Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie

Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie

Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie jest czynnością obowiązkową. Potwierdza ona dokonanie w zakładzie niezbędnych zadań służby BHP, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa w pracy. Jednym z podstawowych dokumentów jest karta szkolenia BHP wstępnego, którą sporządza się po zatrudnieniu nowych pracowników.

Dobrze jest również prowadzić rejestry BHP osób przeszkolonych. Dzięki nim będziesz miał kontrolę nad ich ważnością. Obok dokumentacji związanej ze szkoleniem BHP niezwykle ważna jest również karta oceny ryzyka zawodowego, która zawiera informacje dotyczące zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach oraz sposoby ich minimalizacji lub całkowitej eliminacji. Obok oceny warto posiadać dokument informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, który powinien być udostępniony do wiadomości każdego pracownika, np. poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń.

Dokument ten można pobrać za darmo. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to należy również przeprowadzić wyniki pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Wyniki tych pomiarów powinny znaleźć się w rejestrze BHP czynników szkodliwych oraz w karcie badań czynników szkodliwych. Do wiadomości pracownika powinny być również udostępnione wszelkie regulaminy, rozporządzenia BHP oraz wykazy.

Mogą to  być między innymi: rozporządzenie BHP w sprawie szkoleń, wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów, czy też regulamin pracy zdalnej. Ten ostatni przydaje się w dobie pandemii COVID-19, podczas której grono pracowników wykonuje swoje obowiązki z domów.  Są zakłady pracy, w których stosuje się różnego rodzaju substancje chemiczne oraz procesy technologiczne niebezpieczne dla zdrowia.

Oprócz samych kart charakterystyki danej substancji należy mieć dodatkowo informację o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych. Dokument ten zawiera wykaz wszystkich niebezpiecznych dla zdrowia substancji oraz procesów, wykaz stanowisk narażonych na te czynniki oraz sposoby, ich ograniczenia.

Jest to oczywiście część z obowiązkowej dokumentacji BHP, w rzeczywistości jest ich znacznie więcej.

Większość z nich można pobrać u nas za darmo.

biblioteka dokumentacji BHP – pobierz bezpłatnie

Test BHP dla pracowników inżynieryjno technicznych

Testy wstępne BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych. Darmowe testy BHP wstępne i okresowe.

Darmowy test z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Darmowy test z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów w żłobkach i przedszkolach, darmowy test sprawdzający. Sprawdź swoje wiedomości przez szkoleniem.

Test BHP dla kosmetyczki i manikiurzystki – pytania i odpowiedzi

Testy wstępne i okresowe BHP dla kosmetyczki i manikiurzystki. Darmowe testy BHP wstępne i okresowe. Szkolenia BHP online.

Test BHP dla fryzjerów i fryzjerek – pytania i odpowiedzi do egzaminu BHP

Testy wstępne i okresowe BHP dla pracowników zakłądów fryzjerskich. Darmowe testy BHP wstępne i okresowe.