Ocena Ryzyka Zawodowego

75.00 z VAT 23%

Zamów ocenę ryzyka zawodowego teraz, online dla dowolnego stanowiska pracy

Na życzenie naszych klientów uruchomiliśmy możliwość składania zamówień na ocenę ryzyka zawodowego bezpośrednio na naszej platformie.
Dołożyliśmy starań aby procedura ta była prosta i przyjemna.

 • Ocenę ryzyka otrzymasz w ciągu 24h.
 • Ocena ryzyka zostanie opracowana przez specjalistę ds BHP i PPOŻ
 • Zamówienie możesz  złozyć w opcji KUP TERAZ dodając je do koszyka,  lub skorzystac z formularza zamówienia dla instytucji.
Ważna informacja: podczas składania zamówienia w oknie dodatkowe informacje należy podać nazwę stanowiska pracy, miejsce wykonywania pracy, krótki opis zadań na stanowisku pracy.

 

Opis

Niezbędne dane do zamówienia oceny ryzyka zawodowego:

 • nazwa stanowiska pracy
 • dane przedsiębiorstwa składającego zamówienie
  • nazwa
  • nip
  • adres

Zamówienia telefoniczne i e-mailowe:

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Zamówienie przez formularz

  Dane kontaktowe:

  dane do faktury:

  dane do oceny ryzyka zawodowego:

  Wyszukiwarka KLASYFIKACJA ZAWODÓW

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

  Tak, jest obowiązkowa. Obowiązek ten został nałożony na pracodawców przez Kodeks Pracy, art.226.

  Jak często powinna być prowadzona ocena ryzyka zawodowego?

  Przepisy nie określają jak często przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. Norma PN 18001:2004 zaleca okresową aktualizację oceny ryzyka zawodowego.  Jednak nie określa w jakich okresach powinna być dokonywana ta aktualizacja, zatem należy przyjąć, że częstotliwość ta jest zależna od wytycznych pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  •       Zmian technologicznych procesu pracy,
  •       Zmian w prawie niosących konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska,
  •       Zmian w zastosowanych środkach ochrony.

  Norma PN 18002:2011 zaleca przeprowadzenie oceny ryzyka  po każdym wypadku na stanowisku pracy, w celu weryfikacji poprawności identyfikacji występujących tam zagrożeń oraz poprawności zastosowanych środków ochronnych przed nimi.

  W jaki sposób poinformować pracownika o zagrożeniu zawodowym ?

  Przepisy pozostawiają pracodawcy swobodę wyboru sposobu poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy. Pracownik powinien podpisać się na ostatniej stronie oceny ryzyka zawodowego.

  Kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym ?

  Również i w tym przypadku nie znajdziemy precyzyjnego zapisu mówiącego o tym kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym. Po raz pierwszy sugerujemy to zrobić po przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym, zanim pracownik rozpocznie pracę.

  Po raz kolejny o ryzyku zawodowym należy poinformować pracowników niezwłocznie po wykonaniu aktualizacji oceny ryzyka.

  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego ?

  Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się za pomocą jednej z metod oceny ryzyka:

  •       Polska Norma PN-N-18002:2011,
  •       Metoda pięciu kroków (Five Steps),
  •       Risk Score,
  •       Graf ryzyka,
  •       PHA (Preliminary Hazard Analysis).

  Metod tych jest znacznie więcej, wybraliśmy te najczęściej poszukiwane.

  Ryzyko Zawodowe – Informacje Ogólne

  Zatrudniając pracownika, każdy pracodawca ma w obowiązku zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przeszkolić ich w zakresie BHP oraz zapoznać ich z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania prac. Obowiązek ten wynika m.in. z działu X Kodeksu Pracy.

  Do określenia wszystkich zagrożeń w pracy konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Ryzyko zawodowe to nic innego, jak prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pracownika.

  Aby ocena przyniosła oczekiwany skutek, tzn. zmniejszyła się liczba wypadków w zakładzie pracy, to musi być ona przeprowadzona w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Proces ten jest niestety zajęciem żmudnym i czasochłonnym. Składa się on z kilku, kolejno następujących po sobie etapów.

  Pierwszy etap oceny ryzyka zawodowego, to zebranie niezbędnych informacji. Mogą to być m.in. rejestry wypadków, czy też dokumentacja techniczno- eksploatacyjna urządzeń. Drugi etap to identyfikacja wszystkich zagrożeń w pracy. Etap ten można rozpocząć od zagrożeń już stwierdzonych. Trzeci etap to szacowanie ryzyka zawodowego. Do tego celu można wykorzystać jedną z wielu metod, np. metodę Risk Score. Czwarty etap polega na określeniu, czy dane ryzyko jest akceptowalne. W piątym etapie formułuje się zalecenia dotyczące działań, które wyeliminują bądź zminimalizują ryzyko. Szósty etap to przedstawienie wyników pracownikom lub ich przedstawicielom.

  Dzięki temu można przedstawić propozycję personelu. W siódmym etapie wdraża się działania zmniejszające lub eliminujące ryzyko zawodowe. Natomiast w ósmym etapie sprawdza się ich skuteczność. Jeżeli działania nie przynoszą efektów, to przechodzi się do kroku dziewiątego i wprowadza działania korygujące. Po całym procesie należy sporządzić dokumentację ryzyka zawodowego i zapoznać z nią pracowników.

  Ocena ryzyka zawodowego covid 19.

  Ze względu na to, iż dokumentacja ta ma wpłynąć na bezpieczeństwo pracownicze, to nie może być przeprowadzona przez osoby przypadkowe. Jeżeli tworzony jest zespół, to nie może zabraknąć w nim osoby, która posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikację. Taką osobą może być pracownik służby BHP, pracownik wykonujący zadania służby BHP, czy też specjalista z zewnątrz. Prawidłowo sporządzona dokumentacja oceny ryzyka zawodowego sprawi, że twoi pracownicy bezpieczniej będą wykonywać swoją pracę, będzie mniej wypadków, a na ciebie nie zostanie nałożona kara podczas niezapowiedzianych kontroli. 

  aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego koronawirus, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego covid 19, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego pandemia, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego epidemia, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, ryzyko zawodowe covid 19, ryzyko zawodowe sars-cov-2

  Nowoczesna Platforma

  Nasze rozwiązania elastycznie dopasują się do potrzeb Twojej Firmy

  Bezpieczne zakupy Online

  Bezpieczne zakupy przez Internet zapewnia największy Polski operator “Przelewy24”

  Dostęp do kursów 24 h/7

  Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

  Dostęp bez limitu

  Szkolenia i test bez ograniczeń czasowych. Naukę możesz przerywać i kontynuować kiedy chcesz

  Pełne wsparcie Online

  Na nas zawsze możesz liczyć. Służymy wsparciem merytorycznym i technicznym

  Multi wybór szkoleń

  Największa w Polsce baza kursów i szkoleń BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy w trybie zdalnym