Szkolenie BHP wstępne ONLINE - budownictwo i serwis - PL

kurs bhp wstępny pl

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników na stanowiskach robotniczych w języku polskim dostępne online.

Pobierz wzór karty szkolenia wstepnego BHP

ID:
WSTĘPNE dostępne teraz
cena kursu: 55 ZŁ / AKCJA COVID-19 /- 20 % / 44 zł
wersja językowa: PL
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 1 rok

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Specjalista ds BHP
Marta Weiner
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem

Categories

bhp , online , wstępne

Szkolenia wstępne  BHP dla pracowników branży budowlanej i serwisowej

Ze szkoleniem wstępnym do czynienia ma każdy pracownik. Odbywa się ono z chwilą ich zatrudnienia lub przesunięcia na inne stanowisko. Pracownicy poznają na nim m.in. specyfikę pracy oraz zasady i przepisy BHP danego zakładu pracy. Nasze szkolenie odbywa się w sposób zdalny, tzn. przez internet.

Szkolenie wstępne dla pracowników branży budowlanej i serwisowej znajdą Państwo na naszej platformie e-learningowej. Wykupując do niego dostęp, pracownicy szkolić się będą na podstawie przejrzystej prezentacji multimedialnej z głosem lektorskim, która powstała z aktualnych materiałów i przede wszystkim spełniających ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. 

Zdalne szkolenie wstępne kończy się wraz z zaliczeniem testu przez uczestnika szkolenia. Test ten to najszybsza forma sprawdzenia wiedzy, gdyż składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Jego wynik znany jest praktycznie od razu, a w razie konieczności można do niego podejść wielokrotnie. Karta szkolenia wstępnego będzie możliwa do wygenerowania ze strony po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów z egzaminu. Wzór tej karty można znaleźć tutaj. 

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest dla:

 • pracowników  budowlanych
 • kierowców
 • kierowców  zawodowych
 • monterów
 • serwisantów
 • elektryków
 • operatorów dźwigów i suwnic
 • magazynierów
 • spedytorów
 • innych osób zatrudnionych w branży budowlano-usługowej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu na wyżej wymienionych stanowiskach

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych