Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie

Obowiązkowa dokumentacja bhp w firmie

Prowadzenie dokumentacji BHP w firmie jest czynnością obowiązkową. Potwierdza ona dokonanie w zakładzie niezbędnych zadań służby BHP, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa w pracy. Jednym z podstawowych dokumentów jest karta szkolenia BHP wstępnego, którą sporządza się po zatrudnieniu nowych pracowników.

Dobrze jest również prowadzić rejestry BHP osób przeszkolonych. Dzięki nim będziesz miał kontrolę nad ich ważnością. Obok dokumentacji związanej ze szkoleniem BHP niezwykle ważna jest również karta oceny ryzyka zawodowego, która zawiera informacje dotyczące zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach oraz sposoby ich minimalizacji lub całkowitej eliminacji. Obok oceny warto posiadać dokument informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, który powinien być udostępniony do wiadomości każdego pracownika, np. poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń.

Dokument ten można pobrać za darmo. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to należy również przeprowadzić wyniki pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Wyniki tych pomiarów powinny znaleźć się w rejestrze BHP czynników szkodliwych oraz w karcie badań czynników szkodliwych. Do wiadomości pracownika powinny być również udostępnione wszelkie regulaminy, rozporządzenia BHP oraz wykazy.

Mogą to  być między innymi: rozporządzenie BHP w sprawie szkoleń, wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów, czy też regulamin pracy zdalnej. Ten ostatni przydaje się w dobie pandemii COVID-19, podczas której grono pracowników wykonuje swoje obowiązki z domów.  Są zakłady pracy, w których stosuje się różnego rodzaju substancje chemiczne oraz procesy technologiczne niebezpieczne dla zdrowia.

Oprócz samych kart charakterystyki danej substancji należy mieć dodatkowo informację o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych. Dokument ten zawiera wykaz wszystkich niebezpiecznych dla zdrowia substancji oraz procesów, wykaz stanowisk narażonych na te czynniki oraz sposoby, ich ograniczenia.

Jest to oczywiście część z obowiązkowej dokumentacji BHP, w rzeczywistości jest ich znacznie więcej.

Większość z nich można pobrać u nas za darmo.

biblioteka dokumentacji BHP – pobierz bezpłatnie

E-learning – dlaczego warto wybrać szkolenia BHP online? 

E-learning BHP – dlaczego warto wybrać szkolenia online?  Wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy jest niezwykle ważna. Z tego względu każda nowo zatrudniona osoba musi przejść specjalny kurs przygotowujący do pracy w danym środowisku. Takie szkolenie może odbyć się w siedzibie firmy lub drogą internetową. I właśnie ta druga opcja jest obecnie […]

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w języku ukraińskim

W związku z sytuacją spowodowaną wojną na ukrainie oraz napływem do Polski Osób z ukrainy, przygotowaliśmy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w języku ukraińskim. Będzie to bardzo pomocne dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy, oraz dla samych pracowników, którzy pierwszą┤ pomoc przedmedyczną będą mogli ukończyć w swoim ojczystym języku.

Kursy i szkolenia BHP w języku ukraińskim

W związku z sytuacją spowodowaną wojną na ukrainie oraz napływem do Polski Osób z ukrainy, przygotowaliśmy szkolenia i kursy BHP w języku ukraińskim. Będzie to bardzo pomocne dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy, oraz dla samych pracowników, którzy szkolenie BHP będą mogli ukończyć w swoim ojczystym języku.

Kurs pierwszej pomocy u dzieci online

Kurs pierwszej pomocy u dzieci dedykowany jest dla pracowników oświaty, przedszkoli i żłobków, oraz trenerów i osób pracujących z dziećmi.