Promocja!

Ocena Ryzyka Zawodowego

315.00 z VAT 23%

Zamów ocenę ryzyka zawodowego teraz, online dla dowolnego stanowiska pracy

Na życzenie naszych klientów uruchomiliśmy możliwość składania zamówień na ocenę ryzyka zawodowego bezpośrednio na naszej platformie.
Dołożyliśmy starań aby procedura ta była prosta i przyjemna.

 • Ocenę ryzyka otrzymasz w ciągu 24h.
 • Ocena ryzyka zostanie opracowana przez specjalistę ds BHP i PPOŻ
 • Zamówienie możesz  złozyć w opcji KUP TERAZ dodając je do koszyka,  lub skorzystac z formularza zamówienia dla instytucji.
Ważna informacja: podczas składania zamówienia w oknie dodatkowe informacje należy podać nazwę stanowiska pracy, miejsce wykonywania pracy, krótki opis zadań na stanowisku pracy.

 

Opis

Niezbędne dane do zamówienia oceny ryzyka zawodowego:

 • nazwa stanowiska pracy
 • dane przedsiębiorstwa składającego zamówienie
  • nazwa
  • nip
  • adres
Kupując otrzymasz:
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy w formacie DOC,PDF
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid-19 w formacie DOC,PDF
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Korzyści z zakupu:
Otrzymasz kartę oceny ryzyka zawodowego sporządzoną wg normy PN-N 18002,
Zaoszczędzisz czas na tworzenie dokumentu od podstaw,
Otrzymasz gotowy edytowalny dokument, spełniający wymogi prawne, inspekcji pracy, 
Ocena ryzyka zostanie opracowana przez specjalistę ds. BHP i PPOŻ,
Zamówienie możesz złożyć w opcji KUP TERAZ dodając je do koszyka lub skorzystać z formularza zamówienia dla instytucji.

Zamówienia telefoniczne i e-mailowe:

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Zamówienie przez formularz

  Dane kontaktowe:

  dane do faktury:

  dane do oceny ryzyka zawodowego:

  Wyszukiwarka KLASYFIKACJA ZAWODÓW

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

  Tak, jest obowiązkowa. Obowiązek ten został nałożony na pracodawców przez Kodeks Pracy, art.226.

  Jak często powinna być prowadzona ocena ryzyka zawodowego?

  Przepisy nie określają jak często przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. Norma PN 18001:2004 zaleca okresową aktualizację oceny ryzyka zawodowego.  Jednak nie określa w jakich okresach powinna być dokonywana ta aktualizacja, zatem należy przyjąć, że częstotliwość ta jest zależna od wytycznych pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  •       Zmian technologicznych procesu pracy,
  •       Zmian w prawie niosących konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska,
  •       Zmian w zastosowanych środkach ochrony.

  Norma PN 18002:2011 zaleca przeprowadzenie oceny ryzyka  po każdym wypadku na stanowisku pracy, w celu weryfikacji poprawności identyfikacji występujących tam zagrożeń oraz poprawności zastosowanych środków ochronnych przed nimi.

  W jaki sposób poinformować pracownika o zagrożeniu zawodowym ?

  Przepisy pozostawiają pracodawcy swobodę wyboru sposobu poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy. Pracownik powinien podpisać się na ostatniej stronie oceny ryzyka zawodowego.

  Kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym ?

  Również i w tym przypadku nie znajdziemy precyzyjnego zapisu mówiącego o tym kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym. Po raz pierwszy sugerujemy to zrobić po przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym, zanim pracownik rozpocznie pracę.

  Po raz kolejny o ryzyku zawodowym należy poinformować pracowników niezwłocznie po wykonaniu aktualizacji oceny ryzyka.

  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego ?

  Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się za pomocą jednej z metod oceny ryzyka:

  •       Polska Norma PN-N-18002:2011,
  •       Metoda pięciu kroków (Five Steps),
  •       Risk Score,
  •       Graf ryzyka,
  •       PHA (Preliminary Hazard Analysis).

  Metod tych jest znacznie więcej, wybraliśmy te najczęściej poszukiwane.

  Ryzyko Zawodowe – Informacje Ogólne

  Zatrudniając pracownika, każdy pracodawca ma w obowiązku zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przeszkolić ich w zakresie BHP oraz zapoznać ich z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania prac. Obowiązek ten wynika m.in. z działu X Kodeksu Pracy.

  Do określenia wszystkich zagrożeń w pracy konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Ryzyko zawodowe to nic innego, jak prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pracownika.

  Aby ocena przyniosła oczekiwany skutek, tzn. zmniejszyła się liczba wypadków w zakładzie pracy, to musi być ona przeprowadzona w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Proces ten jest niestety zajęciem żmudnym i czasochłonnym. Składa się on z kilku, kolejno następujących po sobie etapów.

  Pierwszy etap oceny ryzyka zawodowego, to zebranie niezbędnych informacji. Mogą to być m.in. rejestry wypadków, czy też dokumentacja techniczno- eksploatacyjna urządzeń. Drugi etap to identyfikacja wszystkich zagrożeń w pracy. Etap ten można rozpocząć od zagrożeń już stwierdzonych. Trzeci etap to szacowanie ryzyka zawodowego. Do tego celu można wykorzystać jedną z wielu metod, np. metodę Risk Score. Czwarty etap polega na określeniu, czy dane ryzyko jest akceptowalne. W piątym etapie formułuje się zalecenia dotyczące działań, które wyeliminują bądź zminimalizują ryzyko. Szósty etap to przedstawienie wyników pracownikom lub ich przedstawicielom.

  Dzięki temu można przedstawić propozycję personelu. W siódmym etapie wdraża się działania zmniejszające lub eliminujące ryzyko zawodowe. Natomiast w ósmym etapie sprawdza się ich skuteczność. Jeżeli działania nie przynoszą efektów, to przechodzi się do kroku dziewiątego i wprowadza działania korygujące. Po całym procesie należy sporządzić dokumentację ryzyka zawodowego i zapoznać z nią pracowników.

  Ocena ryzyka zawodowego covid 19.

  Ze względu na to, iż dokumentacja ta ma wpłynąć na bezpieczeństwo pracownicze, to nie może być przeprowadzona przez osoby przypadkowe. Jeżeli tworzony jest zespół, to nie może zabraknąć w nim osoby, która posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikację. Taką osobą może być pracownik służby BHP, pracownik wykonujący zadania służby BHP, czy też specjalista z zewnątrz. Prawidłowo sporządzona dokumentacja oceny ryzyka zawodowego sprawi, że twoi pracownicy bezpieczniej będą wykonywać swoją pracę, będzie mniej wypadków, a na ciebie nie zostanie nałożona kara podczas niezapowiedzianych kontroli. 

  aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego koronawirus, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego covid 19, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego pandemia, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego epidemia, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, ryzyko zawodowe covid 19, ryzyko zawodowe sars-cov-2

  Lista zawodów wraz z kodem zawodów do opracowania karty oceny ryzyka zawodowego:

  Lp.  Kod   Nazwa zawodu
  1 121101 Główny księgowy
  2 121201 Kierownik działu kadr i płac
  3 122102 Kierownik do spraw sprzedaży
  4 132301 Kierownik budowy
  5 132403 Kierownik działu zakupów
  6 134105 Kierownik placówki wsparcia dziennego
  7 134106 Dyrektor ośrodka adopcyjnego
  8 134107 Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
  9 134301 Kierownik domu spokojnej starości
  10 134402 Kierownik domu pomocy społecznej
  11 142003 Kierownik hurtowni
  12 142004 Kierownik sklepu / supermarketu
  13 143907 Kierownik firmy sprzątającej
  14 213106 Biotechnolog
  15 213201 Doradca rolniczy
  16 213301 Audytor środowiskowy
  17 213302 Ekolog
  18 213303 Specjalista ochrony środowiska
  19 214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
  20 214109 Specjalista kontroli jakości
  21 214306 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
  22 214910 Inżynier pożarnictwa
  23 214919 Inżynier włókiennik
  24 214933 Zarządca energią
  25 216304 Projektant wzornictwa przemysłowego
  26 216601 Grafik komputerowy DTP
  27 216602 Grafik komputerowy multimediów
  28 216604 Projektant grafiki
  29 216605 Projektant grafiki stron internetowych
  30 216606 Specjalista do spraw animacji multimedialnej
  31 222101 Pielęgniarka
  32 222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
  33 222202 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  34 222203 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  35 222204 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
  36 222205 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
  37 222206 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  38 222207 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
  39 222208 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
  40 222209 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
  41 222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
  42 222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
  43 222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
  44 222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
  45 222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
  46 222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
  47 222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
  48 222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
  49 222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
  50 222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
  51 222220 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
  52 222221 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  53 222222 Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  54 223101 Położna
  55 229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  56 229103 Specjalista bezpieczeństwa i higieny prac
  57 229104 Specjalista zdrowia publicznego
  58 229201 Fizjoterapeuta
  59 229301 Specjalista do spraw dietetyki
  60 229903 Kosmetolog
  61 229905 Psychoterapeuta
  62 229906 Specjalista psychoterapii uzależnień
  63 229907 Specjalista terapii uzależnień
  64 229914 Specjalista do spraw techniki dentystycznej
  65 233008 Nauczyciel języka obcego
  66 233012 Nauczyciel języka polskiego
  67 233015 Nauczyciel matematyki
  68 233018 Nauczyciel przedsiębiorczości
  69 233025 Nauczyciel wychowania fizycznego
  70 234113 Nauczyciel nauczania początkowego
  71 234201 Nauczyciel przedszkola
  72 234202 Wychowawca małego dziecka
  73 235101 Andragog
  74 235102 Ewaluator programów edukacji
  75 235103 Metodyk edukacji na odległość
  76 235104 Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  77 235502 Instruktor tańca
  78 235901 Dydaktyk multimedialny
  79 235902 Egzaminator on-line
  80 235912 Pedagog szkolny
  81 235914 Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i
  opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
  82 235915 Wykładowca na kursach (edukator, trener)
  83 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
  84 235919 Pedagog specjalny
  85 235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
  86 235921 Pedagog
  87 241102 Specjalista do spraw controllingu
  88 241103 Specjalista do spraw rachunkowości
  89 241106 Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
  90 241201 Doradca emerytalny
  91 241202 Doradca finansowy
  92 241203 Doradca inwestycyjny
  93 241204 Doradca podatkowy
  94 241205 Doradca do spraw leasingu
  95 241206 Specjalista do spraw tworzenia biznesplanów
  96 241301 Analityk giełdowy
  97 241302 Analityk kredytowy
  98 241303 Projektant pakietów usług finansowych
  99 241304 Specjalista bankowości
  100 241305 Specjalista do spraw factoringu
  101 241306 Analityk finansowy
  102 241307 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
  103 241308 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
  104 241309 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
  105 241310 Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
  106 242102 Koordynator projektów unijnych
  107 242104 Negocjator biznesowy
  108 242106 Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
  109 242107 Specjalista do spraw konsultingu
  110 242108 Specjalista do spraw logistyki
  111 242109 Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
  112 242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych
  113 242111 Administrator bezpieczeństwa informacji
  114 242113 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
  115 242203 Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
  116 242211 Inspektor nadzoru budowlanego
  117 242214 Inspektor pracy
  118 242216 Rzecznik patentowy
  119 242217 Specjalista administracji publicznej
  120 242218 Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
  121 242219 Specjalista do spraw integracji europejskiej
  122 242220 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
  123 242221 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
  124 242225 Specjalista do spraw zamówień publicznych
  125 242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
  126 242229 Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
  127 242301 Analityk pracy
  128 242302 Doradca EURES
  129 242303 Doradca personalny
  130 242304 Doradca zawodowy
  131 242305 Konsultant do spraw kariery
  132 242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami
  133 242307 Specjalista do spraw kadr
  134 242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
  135 242310 Specjalista do spraw wynagrodzeń
  136 242312 Specjalista integracji międzykulturowej
  137 242313 Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników
  138 242401 Broker edukacyjny
  139 242402 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
  140 242403 Specjalista do spraw szkoleń
  141 243101 Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
  142 243102 Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
  143 243103 Menedżer produktu (product manager)
  144 243104 Menedżer marki (brand manager)
  145 243105 Specjalista analizy i rozwoju rynku
  146 243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu
  147 243107 Specjalista do spraw reklamy
  148 243108 Specjalista do spraw mediów interaktywnych
  149 243109 Specjalista sprzedaży internetowej
  150 243203 Specjalista do spraw public relations
  151 243301 Inżynier sprzedaży
  152 243302 Opiekun klienta
  153 243304 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
  154 243305 Specjalista do spraw sprzedaży
  155 243401 Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
  156 243402 Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
  157 244001 Pośrednik w obrocie nieruchomościami
  158 244002 Rzeczoznawca majątkowy
  159 244003 Zarządca nieruchomości
  160 251101 Analityk systemów teleinformatycznych
  161 251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
  162 251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
  163 251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
  164 251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
  165 251301 Architekt stron internetowych
  166 251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
  167 251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
  168 251401 Programista aplikacji
  169 251402 Programista aplikacji mobilnych
  170 251901 Informatyk medyczny
  171 251902 Specjalista zastosowań informatyki
  172 251903 Tester oprogramowania komputerowego
  173 251904 Tester systemów teleinformatycznych
  174 251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy
  175 252101 Administrator baz danych
  176 252102 Analityk baz danych
  177 252103 Projektant baz danych
  178 252201 Administrator systemów komputerowych
  179 252202 Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
  180 252301 Analityk sieci komputerowych
  181 252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych
  182 252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
  183 252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  184 252903 Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
  185 262201 Analityk informacji i raportów medialnych
  186 262202 Analityk ruchu na stronach internetowych
  187 262203 Bibliotekoznawca
  188 262204 Broker informacji (researcher)
  189 262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych
  190 262206 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
  191 262207 Specjalista zarządzania informacją
  192 262208 Specjalista zarządzania dokumentacją
  193 263206 Kryminolog
  194 263501 Kurator sądowy
  195 263502 Mediator
  196 263503 Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
  197 263504 Specjalista pracy socjalnej
  198 263505 Specjalista resocjalizacji
  199 263506 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
  200 263507 Mediator sądowy
  201 263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  202 263509 Specjalista do spraw adopcji
  203 263510 Specjalista komunikacji społecznej
  204 264207 Redaktor serwisu internetowego
  205 265902 Bloger / vloger
  206 311101 Laborant chemiczny
  207 311105 Technik geofizyk
  208 311107 Technik hydrolog
  209 311108 Technik meteorolog
  210 311201 Kosztorysant budowlany
  211 311202 Laborant budowlany
  212 311203 Technik architekt
  213 311211 Inspektor budowlany
  214 311212 Inspektor budowy dróg
  215 311213 Inspektor budowy mostów
  216 311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
  217 311215 Mostowniczy
  218 311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
  219 311305 Technik elektryk samochodowy
  220 311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
  221 311402 Instalator systemów alarmowych
  222 311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej
  223 311406 Projektant systemów alarmowych
  224 311409 Technik elektroniki medycznej
  225 311501 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
