Ryzyko zawodowe

Oceny ryzyka zawodowego

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Zamówienia indywidualne Oceny ryzyka zawodowego:

Aby złożyć zamówienie dla instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, firm prywatnych, prosimy skorzystać z poniżych danych:

  1. zamówienie mailowe prosze wysłąć na adres: biuro@bhponline.pl
  2. zamówienie telefoniczne: tel: 500-501-475

Kup teraz – Karta oceny ryzyka zawodowego

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Krzysztof Trześniewski
specjaista do spraw BHP, PPOż,
tel: 500-501-475

Ocena ryzyka zawodowego – gotowa dokumentacja w formacie DOC i PDF lub w formacie druku kolorowego. Dokument spełnia wymagania PIP.

Wyświetlanie 1–8 z 27 wyników