Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP - Kurs ONLINE

Cena 784zł 549 zł/ osoba

Kurs BHP Online przygotowany dla pracodawców chcących realizować szkolenia BHP w swoim zakładzie pracy. Specjalistyczne szkolenie pozwoli Tobie zdobyć odpowiednie uprawnienia.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór zaświadczenia BHP

ID:
Dokument zakupu: Faktura
Dostępne: 24h/7
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
Ważność kursu: 5 lat

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Categories

bhp , okresowe , pracodawca

Kurs BHP Online przygotowany dla pracodawców wykonujących szkolenia i zadania BHP w swoim zakładzie pracy.

Prowadząc działalność gospodarczą, często zdarza się tak, że sam pracodawca wykonuje zadania służby BHP. Wynika to przede wszystkim z braku konieczności wyznaczenia odpowiedniej osoby lub zatrudnienia specjalisty ds. BHP. Jednakże, gdy decyduje się na podjęcie tego zadania, musi posiadać odpowiednie przygotowanie. Wiedzę z dziedziny BHP otrzyma on z obowiązkowych szkoleń BHP

Szkolenia okresowe BHP mają na celu uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny BHP. Na tego typu szkoleniu przekazywane są również całkiem nowe rozwiązania oraz przepisy. Wszystko po to, aby osoba, która wykonuje zadania służby BHP była z informacjami na bieżąco i mogła je zastosować w praktyce. W ostateczności przełoży się to na zmniejszenie ilości wypadków oraz drobnych zdarzeń niepożądanych. W przypadku, gdy praca nie zostanie dostosowana pod względem bezpieczeństwa lub zostaną zlekceważone wszelkie wytyczne, to za wypadek przy pracy odpowiada pracodawca. Dlatego też wszelkie kursy BHP są niezwykle ważne w każdej firmie. Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP powinny odbywać się regularnie co 5 lat.

Udostępnione przez nas specjalistyczne szkolenie pozwoli Tobie zdobyć odpowiednie uprawnienia i niezbędną  wiedzę.

Udostępnione szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracodawców chcących samodzielnie przeprowadzać szkolenia BHP swoich pracowników,
 • pracodawców zatrudniających do 10 pracowników robotniczych,
 • pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, zakwalifikowanego do grupy działalności z nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Gwarantujemy:

 • materiały dydaktyczne pozwalające na realizację ramowego programu szkolenia, określonego w Rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP,
 • swobodny dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie e- learningowej,
 • naukę  w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie i miejscu,
 • nieograniczony czas i liczbę podejść do testu końcowego,
 • wydanie zgodnego z prawem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie  jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych

Proponujemy zapoznać się z artukułem dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. Ułatwi to Państwu poruszanie się po zagadnieniach związanych ze szkoleniem pracowników i wypełnianiem odpowiednich dokumentów po szkoleniu.

Skorzystaj z obniżonej ceny  -30%  !!

Akcja promocyjna trwa do: 
od dnia: 01.01.2023 do dnia: 31.05.2023

Wartość merytoryczna szkolenia:
Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?8874191/ ?0
uzyskane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP i uprawnień zgodnych z wytycznymi PIP.

Kup teraz