przydatne dokumenty

Prawa autorskie

Stanowisko właściciela portalu bhponline.pl odnoście praw autorskich do treści portalu

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Kodeks postępowania etycznego

Kodeks postępowania etycznego Polskiej Grupy Szkoleniowej

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

RODO

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodna RODO

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna RODO

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Pakiet dokumentów BHP – wzory pism, wniosków, kart, protokołów.

Pakiet ponad 100 dokumentów z zakresu BHP stanowi dodatek do zakupionego szkolenia lub kursu na platformie bhponline.pl oraz kursy.bhponline.pl.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Wzór zaświadczenia BHP z udziału w szkoleniu BHP Online

Wzór zaświadczenia z ukończonego szkolenia BHP online

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Regulamin usług

Regulamin korzystania z usług serwisu szkoleniowego bhponline.pl 

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Tekst ujednolicony (ze wszystkimi zmianami) ustawy Kodeks spółek handlowych

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL