Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby BHP

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

>Przy zatrudnianiu pracowników jednym z najważniejszych elementów jest szkolenie wstępne. Ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Takie szkolenie zobowiązany jest przejść każdy nowo zatrudniony, nawet pracownik służby BHP.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: teraz
wersja językowa: PL, Lektor
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 1 rok

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem - język polski

Kurs wstępny BHP ONLINE – dla pracowników służby BHP- PL

Przy zatrudnianiu pracowników jednym z najważniejszych elementów jest szkolenie wstępne. Ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Takie szkolenie zobowiązany jest przejść każdy nowo zatrudniony, nawet pracownik służby BHP. Szkolenie to odbywa się zdalnie, czyli przez internet. 

Kursy wstępne BHP, które są dostępne na naszej platformie e-learningowej, przyjmują postać przejrzystej prezentacji multimedialnej, która została również uzupełniona o głos lektorski. Materiały szkolenia przygotowywane przez naszych specjalistów, spełniają wymagania godzinowe oraz ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

Szkolenia wstępne odbywane przez internet kończą się egzaminem. Przyjmuje on formę krótkiego testu, który składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Rozwiązanie jego jest szybkie, a czas oczekiwania na wynik krótki. Dodatkowo można do niego podchodzić wielokrotnie. Uczestnik szkolenia, który uzyskał pozytywny wynik z testu, otrzymuje ważną kartę szkolenia wstępnego. Wzór takiej karty znajdą Państwo  tutaj.

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

  • służby bhp
  • specjalisty do spraw bhp
  • technika bhp
  • inspektora bhp
  • instruktora bhp
  • inspektora ppoż
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online ( e-learningowej )
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania : egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest karta szkolenia wstępnego - zobacz wzór
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.karta szkolenia wstępnego w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Karta szkolenia wstępnego dostępna jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Wartość merytoryczna
Szkolenie poleca: 99,9% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Kup teraz