Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Przygotowane przez zespół specjalistów szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych w języku ukraińskim, jest wygodnym sposobem na uzupełnienie wiedzy i dokumentacji BHP z zakresu bezpiecznego zachowania się w środowiska pracy.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór zaświadczenia BHP

ID:
ADMINISTRACJA
Cena kursu: 69 ZŁ / AKCJA COVID-19 /- 20 % / 55 zł
Dokument zakupu: Faktura
Dostępne: Teraz
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
Ważność szkolenia: 6 lat
Wersja językowa: UKR
Wartość merytoryczna szkolenia:
Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Szkolenie gwarantuje uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP zgodnego z wytycznymi PIP.

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Marta Weiner
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Szkolenie okresowe BHP polega na odświeżeniu i aktualizowaniu wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie tych szkoleń jest obowiązkowe, w związku z czym ich brak wiąże się z niedopuszczeniem pracownika do pracy. Wymóg ten dotyczy również zatrudnionych cudzoziemców. 

 

Dla każdej grupy zawodowej termin takiego szkolenia został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to również określa, jakie zagadnienia powinny znaleźć się w kursie okresowym BHP. I zgodnie z nim nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny przygotowali materiały, które:

  • zaznajomią uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy,
  • zapoznają ich z przepisami i zasadami BHP w danej firmie,
  • ukierunkowują ich na bezpieczne wykonywanie pracy,
  • zaznajomią z podstawami udzielania pierwszej pomocy oraz z procesem postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

Kurs okresowy BHP online w języku ukraińskim przygotowaliśmy w formie przejrzystej prezentacji multimedialnej.  Kurs można ukończyć w dowolnym czasie i miejscu.

Wystarczy dowolne urządzenie cyfrowe oraz dostęp do internetu. Każde szkolenie kończy się egzaminem weryfikującym wiedzę. 

W przypadku naszych kursów egzamin ten przyjął formę testu składającego się z 10 pytań. 

Gwarantujemy:

  • wysoki poziom merytoryczny materiałów szkoleniowych
  • ciągłą aktualizację materiałów szkoleniowych dla zachowania spójności ze zmianami w prawie pracy
  • przekazanie najważniejszych informacji w sposób czytelny i zrozumiały
  • możliwość uzupełnienia i utrwalenia wiedzy z wykorzystaniem dodatkowych materiałów edukacyjnych

Wersja językowa szkolenia:  

  • ukraińska
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem ( tylko w polskiej wersji językowej )
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online (e-learningowej)
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania: egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Zaświadcznie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie  jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

0%
4118

Test egzaminacyjny BHP dla pracowników biurowych

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracowników administracyjno biurowych. Darmowy test BHP

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do:

Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

Your score is

0%

Exit

Skorzystaj z obniżonej ceny  -20%

Pierwotny koszt szkolenia: 69 zł

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom obniżając koszty szkolenia BHP o 20%

Obniżona cena szkolenia wynosi: 55 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Akcja promocyjna trwa:
od dnia: 01.01.2023 do dnia: 31.03.2023

Wartość merytoryczna szkolenia:
Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
uzyskane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP zgodnego z wytycznymi PIP.

Kup teraz