Szkolenie BHP wstępne ONLINE - stanowiska robotnicze, techniczne, fizyczne - język angielski

Cena 111 zł 89 zł/ osoba

Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych w języku angielskim dostępne online.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: 24/h7 - online
wersja językowa: ENG
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 6 miesięcy

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem - język polski

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – robotnicze, inżynieryjno-techniczne, budowlane, fizyczne – w języku angielskim

Szkolenia wstępne  BHP  pozwala dopuścić pracownika do pracy.

Szkolenie wstępne jest obowiązkowe w każdym zakładzie pracy. Wynika to nie tylko z Kodeksu pracy, ale również z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Musi je przejść każda nowo zatrudniona osoba, nawet pracownicy na stanowiskach robotniczych. Kurs ten przeprowadza się przez internet i jest on sporządzony w angielskiej wersji językowej. Dlatego też nie ma problemów ze szkoleniami w przypadku zatrudniania ludzi z zagranicy.

Kursy wstępne online dostępne są już od chwili dokonania zapłaty. Także można do nich podejść praktycznie od razu. Szkolenia z naszej platformy e-learningowej z powodzeniem można przerwać w dowolnym momencie powrócić do niego w wygodnym dla siebie czasie.

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest dla:

 • pracowników budowlanych
 • kierowców
 • kierowców zawodowych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • monterów
 • serwisantów
 • elektryków
 • mechaników
 • operatorów dźwigów i suwnic
 • magazynierów
 • spedytorów
 • stolarzy, pracowników stolarni
 • innych osób zatrudnionych w branży budowlanej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

 • osoby rozpoczynające pracę,

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym i pokrewnych

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
0%
1279

Testy BHP dla pracowników robotniczych - szkolenie wstępne BHP

Pytania i odpowiedzi do testu wstępnego BHP dla pracodawcy robotniczych, budowlanych, serwisowych. Sprawdź swoją wiedzę za darmo.

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Your score is

0%

Exit