Do pracy zdalnej

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Zaakceptowanie regulaminu pracy zdalnej

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji pracy zdalnej w Państwa firmach. Tutaj znajdziecie przykładowe pismo o zaakceptowaniu przez pracownika regulaminu pracy zdalnej.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Pisemny wniosek o skierowanie do pracy zdalnej

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji pracy zdalnej w Państwa firmach. Tutaj znajdziecie pisemny wniosek pracownika o skierowanie go do wykonywania pracy zdalnej.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Przykładowe skierowanie pracownika do pracy zdalnej

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji pracy zdalnej w Państwa firmach. Tutaj znajdziecie przykładowe skierowanie pracownika do wykonywania pracy zdalnej.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Regulamin pracy zdalnej – przykładowe opracowanie

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji pracy zdalnej w Państwa firmach. Tutaj znajdziecie przykładowo opracowany regulamin pracy zdalnej.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL