Szkolenie BHP wstępne ONLINE -dla pracowników biurowych w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników administracyjno- biurowych i pokrewnych w języku angielskim dostępne online.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: 24/h7 - online
wersja językowa: ENG
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 12 miesięcy

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Szkolenia wstępne  BHP  pozwala dopuścić pracownika do pracy.

Szkolenie wstępne BHP  w angielskiej wersji językowej kierowane jest do pracowników administracyjno- biurowych oraz kadry kierowniczej. To właśnie na nim pracownicy poznają zasady BHP w danym zakładzie pracy, uczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznają się z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku pracy. Wiedza ta zwiększy u nich świadomość bezpiecznego wykonywania obowiązków 

Szkolenie wstępne online w języku angielskim powstało w postaci przejrzystej prezentacji multimedialnej, którą mogą Państwo kupić na naszej platformie e-learningowej. Forma ta jest niezwykle wygodna, gdyż kurs wstępny można odbyć w dowolnym czasie. Kurs BHP w wersji angielskiej kończy się w momencie uzyskania pozytywnego wyniku z testu.

Po prawidłowym rozwiązaniu testu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą można pobrać ze strony. Tutaj  można zobaczyć wzór takiej karty.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

 • osoby rozpoczynające pracę,

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką;
 • pracowników admionistracyjno biurowych
 • nauczycieli, pracowników oświaty, pracowóników słuzby bhp,
 • branży IT, kadry kierowniczej, managerów,
 • nauczycieli i pracowników oświaty,
 • opiekunów i wychowawców w przedszkolach i żłobkach,
 • przedstawicieli handlowych, sprzedawców,
 • fryzjerek i kosmetyczek,
 • lekarzy, lekarzy stomatologów i asystentek stomatologicznych,
 • pielęgniarek i personelu medycznego,
 • ratowników medycznych,
 • pracowników farmacji,
 • instruktorów i  trenerów fitness

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczychdodatkowe materiały do szkolenia: ( dostępne po zakupie szkolenia )
kompendium wiedzy – skrypt ze szkolenia