Szkolenie okresowe BHP dla Służby BHP - odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Służba BHP odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania . Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet ułatwia pogodzenie codziennych obowiązków z możliwością zrealizowania szkolenia.

Pobierz wzór zaświadczenia BHP

ID:
SŁUŻBA BHP
Cena kursu: 320 ZŁ / Promocja -40 % / 192 ZŁ
Dostępne: teraz
Dokument zakupu: Faktura
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Specjalista ds BHP
Marta Weiner
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem

Categories

okresowe , służba bhp

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania . Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet ułatwia pogodzenie codziennych obowiązków z możliwością zrealizowania szkolenia.

Udostępnione szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osób wykonujących zadania tej służby,
 • absolwentów kierunku BHP

Gwarantujemy:

 • nowoczesne narzędzia nauki– platformę e- learningową i proste przejrzyste prezentacje szkoleniowe,
 • możliwość swobodnej pracy we własnym tempie– nieograniczona czasowo dostępność do kursu,
 • materiały dodatkowe– umożliwiające lepsze przygotowanie się do testu i dalszej pracy,
 • egzamin na koniec kursu– ale spokojnie masz nieograniczoną liczbę podejść oraz nielimitowany czas na udzielenie poprawnej odpowiedzi,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego– zaświadczenie zgodne z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Pracownicy służby BHP oraz osoby, które te zadania wykonują, dbają o to, żeby w danym zakładzie bezpieczeństwo i higiena pracy było na jak najwyższym poziomie. Kontrolują oni, czy przestrzegane są przez pracowników przepisy i zasady BHP. Wdrażają działania eliminujące lub przynajmniej minimalizujące określone zagrożenia oraz współpracują zarówno z pracodawcą, jak i z jednostkami zewnętrznymi. Jednakże i ta grupa zawodowa narażona jest na liczne zagrożenia i w związku z tym musi przejść odpowiednie szkolenia BHP. 

Obowiązek przeszkolenia każdego pracownika pod względem BHP spoczywa na barkach pracodawcy. Ma to na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na szkoleniu wstępnym oraz przekazanie nowych rozwiązań prawnych, technicznych i organizacyjnych. Szkolenia okresowe BHP, aby przyniosły oczekiwany skutek, tzn. zmniejszyły wypadkowość w pracy, muszą być przeprowadzane regularnie. Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących ich zadania, szkolenie okresowe BHP przeprowadza się co 5 lat (z wyjątkiem pierwszego, które powinno się odbyć w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia).

Ostatnio popularne stały się szkolenia BHP online. I nie wynika to jedynie z panującej pandemii, ale przede wszystkim z szeregu korzyści, jakie ze sobą kursy BHP online niosą. Szkolenia okresowe przez internet to przede wszystkim wygoda dla użytkownika. Kursant nie musi wychodzić z domu, aby ciążący na nim obowiązek wykonać. Dodatkowo kursy te są łatwe w obsłudze (składają się z modułów, które podzielone są na lekcje) oraz mają formę przejrzystej prezentacji  multimedialnej. A najważniejsze jest to, że są na bieżąco aktualizowane. W szczególności dla służby BHP kwestia ta jest istotna.

Po przerobieniu materiału zamieszczonego w szkoleniu BHP przez internet każdy uczestnik podchodzi do testu, który sprawdzi, w jakim stopniu przyswoili wiedzę. Tylko prawidłowo wypełnione testy BHP online będą podstawą do wystawienia ważnego zaświadczenia. 

Zapewniając odpowiednie szkolenie BHP swoim pracownikom, spełnią Państwo nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie  jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Uprawnienia BHP po studiach podyplomowych z zakresu BHP.

Czy ukończenie uczelni może być zaliczone jako okresowe szkolenie pracownika służby bhp?

Tak, w konkretnych przypadkach studia podyplomowe z zakresu bhp mogą być uznane za równoznaczne z odbyciem szkolenia okresowego dla pracownika służby bhp.

Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie okresowe pracownik służby BHP musi odbyć w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

W sytuacji, gdy osoba – jest już pracownikiem służby BHP lub wykonuje zadania tej służby – ukończy studia podyplomowe z zakresu bhp, to szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp musi ukończyć najpóźniej w ciągu 5 lat od daty ukończenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z § 17 r.s.b.h.p. ukończenie w okresie przywołanym powyżej (czyli w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku; § 15 ust. 4 r.s.b.h.p.) szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Podsumowując: jeśli studia podyplomowe obejmują w swoim programie program szkolenia okresowego pracowników służby bhp (Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby zawarty jest w części VII załącznika nr 1 do r.s.b.h.p.) to ukończenie studiów podyplomowych można uznać za równoznaczne z ukończeniem szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. W takiej sytuacji pracownik będzie zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia okresowego.

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczychdodatkowe materiały do szkolenia: ( dostępne po zakupie szkolenia )
kompendium wiedzy – skrypt ze szkolenia

Skorzystaj z promocyjnej ceny  -40% !

Koszt szkolenia 320 zł

Cena promocyjna 192 zł

cena brutto ( podatek ZW )

Kup teraz