“Jakie osoby mogą skorzystać ze szkoleń BHP online ( lista zawodów )”

“Jakie osoby mogą skorzystać ze szkoleń BHP online ( lista zawodów )”

“Jakie osoby mogą skorzystać ze szkoleń BHP online ( lista zawodów )”

 

Szkolenia BHP są często tematem nastręczającym pracodawcom wiele problemów. Zaczynając od konieczności reorganizacji harmonogramów pracy, przez konieczność szkolenia, na niełatwym wyborze firmy szkoleniowej kończąc. Jest jednak zgodna z prawem alternatywa umożliwiająca bezproblemową realizację szkolenia okresowego BHP. 

 

E- learning BHP

 

W kraju, gdzie nie ma co czarować z większością przepisów utknęliśmy jeszcze, jak to ładnie można określić, w czasach słusznie minionych, prowadzenie firmy jest trudne. W gąszczu pułapek i absurdów prawnych często niełatwo się odnaleźć. Zwłaszcza gdy dodatkowo jesteśmy narażeni na działania interpretujących przepisy po swojemu urzędników. Jak więc odnieść się do kwestii czegoś tak nowoczesnego jak E-learning BHP?
Czy taka forma jest prawnie dopuszczalna?

Czy można dzięki niej spełnić obowiązek szkolenia?
Czy Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli nie zakwestionuje tak przeprowadzonego szkolenia?
Czy w ten sposób będę mógł szkolić wszystkich pracowników?

 

Na te najbardziej frapujące kwestie przedstawimy odpowiedzi w tym artykule.

 

Podstawa prawna

 

Jak już wcześniej wspomniałem poruszanie po naszych przepisach bywa trudne. Zwłaszcza gdy część z nich wzajemnie się wyklucza. Zacznijmy od początku.  Kodeks Pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia szkolenia wstępnego oraz okresowego z zakresu BHP. Aby nie być gołosłownym :

 

Art. 237³.  § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

Do tego momentu sytuacja jest jasna. Formy szkolenia zarówno wstępnego jak i okresowego określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z rozporządzenia tego możemy dowiedzieć się o programach i formach kształcenia podczas szkolenia wstępnego i okresowego BHP. Co najprościej zobrazuje poniższa tabela.

 

FORMA KSZTAŁCENIA TYP KSZTAŁCENIA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZY POMOCY E-LEARNINGU
instruktaż stacjonarny nie
kurs stacjonarny nie
seminarium stacjonarny nie
samokształcenie kierowane ZDALNY TAK

 

Dzięki tabeli widzimy, że dopuszczalnych form szkolenia jest sporo. Możemy już też z całą stanowczością odpowiedzieć, że e- learning jest prawnie dopuszczony.  Możemy zatem również z całą mocą i stanowczością stwierdzić, że skoro jest dopuszczony prawnie to nie będzie można go zakwestionować, jako metody nauczania, ale tylko dla odpowiedniego rodzaju szkolenia. Bo jak wynika z zapisu rozporządzenia:

 

§ 8. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;

 

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

 

Stąd też pojawia się prosty wniosek, dla szkolenia wstępnego e-learning jest niedopuszczalny.  Można też wywnioskować, że będzie on dopuszczalny jedynie dla szkoleń okresowych. I tu kolejna zagwozdka czy dla wszystkich pracowników dopuszczalną będzie dopuszczalna formą szkolenia okresowego?

 

Stanowiska dla, których samokształcenie kierowane jest wskazane

 

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego czyli e-learningu jest możliwe jedynie dla stanowisk określonych w rozporządzeniu. Najprościej zobrazuje to poniższa tabela przedstawiające grupy stanowisk i sugerowaną, na podstawie rozporządzenia formę kształcenia.

 

GRUPA STANOWISK RODZAJ SZKOLENIA  SUGEROWANA FORMA KSZTAŁCENIA CZY TO SZKOLENIE MOŻNA ZREALIZOWAĆ JAKO E-LEARNING?
PRACODAWCY ORAZ INNE OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI SZKOLENIE OKRESOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE TAK
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH SZKOLENIE OKRESOWE INSTRUKTAŻ NIE
PRACOWNICY SŁUŻBY BHP SZKOLENIE OKRESOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE TAK
OSOBY WYKONUJĄCE ZADANIA SŁUŻBY BHP SZKOLENIE OKRESOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE TAK
PRACODAWCY WYKONUJĄCY ZADANIA SŁUŻBY BHP SZKOLENIE OKRESOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE TAK
PRACOWNICY INŻYNIERYJNO – TECHNICZNI SZKOLENIE OKRESOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE TAK
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO- BIUROWI SZKOLENIE OKRESOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE TAK
STANOWISKA PRACY, KTÓRYCH CHARAKTER WIĄŻE SIĘ Z NARAŻENIEM NA CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA* SZKOLENIE OKRESOWE SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE TAK

 

* Do tej grupy stanowisk zaliczymy następujących pracowników:

 

 • Lekarzy, pielęgniarki i pracowników placówek służby zdrowia,
 • Ratowników medycznych,
 • Stomatologów i asystentów/asystentki stomatologiczne,
 • Lekarzy weterynarii,
 • Pracowników farmacji,
 • Nauczycieli, dyrektorów i osoby zarządzające i pracujące w oświacie,
 • Rektorów uczelni, pracowników uczelni wyższych, w tym kadrę dydaktyczną i badawczą,
 • Opiekunów i nauczycieli w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych,
 • Fryzjerów, fryzjerki,
 • Kosmetyczki i pracowników zakładów kosmetycznych,
 • Instruktorów i trenerów fitness,
 • Sprzedawców i kasjerów,
 • Przedstawicieli handlowych.

 

Ukończenie przez wskazane powyżej grupy pracowników szkolenia okresowego stwarza możliwość wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z dziedziny BHP. Zaświadczenie to zostanie wydane na podstawie: § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Tylko poprawnie wydane zaświadczenie zawiera taką właśnie podstawę prawną oraz wskazanie formy samokształcenia kierowanego jako sposobu realizacji szkolenia okresowego. Tylko takie zaświadczenie daje Wam gwarancję spokoju, bo tylko taki dokument stanowi potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego, honorowany  przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Zatem E-learning dla uprzywilejowanych ?

 

Jak pokazuje powyższa tabela niestetynie wszystkich pracowników będziemy mogli przeszkolić w prosty sposób dzięki dobrodziejstwom techniki.  Do grupy dla których nie dopuszczalny będzie e-learning zaliczą się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach o charakterze robotniczym. I tutaj aby po raz kolejny nie być gołosłownym przytoczmy tekst rozporządzenia.

 

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu,….

 

Za pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych uznaje się osoby, dla których w pracy przeważają czynności wymagają użycia mięśni. To jest tylko moja definicja, bo niestety żaden z naszych przepisów tego nie definiuje. Do grupy tej zaliczymy między innymi: pracowników budowlanych, operatorów maszyn, sprzątaczki, czy kierowców. Pracownicy robotniczy mogą przejść jedynie szkolenie w wersji stacjonarnego instruktażu.

 

Szkoleniowa alternatywa

 

Szkolenie okresowe bywa uciążliwością. Świetnie zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego jeśli Ty i Twoi pracownicy zaliczacie się do grup, które mają możliwość skorzystania z wyboru metody E-learningowej. Stajecie przed wyjątkową alternatywą. Możliwością wyboru opcji szkoleniowej, która zagwarantuje Wam święty spokój. Nigdy więcej nie będziecie musieli przejmować się kwestią szkoleń BHP. Wybierając współpracę z nami zyskujecie:

 

 1. Możliwość przeprowadzenia szybkich, skutecznych i legalnych szkoleń BHP,
 2. Zdobycia zaświadczenia o ukończonych szkoleniach okresowych BHP akceptowanych i honorowanych przez PIP,
 3. Wsparcie merytoryczne, zarówno dla Siebie, jak i swoich współpracowników,
 4. Czas, który jak sami dobrze wiecie w biznesie jest bezcenny.

 

Wybór jest prosty!

 

Jeśli jeszcze cały czas nie jesteś przekonany do szkolenia BHP drogą online, zamów bezpłatną wersję DEMO losowo wybranego szkolenia z naszej bogatej oferty i przekonaj się jakim udogodnieniem jest szkolenie online, a przede wszystkim jak owocna może być współpraca z nami. Dzięki której zaoszczędzicie czas, jak i pieniądze.

PODSTAWA PRAWNA:

Kodeks pracy

Rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu BHP