Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno biurowych wizytujących place budowy

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych ONLINE

Cena 75 zł / osoba

Przygotowane przez zespół specjalistów szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowychwizytujących place budowy.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór zaświadczenia BHP

ID:
ADMINISTRACJA
Cena kursu: 83 ZŁ / AKCJA LATO /- 20 % / 75 zł
Dokument zakupu: Faktura
Dostępne: Teraz
Tryb kursu: Online
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
Ważność szkolenia: 6 lat
Wersja językowa: PL-lektor,

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem - język polski

Przygotowane przez zespół specjalistów szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno wyzytujących place budowy

Nowoczesna forma szkolenia online umożliwia przekazanie najważniejszych informacji w sposób efektywny nienaruszający rytmu pracy.

Gwarantujemy:

  • wysoki poziom merytoryczny materiałów szkoleniowych
  • ciągłą aktualizację materiałów szkoleniowych dla zachowania spójności ze zmianami w prawie pracy
  • przekazanie najważniejszych informacji w sposób czytelny i zrozumiały
  • możliwość uzupełnienia i utrwalenia wiedzy z wykorzystaniem dodatkowych materiałów edukacyjnych

Dostępne wersje językowe:  

  • polska + lektor
  • angielska
  • ukraińska
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem ( tylko w polskiej wersji językowej )
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online (e-learningowej)
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania: egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Zaświadcznie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
Realizacja w procesie szkolenia wytycznych przewidzianych w ramowym programie szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.), a także wydanie zaświadczenia o ukończenia kursu zgodnie ze wzorem przewidzianym w tymże rozporządzeniu.
Karta oceny ryzyka zawodowego to obowiązkowy dokument.

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.


Pracodawca może sporządzić taki dokument samodzielnie lub zakupić go w naszym sklepie:

0%
5493

Test egzaminacyjny BHP dla pracowników biurowych

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracowników administracyjno biurowych. Darmowy test BHP

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do:

Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:

Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:

Your score is

0%

Exit

Wartość merytoryczna szkolenia:
Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?8874191/ ?0
uzyskane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP zgodnego z wytycznymi PIP.

Kup teraz