Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży handlowej w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie wstępne kończy się krótkim testem, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu BHP uczestników szkolenia. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a jego wynik znany jest praktycznie od razu. Co istotne, do testu można podchodzić wielokrotnie.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępność: 24h/7 - online
wersja językowa: UK
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenia: 12 mc
Wartość merytoryczna kursu:
 • to szkolenie poleca: 100% kursantów
 • ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
 • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Kurs wstępny BHP ONLINE – dla pracowników branży handlowej i sprzedawców w języku ukraińskim

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników w języku ukraińskim.

Zasady BHP w danym zakładzie pracy, podstawowe regulacje prawne dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz procedury udzielania pierwszej pomocy tego między innymi dowiedzą się pracownicy branży handlowej na szkoleniu wstępnym w ukraińskiej wersji językowej.  

Szkolenie wstępne online ma na celu nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale przede wszystkim przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania obowiązków. Forma ta jest niezwykle wygodna zarówno dla pracodawcy, jak i samego uczestnika szkolenia, ponieważ można wykonać je z dowolnego miejsca oraz w wolnym czasie. Dodatkowo pracownik tuż przed podejściem do testu może powtórzyć przerobiony materiał.

Każdy uczestnik szkolenia zdalnego zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu. Odbywa się on w formie krótkiego testu składającego się z 10 pytań. Prawidłowa odpowiedź na nie sprawia, że pracownik kończy szkolenie i może wygenerować kartę szkolenia wstępnego. Wzór takiej karty można zobaczyć   tutaj.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

 • osoby rozpoczynające pracę,

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych