personel medyczny

ID Course Name Duration Start Date
SŁUŻBA ZDROWIA POLE E-M
Cena kursu: 75 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla służby zdrowa narażonej na działanie pola E-M e-BHP Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
PIELĘGNIARKI
Cena kursu: 75 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla Pielęgniarek i personelu medycznego Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
RATOWNIK MEDYCZNY
Cena kursu: 75 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla ratowników medycznych ONLINE Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
ASYSTENTKA STOMATOLOGA
Cena kursu: 75 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla asystentek stomatologów ONLINE Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
SŁUŻBA ZDROWIA
Cena kursu: 50 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura
Szkolenie okresowe BHP dla służby zdrowia ONLINE Czas trwania kursu: 8h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK