Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby BHP w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie dla pracowników służby BHP o osób wykonujących ich zadania przygotowany w formie online, w języku angielskim.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: 24/h7 - online
wersja językowa: ENG
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 12 miesięcy

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Kurs wstępny BHP ONLINE – dla pracowników służby BHP w języku angielskim

Przy zatrudnianiu pracowników jednym z najważniejszych elementów jest szkolenie wstępne. Ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Takie szkolenie zobowiązany jest przejść każdy nowo zatrudniony, nawet pracownik służby BHP. Szkolenie to odbywa się zdalnie, czyli przez internet. 

Kursy wstępne BHP, które są dostępne na naszej platformie e-learningowej, przyjmują postać przejrzystej prezentacji multimedialnej, przygotowanej  w języku angielskim.  Materiały szkolenia przygotowywane przez naszych specjalistów, spełniają wymagania godzinowe oraz ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

Szkolenia wstępne odbywane przez internet kończą się egzaminem. Przyjmuje on formę krótkiego testu, który składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Rozwiązanie jego jest szybkie, a czas oczekiwania na wynik krótki. Dodatkowo można do niego podchodzić wielokrotnie. Uczestnik szkolenia, który uzyskał pozytywny wynik z testu, otrzymuje ważną kartę szkolenia wstępnego. Wzór takiej karty znajdą Państwo  tutaj.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

  • osoby rozpoczynające pracę,

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

  • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
  • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
  • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

  • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
  • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
  • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

  • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
  • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych

Wartość merytoryczna
Szkolenie poleca: 99,9% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Szkolenie kończy się uzyskaniem karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Kup teraz