Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników biurowych- PL

szkolenie wstępne bhp dla pracowników biurowych, administracyjnych, księgowych , umysłowych w języku polskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?8874191/ ?0
uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: 24h/7 online
wersja językowa: PL, Lektor
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 1 rok

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem - język polski

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – dla pracowników biurowych – PL

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno- biurowych oraz kadry kierowniczej powinno się odbyć z chwilą przyjęcia ich do pracy. Jest to pierwsze szkolenie, z jakim mają oni do czynienia. Szkolenie to odbywa się zdalnie, także można wykonać je w dowolnym czasie. 

Materiały zawarte w szkoleniach wstępnych umieszczonych na naszej platformie e-learningowej przedstawione są w postaci przejrzystej prezentacji multimedialnej z głosem lektorskim. Spełniają one ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs ten kończy się krótkim testem. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru i jest nieograniczony czasowo, tzn. można do niego podejść wielokrotnie. Po prawidłowym rozwiązaniu testu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą można pobrać ze strony. Tutaj można zobaczyć wzór takiej karty.

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

 • pracownika administracji
 • urzędnika  państwowego
 • pracownika biurowego
 • asystentki biura
 • sekretarki
 • recepcjonistki
 • pomocy biurowej
 • informatyka i administratora IT
 • programisty
 • testera aplikacji
 • technika prac biurowych
 • księgowej
 • bibliotekarza
 • laboranta
 • innych osób zatrudnionych w administracji biurowej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu na wyżej wymienionych stanowiskach
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online ( e-learningowej )
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania : egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest karta szkolenia wstępnego - zobacz wzór
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.karta szkolenia wstępnego w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Karta szkolenia wstępnego dostępna jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.
0%
85

Test egzaminacyjny BHP wstępny dla pracowników biurowych

Pytania i odpowiedzi do testu wstępnego BHP dla administracyjno biurowych.

W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

Podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przerwy w pracy powinny wynosić:

Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić:

Pracownik na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy powinien mieć zapewnione natężenie oświetlenia światłem elektrycznym nie niższe niż:

W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

Your score is

0%

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?8874191/ ?0
uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Kup teraz