Służba BHP odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Służba BHP odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania . Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet ułatwia pogodzenie codziennych obowiązków z możliwością zrealizowania szkolenia.

Wyślij zapytanie ofertowe

ID:
SŁUŻBA BHP
Cena kursu: 160 ZŁ
Dostępne: teraz
Dokument zakupu: Faktura
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Specjalista ds BHP
Marta Weiner
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Categories

okresowe , służba bhp

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania . Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet ułatwia pogodzenie codziennych obowiązków z możliwością zrealizowania szkolenia.

Udostępnione szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osób wykonujących zadania tej służby,
 • absolwentów kierunku BHP

Gwarantujemy:

 • nowoczesne narzędzia nauki– platformę e- learningową i proste przejrzyste prezentacje szkoleniowe,
 • możliwość swobodnej pracy we własnym tempie– nieograniczona czasowo dostępność do kursu,
 • materiały dodatkowe– umożliwiające lepsze przygotowanie się do testu i dalszej pracy,
 • egzamin na koniec kursu– ale spokojnie masz nieograniczoną liczbę podejść oraz nielimitowany czas na udzielenie poprawnej odpowiedzi,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego– zaświadczenie zgodne z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie  jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczychdodatkowe materiały do szkolenia: ( dostępne po zakupie szkolenia )
kompendium wiedzy – skrypt ze szkolenia