Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży usługowej w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Kurs ten skierowany jest do pracowników branży usługowej i odbywa się on przez internet i za pomocą dostępnych urządzeń cyfrowych.  Kurs wstępny BHP w języku ukraińskim.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępność: 24h/7 - online
wersja językowa: UK
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenia: 12 mc
Wartość merytoryczna kursu:
 • to szkolenie poleca: 100% kursantów
 • ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
 • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Kurs wstępny BHP ONLINE – dla pracowników branży usługowej w języku ukraińskim

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników w języku ukraińskim.

Pracownicy branży usługowej, aby rozpocząć pracę, muszą przejść obowiązkowe szkolenie wstępne BHP. Zatrudniając obcokrajowców pracodawca również i im zobligowany jest do zorganizowania takich kursów. Ze względu na to, iż zatrudnienie tłumacza wiąże się z dodatkowymi kosztami, to mamy dla Państwa ofertę szkoleń wstępnych w języku ukraińskim

Wybierając nasze szkolenie online, zyskacie Państwo dostęp do aktualnych materiałów w postaci prezentacji multimedialnej. Zdalne kursy wstępne można z powodzeniem odbyć jednakowo w biurze, jak i w domu. Dla utrwalenia wiadomości, uczestnik szkolenia może powtórzyć interesujący go materiał. W celu sprawdzenia wiedzy pracownika szkolenie wstępne online kończy się testem.

Odbywa się on w formie krótkiego testu składającego się z 10 pytań. Prawidłowa odpowiedź na nie sprawia, że pracownik kończy szkolenie i może wygenerować kartę szkolenia wstępnego. Wzór takiej karty można zobaczyć   tutaj.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

 • osoby rozpoczynające pracę,

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych