Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP - Kurs ONLINE

Kurs BHP Online przygotowany dla pracodawców chcących podjąć się realizacji zadań i szkoleń BHP w swoim zakładzie pracy. Specjalistyczne szkolenie pozwoli Tobie zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Pobierz wzór zaświadczenia BHP

ID:
PRACODAWCA pełniący zadania służby BHP
Cena kursu: 500 ZŁ / AKCJA COVID-19 /- 50 % / 250 zł
Dokument zakupu: Faktura
Dostępne: Teraz
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
Ważność kursy: 5lat

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Specjalista ds BHP
Marta Weiner
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Categories

bhp , okresowe , pracodawca

Kurs BHP Online przygotowany dla pracodawców wykonujących szkolenia i zadania BHP w swoim zakładzie pracy.

Specjalistyczne szkolenie pozwoli Tobie zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Udostępnione szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracodawców chcących samodzielnie przeprowadzać szkolenia BHP swoich pracowników,
 • pracodawców zatrudniających do 10 pracowników robotniczych,
 • pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, zakwalifikowanego do grupy działalności z nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Gwarantujemy:

 • materiały dydaktyczne pozwalające na realizację ramowego programu szkolenia, określonego w Rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP,
 • swobodny dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie e- learningowej,
 • naukę  w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie i miejscu,
 • nieograniczony czas i liczbę podejść do testu końcowego,
 • wydanie zgodnego z prawem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie  jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych<strong>dodatkowe materiały do szkolenia</strong>: ( dostępne po zakupie szkolenia )
kompendium wiedzy – skrypt ze szkolenia

Proponujemy zapoznać się z artukułem dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. Ułatwi to Państwu poruszanie się po zagadnieniach związanych ze szkoleniem pracowników i wypełnianiem odpowiednich dokumentów po szkoleniu.

Skorzystaj z obniżonej ceny  -50%

Pierwotny koszt szkolenia: 500 zł

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom obniżając koszty szkolenia BHP o 50%

Obniżona cena szkolenia wynosi: 250 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Kup teraz