Szkolenie okresowe BHP dla inżynieryjno technicznych ONLINE

Kurs BHP dla inżynieryjno technicznych ONLINE

Cena 68 zł / osoba

Szkolenie BHP stworzone dla pracowników inżynieryjno-technicznych w wersji online jest ciekawą alternatywą pozwalającą na zaktualizowanie obowiązkowej wiedzy z zakresu BHP w sposób całkowicie nie zakłócający pracy.

Wyślij zapytanie ofertowe

DURATION:
Czas trwania kursu: 16h
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
Wersja językowa: PL, ENG
ID:
INŻYNIERYJNO TECHNICZNY
Cena kursu: 68 ZŁ
Dokument zakupu: Faktura

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Categories

bhp , IT , okresowe , online

Szkolenie BHP stworzone dla pracowników inżynieryjno – technicznych w wersji online jest ciekawą alternatywą pozwalającą na zaktualizowanie obowiązkowej wiedzy z zakresu BHP w sposób całkowicie nie zakłócający pracy.

Udostępnione szkolenie dedykowane jest dla:

 • projektantów,
 • technologów,
 • konstruktorów,
 • organizatorów produkcji.

Gwarantujemy:

 • nielimitowany dostęp do materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie online,
 • wysokiej jakości materiały dydaktyczne opracowane przez ekspertów z zakresu BHP, czuwających nad ich ciągłą aktualizacją,
 • naukę kiedy chcesz sam wybierasz porę dnia lub nocy i miejsce z którego chcesz się uczyć,
 • test końcowy prosty niczym nie ograniczony test,
 • niezbędne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia okresowego BHP.

Ważność uzyskanego zaświadczenia:

 • 5 lat

Wersja językowa szkolenia:

 • dodaj do koszyka wybraną wersję językową
szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online ( e-learningowej )
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania : egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest karta szkolenia wstępnego - zobacz wzór
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.karta szkolenia wstępnego w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Zaświadcznie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie  jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

0%
618

Test egzaminacyjny BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Pytania i odpowiedzi do testu wstępnego i okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno technicznych

Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

Stres w pracy zalicza się do czynników:

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do:

Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP:

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

Your score is

0%

Exit

Za bezpieczeństwo w zakładzie pracy odpowiada pracodawca, natomiast wszyscy pracownicy zobligowani są do przestrzegania panujących w danym zakładzie zasad BHP. Każdy pracownik musi również posiadać ważne szkolenie BHP. W przeciwnym wypadku nie może on zostać dopuszczony do pracy. Szkolenia te dotyczą każdego zatrudnionego, począwszy od pracowników robotniczych, administracyjno- biurowych, na inżynieryjno- technicznych kończąc. Pierwsze szkolenie, z jakim nowo zatrudniona osoba ma do czynienia, jest szkolenie BHP wstępne. 

Pracownicy inżynieryjno- techniczni w ciągu roku od zatrudnienia muszą odbyć szkolenie okresowe BHP (każde kolejne co 5 lat), którego celem jest utrwalenie i uaktualnienie posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętność oceny i eliminacji zagrożeń podczas wykonywania służbowych obowiązków, kształtowanie bezpiecznego miejsca pracy oraz zdolność do prawidłowego reagowania w sytuacjach awaryjnych, znacznie zmniejsza liczbę wypadków w miejscu pracy. Dlatego też wszelkie kursy BHP są tak ważne.

Szkolenia  okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno- technicznych mogą odbywać się w trzech formach: kursów, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Ta ostatnia forma staje się coraz częściej praktykowana i najczęściej przyjmuje ona postać szkolenia BHP online. Rozwiązanie to jest korzystne jednakowo dla samego uczestnika, jak i pracodawcy. Przede wszystkim praca nie jest zakłócona. Pracownik może odbyć kurs BHP przez internet z domu, w chwili najbardziej dla niego dogodnej. Pracodawca oszczędza. E-learning nie wymaga wynajęcia sali szkoleniowej oraz specjalisty ds. BHP. Uczestnik bardziej koncentruje się na zagadnieniach, a w razie niezrozumienia lub wątpliwości bez problemu może do nich wrócić. 

Warto również wspomnieć, że kursy okresowe muszą kończyć się egzaminem. Pozwala to na stwierdzenie, czy dany pracownik dostatecznie przyswoił materiał szkolenia przez internet. W e-learningu najczęściej sprawdzian ten przyjmuje postać testów. Testy BHP składają się z pytań jednokrotnego wyboru. W związku z tym rozwiązanie testu BHP przez internet jest łatwe, a wynik praktycznie jest od razu. Szkolenie kończy się w momencie uzyskania przez uczestnika pozytywnego wyniku z testu. Otrzymuje on tym samym ważne na 5 lat zaświadczenie.

Jeżeli potrzebujesz przeszkolić większą liczbę osób, lub nawiązać z nami stałą współpracę skorzystaj z formularza:

Możesz również zadzwonić i zapytać o szczegóły oraz zamówić wersję demo usługi.
Specjalizujemy się w e-learningu dla dużych firm, korporacji oraz instytucji publicznych.
Posiadamy zaawansowaną technologię do nauki zdalnej, ponadto zapewniamy bardzo dobre warunki współpracy, oraz solidne wsparcie merytoryczne i techniczne.

Kup teraz

Dodaj komentarz