Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników biurowych- PL

szkolenie wstępne bhp dla pracowników biurowych, administracyjnych, księgowych , umysłowych w języku polskim

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników administracyjno biurowych w języku polskim dostępne online.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
WSTĘPNE dostępne teraz
cena kursu: 55 ZŁ / AKCJA COVID-19 /- 20 % / 44 zł
wersja językowa: PL
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 1 rok

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Specjalista ds BHP
Marta Weiner
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem

Categories

administracja , bhp , online , wstępne

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – dla pracowników biurowych – PL

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno- biurowych oraz kadry kierowniczej powinno się odbyć z chwilą przyjęcia ich do pracy. Jest to pierwsze szkolenie, z jakim mają oni do czynienia. Szkolenie to odbywa się zdalnie, także można wykonać je w dowolnym czasie. 

Materiały zawarte w szkoleniach wstępnych umieszczonych na naszej platformie e-learningowej przedstawione są w postaci przejrzystej prezentacji multimedialnej z głosem lektorskim. Spełniają one ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs ten kończy się krótkim testem. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru i jest nieograniczony czasowo, tzn. można do niego podejść wielokrotnie. Po prawidłowym rozwiązaniu testu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą można pobrać ze strony. Tutaj można zobaczyć wzór takiej karty.

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

 • pracownika administracji
 • urzędnika  państwowego
 • pracownika biurowego
 • asystentki biura
 • sekretarki
 • recepcjonistki
 • pomocy biurowej
 • informatyka i administratora IT
 • programisty
 • testera aplikacji
 • technika prac biurowych
 • dyrektora
 • kadry kierowniczej
 • menedżera
 • księgowej
 • bibliotekarza
 • innych osób zatrudnionych w administracji biurowej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu na wyżej wymienionych stanowiskach

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

 • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
 • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
 • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

 • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
 • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
 • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

 • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
 • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczychdodatkowe materiały do szkolenia: ( dostępne po zakupie szkolenia )
kompendium wiedzy – skrypt ze szkolenia