Harmonogramy szkoleń BHP Online

Harmonogram szkolenia BHP – Służba zdrowia (Pracownicy narażeni na działanie pola E-M)

Harmonogram szkolenia BHP Online dla Pracowników Placówek służby zdrowia, którzy w pracy szczególnie są narażeni na szkodliwe działanie pola elektromagnetycznego.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Metodyka instruktażu

Harmonogram szkolenia BHP Online z metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Służba zdrowia (Pracownicy Placówek służby zdrowia)

Harmonogram szkolenia BHP Online dla Pracowników Placówek służby zdrowia.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Pierwsza Pomoc wersja rozszerzona

Harmonogram szkolenia Online z pierwszej pomocy przedmedycznej, wersja rozszerzona o udzielanie pomocy dzieciom.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – PPOŻ (język angielski)

Online training schedule on fire safety and evacuation rules in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Pierwsza Pomoc (język angielski)

Online training schedule for premedical first aid in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Handel (Sprzedawcy w języku angielskim)

Online Health and Safety training schedule for sellers in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Harmonogram szkolenia BHP – Oświata (Nauczyciele akademiccy w języku angielskim)

Online OHS training schedule for university and college teachers in English.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL