Szkolenie BHP wstępne ONLINE - pracownik, techniczny, fizyczny, robotniczy, budowlany

kurs bhp wstępny pl

Cena 111 zł 89 zł/ osoba

Szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników pracujących fizycznie, budowlańców, kierowców, elektryków i innych na stanowiskach robotniczych. Uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP. Szkolenie poleca: 100 % kursantów, ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór karty szkolenia wstepnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: 24h/7 online
wersja językowa: PL, Lektor
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 1 rok

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem - język polski

Szkolenia wstępne  BHP dla pracowników robotniczych, budowlanych, inżynieryjno-technicznych, kierowców, serwisantów, konserwatorów i innych stanowisk fizycznych.

Szkolenie BHP wstępne na budowie

Ze szkoleniem wstępnym do czynienia ma każdy pracownik. Odbywa się ono z chwilą ich zatrudnienia lub przesunięcia na inne stanowisko. Pracownicy poznają na nim m.in. specyfikę pracy oraz zasady i przepisy BHP danego zakładu pracy. Nasze szkolenie odbywa się w sposób zdalny, tzn. przez internet.

Szkolenie wstępne dla pracowników branży budowlanej i serwisowej znajdą Państwo na naszej platformie e-learningowej. Wykupując do niego dostęp, pracownicy szkolić się będą na podstawie przejrzystej prezentacji multimedialnej z głosem lektorskim, która powstała z aktualnych materiałów i przede wszystkim spełniających ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. 

Zdalne szkolenie wstępne kończy się wraz z zaliczeniem testu przez uczestnika szkolenia. Test ten to najszybsza forma sprawdzenia wiedzy, gdyż składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Jego wynik znany jest praktycznie od razu, a w razie konieczności można do niego podejść wielokrotnie. Karta szkolenia wstępnego będzie możliwa do wygenerowania ze strony po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów z egzaminu. Wzór tej karty można znaleźć tutaj. 

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest dla:

 • automatyków
 • pracowników budowlanych
 • kierowców
 • kierowców zawodowych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • programistów systemów automatyki przemysłowej
 • monterów
 • serwisantów
 • elektryków
 • inżynierów
 • mechaników
 • operatorów dźwigów i suwnic
 • magazynierów
 • spedytorów
 • stolarzy, pracowników stolarni
 • kucharzy
 • kelnerów
 • innych pracowników gastronomi
 • pracowników branży hotelarskiej
 • innych osób zatrudnionych w branży budowlanej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online ( e-learningowej )
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania : egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest karta szkolenia wstępnego - zobacz wzór
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.karta szkolenia wstępnego w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Karta szkolenia wstępnego dostępna jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.
0%
1279

Testy BHP dla pracowników robotniczych - szkolenie wstępne BHP

Pytania i odpowiedzi do testu wstępnego BHP dla pracodawcy robotniczych, budowlanych, serwisowych. Sprawdź swoją wiedzę za darmo.

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Your score is

0%

Exit

Wartość merytoryczna
Szkolenie poleca: 99,9% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?11874191/ ?0
uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Kup teraz