poleca: 100% kursantów
  • ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
  • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.
Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby Zdrowia PL
KURS WSTĘPNY
dostępny: 24/h7 - online
wersja językowa: ENG
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 12 miesięcy
Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby Zdrowia w języku angielskim
SŁUŻBA ZDROWIA POLE E-M
Cena kursu: 55 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla służby zdrowa narażonej na działanie pola E-M e-BHP Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
PIELĘGNIARKI
Cena kursu: 50 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla Pielęgniarek i personelu medycznego Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
RATOWNIK MEDYCZNY
Cena kursu: 50 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla ratowników medycznych ONLINE Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
ASYSTENTKA STOMATOLOGA
Cena kursu: 50 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla asystentek stomatologów ONLINE Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
SŁUŻBA ZDROWIA
Cena kursu: 50 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla służby zdrowia ONLINE Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK