Zamów ocenę ryzyka zawodowego

Zamów ocenę ryzyka zawodowego dla wybranych przez Ciebie stanowisk.

Ocenę ryzyka otrzymasz w tym samym dniu.

Ocena ryzyka zostanie opracowana przez specjalistę ds BHP i PPOŻ

Zamówienie możesz wysłąć poprzez formularz lub złożyć zamówienie telefonicznie.

szkolenia i kursy bhp przez internet

Niezbędne dane do zamówienia oceny ryzyka zawodowego:

 • nazwa stanowika pracy
  • stanowisko powinno być nazwane wg nazwy zawodu. Polecamy skorzystanie z wyszukiwarki na stronie ministerstwa Rodziny, pracy i polityki społecznej.
  • Kliknij w przycisk i dpoasuj zawód do Twojego pracownika
   lista zawodów
 • miejsce wykonywania pracy
 • dane przedsiębiorstwa składającego zamówienie
  • nazwa
  • nip
  • adres

 

Jeśli masz dodatkowe pytania zadzwoń do nas

Z przyjemnością na nie odpowiemy.

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Zamów ocenę ryzyka stanowiskowego

ocena ryzyka w pytaniach i odpowiedziach

Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

Tak, jest obowiązkowa. Obowiązek ten został nałożony na pracodawców przez Kodeks Pracy, art.226.

Kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego?

Dokonuje jej osoba posiadająca wiedzę pozwalającą na rzetelne przeprowadzenie takiej oceny. Zgodnie z polską normą PN 18002:2011  oceny może dokonać zespół złożony z:

 • Pracodawcy,
 • Lekarza medycyny pracy,
 • Pracownika służby BHP,
 • Kierującego pracownikami, których stanowiska pracy podlegają ocenie,
 • Przedstawiciela pracowników (społecznego inspektora pracy lub przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej).

Jak często powinna być prowadzona ocena ryzyka zawodowego?

Przepisy nie określają jak często przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. Norma PN 18001:2004 zaleca okresową aktualizację oceny ryzyka zawodowego.  Jednak nie określa w jakich okresach powinna być dokonywana ta aktualizacja, zatem należy przyjąć, że częstotliwość ta jest zależna od wytycznych pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 •       Zmian technologicznych procesu pracy,
 •       Zmian w prawie niosących konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska,
 •       Zmian w zastosowanych środkach ochrony.

Norma PN 18002:2011 zaleca przeprowadzenie oceny ryzyka  po każdym wypadku na stanowisku pracy, w celu weryfikacji poprawności identyfikacji występujących tam zagrożeń oraz poprawności zastosowanych środków ochronnych przed nimi.

W jaki sposób poinformować pracownika o zagrożen iu zawodowym ?

Przepisy pozostawiają pracodawcy swobodę wyboru sposobu poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

Kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym ?

Również i w tym przypadku nie znajdziemy precyzyjnego zapisu mówiącego o tym kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym. Po raz pierwszy sugerujemy to zrobić po przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym, zanim pracownik rozpocznie pracę.

Po raz kolejny o ryzyku zawodowym należy poinformować pracowników niezwłocznie po wykonaniu aktualizacji oceny ryzyka.

W jaki sposób udokumentować zapoznanie się przez pracowników z oceną ryzyka zawodowego?

Aby w przyszłości uniknąć problemów związanych z oskarżeniami o to, że któryś z pracowników nie miał możliwości zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego polecamy uzyskać od pracownika pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym.

Link do pobrania wzoru oświadczenia

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego ?

Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się za pomocą jednej z metod oceny ryzyka:

 •       Polska Norma PN-N-18002:2011,
 •       Metoda pięciu kroków (Five Steps),
 •       Risk Score,
 •       Graf ryzyka,
 •       PHA (Preliminary Hazard Analysis).

Metod tych jest znacznie więcej, wybraliśmy te najczęściej poszukiwane.

Którą metodę oceny ryzyka zawodowego wybrać ?

Polskie ustawodawstwo pozostawiło pracodawcą swobodę wyboru metody oceny ryzyka zawodowego. Przed wyborem metody radzimy zapoznać się z każdą z nich, co pozwoli wybrać tę najbardziej odpowiednią dla danego stanowiska.

Polska Norma PN- N 18002:2011

Metoda ta posiada ogólne wytyczne odnośnie przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Norma określa również sposób szacowania ryzyka, w oparciu o dwa parametry: prawdopodobieństwie wystąpienia negatywnych skutków oraz ciężkości ich następstw.

Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków:

 •       małe- skutki zagrożenia nie powinny występować w czasie aktywności zawodowej pracownika,
 •       średnie- skutki zagrożenia pojawiają się kilkakrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika,
 •       duże- skutki zagrożenia występują wielokrotnie w ciągu aktywności zawodowej pracownika.

Ciężkość następstw negatywnych skutków:

 •       mała- zagrożenie powoduje ryzyko wystąpienia urazów oraz chorób, nie przyczyniających się do powstania długotrwałych dolegliwości oraz nieobecności w pracy. Mowa tutaj o czasowym pogorszeniu stanu zdrowia, w szczególności: bólach głowy, drobnych zatruciach, podrażnieniach oczu, skaleczeniach i zranieniach;
 •       średnia- zagrożenie powoduje urazy lub choroby będące przyczyną niewielkich lecz długotrwałych, okresowo nawracających dolegliwości oraz nieobecności w pracy.  Mowa tu w szczególności o: nieskomplikowanych złamaniach, alergiach skórnych, oparzeniach II stopnia zajmujących niewielkie powierzchnie ciała, zranienia;
 •       duża- zagrożenie powoduje urazy lub choroby poważnie zagrażające zdrowiu, powodujące powstanie ciężkich, długotrwałych i przewlekłych dolegliwości mogących w konsekwencji prowadzić do śmierci. Mowa tutaj o: trwałych uszkodzeniach słuchu, chorobach nowotworowych, amputacjach urazowych, skomplikowanych złamaniach powodujących dysfunkcję, zajmujących duże powierzchnie  ciała oparzeniach II stopnia lub oparzeniach III stopnia.

 Tabela 1: Oszacowanie ryzyka zawodowego – skala trójstopniowa

Tabela 2: Oszacowanie ryzyka zawodowego – skala pięciostopniowa

Dzięki określeniu czy ryzyko jest małe, średnie czy duże będziemy mogli określić czy ryzyko jest akceptowalne czy też nie.

Tabela 3: Zasady określania ryzyka oraz zalecane działania eliminujące zagrożenie- dla skali trójstopniowej

Tabela 4: Zasady określania ryzyka oraz zalecane działania eliminujące zagrożenie- dla skali pięciostopniowej

Kontakt z ekspertem

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi napisz do nas lub zadzwoń.

Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytanie i dołączymy je do listy.

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Nowoczesna Platforma

Nasze rozwiązania elastycznie dopasują się do potrzeb Twojej Firmy

Bezpieczne zakupy Online

Bezpieczne zakupy przez Internet zapewnia największy Polski operator “Przelewy24”

Dostęp do kursów 24 h/7

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

Dostęp bez limitu

Szkolenia i test bez ograniczeń czasowych. Naukę możesz przerywać i kontynuować kiedy chcesz

Pełne wsparcie Online

Na nas zawsze możesz liczyć. Służymy wsparciem merytorycznym i technicznym

Multi wybór szkoleń

Największa w Polsce baza kursów i szkoleń BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy w trybie zdalnym