Kurs BHP dla asystenta weterynarza – nowe wytyczne 2020/2021

Kurs BHP dla asystenta weterynarza – nowe wytyczne 2020/2021

Praca technika i asystenta weterynarii polega na wspieraniu pracy lekarza w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt hodowlanych i domowych, przy kontroli stanu zdrowia i higienicznego zwierząt oraz przygotowania ich do wszelkich zabiegów. Praca ta kierowana jest głównie do tych, dla których zdrowie i życie zwierząt nie jest obojętne. W związku z tym asystent weterynarii musi posiadać odpowiednie predyspozycje. Przede wszystkim musi cechować się dużą empatią, cierpliwością oraz dokładnością. Nie może być to być osoba chaotyczna i nerwowa, gdyż zagrozić może nie tylko zwierzętom, ale przede wszystkim sobie. 

W celu ochrony swojego zdrowia, asystent i technik weterynarii musi znać podstawowe przepisy i zasady BHP, czynniki niebezpieczne i szkodliwe w danym środowisku pracy oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. Informacje te uzyska ze szkolenia okresowego BHP. 

Przeprowadzanie szkoleń BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Dopuszczając pracownika do pracy bez ważnych szkoleń, musi liczyć się z tym, iż podczas niezapowiedzianych kontroli poniesie srogą karę (od 1000 zł do 30 000 zł). Oczywiście wysokość grzywny uzależniona jest od częstotliwości oraz umyślności zaniechania praw pracowniczych. Brak odpowiednich szkoleń uderza nie tylko w portfel przedsiębiorcy, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo pracowników. W lecznicach dla zwierząt przestrzeganie zasad BHP jest bardzo istotne, ponieważ asystenci i technicy weterynarii mają styczność nie tylko ze zwierzyną, ale również z lekami oraz innymi substancjami. Kursy BHP w znacznym stopniu ograniczą liczbę wypadków.

Szkolenia okresowe BHP można przeprowadzić w różnych formach tj. kursy, seminaria, czy też samokształcenie kierowane. Coraz chętniej stosowaną metodą jest kurs BHP przez internet. Dla asystentów i techników weterynarii jest to bardzo wygodna forma. Do szkolenia BHP online mogą podejść w dowolnym czasie i miejscu. Wszelkie szkolenia BHP przez internet zawierają niezbędne i zgodne z wytycznymi materiały, które przekładają się na jakość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Każdy kurs kończy się egzaminem. W tym przypadku jest to test BHP jednokrotnego wyboru. Po prawidłowym wypełnieniu testu BHP przez internet uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie. Szkolenie BHP dla asystentów i techników weterynaryjnych jest ważne przez 5 lat. Należy również dodać, że pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od szkolenia wstępnego. Wybierając szkolenie przez internet, zwiększysz bezpieczeństwo w zakładzie oraz zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Szkolenie okresowe BHP dla asystentów lekarzy weterynarii ONLINE

Cena 75 zł / osoba

Szkolenie okresowe BHP online dedykowane lekarzom weterynarii. Prosty i szybki kurs online, opracowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami, którego ukończenie umożliwia otrzymanie pełnoprawnego zaświadczenia BHP.

Szkolenie okresowe BHP dla lekarzy weterynarii ONLINE

Cena 75 zł / osoba

Szkolenie okresowe BHP online dedykowane lekarzom weterynarii. Prosty i szybki kurs online, opracowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami, którego ukończenie umożliwia otrzymanie pełnoprawnego zaświadczenia BHP.