Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie

Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie

Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie jest czynnością obowiązkową. Potwierdza ona dokonanie w zakładzie niezbędnych zadań służby BHP, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa w pracy. Jednym z podstawowych dokumentów jest karta szkolenia BHP wstępnego, którą sporządza się po zatrudnieniu nowych pracowników.

Dobrze jest również prowadzić rejestry BHP osób przeszkolonych. Dzięki nim będziesz miał kontrolę nad ich ważnością. Obok dokumentacji związanej ze szkoleniem BHP niezwykle ważna jest również karta oceny ryzyka zawodowego, która zawiera informacje dotyczące zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach oraz sposoby ich minimalizacji lub całkowitej eliminacji. Obok oceny warto posiadać dokument informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, który powinien być udostępniony do wiadomości każdego pracownika, np. poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń.

Dokument ten można pobrać za darmo. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to należy również przeprowadzić wyniki pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Wyniki tych pomiarów powinny znaleźć się w rejestrze BHP czynników szkodliwych oraz w karcie badań czynników szkodliwych. Do wiadomości pracownika powinny być również udostępnione wszelkie regulaminy, rozporządzenia BHP oraz wykazy.

Mogą to  być między innymi: rozporządzenie BHP w sprawie szkoleń, wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów, czy też regulamin pracy zdalnej. Ten ostatni przydaje się w dobie pandemii COVID-19, podczas której grono pracowników wykonuje swoje obowiązki z domów.  Są zakłady pracy, w których stosuje się różnego rodzaju substancje chemiczne oraz procesy technologiczne niebezpieczne dla zdrowia.

Oprócz samych kart charakterystyki danej substancji należy mieć dodatkowo informację o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych. Dokument ten zawiera wykaz wszystkich niebezpiecznych dla zdrowia substancji oraz procesów, wykaz stanowisk narażonych na te czynniki oraz sposoby, ich ograniczenia.

Jest to oczywiście część z obowiązkowej dokumentacji BHP, w rzeczywistości jest ich znacznie więcej.

Większość z nich można pobrać u nas za darmo.

biblioteka dokumentacji BHP – pobierz bezpłatnie

Kurs BHP dla asystenta weterynarza – nowe wytyczne 2020/2021

W celu ochrony swojego zdrowia, asystent i technik weterynarii musi znać podstawowe przepisy i zasady BHP, czynniki niebezpieczne i szkodliwe w danym środowisku pracy oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. Informacje te uzyska ze szkolenia okresowego BHP. 

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego- ryzyko związane z pandemią i Covid 19

Kupując ocenę ryzyka zawodowego w naszym sklepie online, zyskują Państwo czas, pewność, że dokumentacja ta spełnia wymagania prawne oraz brak konieczności angażowania specjalistów zewnętrznych do procesu oceny.

Szkolenie wstępne BHP – wytyczne 2020 / 2021 Covid 19 – Koronawirus – Pandemia

Szkolenia wstępne BHP przez internet kończą się testem. Ma to na celu sprawdzenie, czy uczestnik dostatecznie przyswoił wiedzę, z udostępnionych mu materiałów.

Komunikat – wydłużenie akcji promocyjnej – wsparcie Covid 19/BHP

W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą szkoleń i kursów BHP , PPOŻ i Pierwszej Pomocy w trybie Online,  informujemy o podjęciu decyzji o wydłużeniu akcji do dnia 31.10.2020.