  226 311503 Kontroler stanu technicznego pojazdów
  227 311505 Technik mechanik budowy środków transportu
  228 311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu
  229 311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń
  230 311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem
  231 311510 Technik mechanik precyzyjny
  232 311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych
  233 311514 Technik utrzymania ruchu
  234 311803 Operator CAD
  235 311914 Technik instrumentów muzycznych
  236 311918 Technik poligraf
  237 311923 Technik technologii materiałów budowlanych
  238 311937 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
  239 311939 Technik konserwator urządzeń dźwigowych
  240 312103 Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym
  241 312204 Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
  242 312207 Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
  243 312210 Mistrz produkcji w poligrafii
  244 312304 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
  245 313101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
  246 313201 Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych
  247 313210 Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
  248 313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
  249 313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
  250 313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
  251 314101 Laborant mikrobiologiczny
  252 314102 Laborant biochemiczny
  253 314103 Laborant w hodowli roślin
  254 314201 Laborant nasiennictwa
  255 314204 Technik hodowca zwierząt
  256 314401 Kontroler jakości produktów spożywczych
  257 314404 Technik technologii żywności – cukrownictwo
  258 314405 Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
  259 314406 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
  260 314407 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
  261 314408 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności
  mrożonej
  262 314409 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
  263 314410 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
  264 314411 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
  265 314412 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
  266 314413 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
  267 314414 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
  268 314415 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich
  269 314416 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
  270 314417 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
  271 315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej
  272 811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
  273 315403 Kontroler ruchu lotniczego
  274 315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
  275 315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych
  276 315501 Technik urządzeń ruchu lotniczego
  277 321101 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów
  medycznych
  278 321102 Perfuzjonista
  279 321201 Technik analityki medycznej
  280 322001 Dietetyk
  281 322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
  282 323001 Akupunkturzysta
  283 323002 Bioenergoterapeuta
  284 323003 Biomasażysta
  Lp. Kod Nazwa zawodu
  285 323004 Chiropraktyk
  286 323005 Homeopata
  287 323006 Instruktor hipoterapii
  288 323007 Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
  289 323008 Muzykoterapeuta
  290 323009 Naturopata
  291 323010 Osteopata
  292 323011 Refleksolog
  293 323012 Zielarz-fitoterapeuta
  294 323013 Arteterapeuta
  295 323014 Podolog
  296 325201 Terapeuta środowiskowy
  297 325301 Optyk okularowy
  298 325401 Technik fizjoterapii
  299 325501 Edukator ekologiczny
  300 325502 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
  301 325503 Inspektor ochrony radiologicznej
  302 325504 Inspektor ochrony środowiska
  303 325505 Instruktor higieny
  304 325506 Kontroler higieny mięsa
  305 325507 Strażnik ochrony przyrody / środowiska
  306 325508 Technik analizy i monitoringu środowiska
  307 325510 Technik dozymetrysta
  308 325512 Weterynaryjny kontroler sanitarny
  309 325513 Inspektor obrony cywilnej
  310 325514 Inspektor sanitarny
  311 325515 Technik gospodarki odpadami
  312 325601 Ratownik medyczny
  313 325902 Higienistka szkolna
  314 325903 Instruktor terapii uzależnień
  315 325904 Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
  316 331101 Dealer aktywów finansowych
  317 331102 Makler papierów wartościowych
  318 331103 Pośrednik finansowy
  319 331104 Pracownik do spraw produktów finansowych
  320 331105 Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
  321 331201 Pracownik do spraw kredytów
  322 331202 Pracownik do spraw pożyczek
  323 331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej
  324 331301 Księgowy
  325 331401 Asystent do spraw statystyki
  326 331404 Asystent przetwarzania danych
  327 332101 Agent ubezpieczeniowy

  • Ajent ubezpieczeniowy.
  • Akwizytor ubezpieczeniowy.
  • Broker ubezpieczeniowy.
  • Doradca ubezpieczeniowy.
  • Multiagent.
  • Pośrednik ubezpieczeniowy.
  • Ubezpieczyciel.

  328 332103 Broker reasekuracyjny
  329 332104 Broker ubezpieczeniowy
  330 332201 Ekspozytor towarów (merchandiser)
  331 332202 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
  332 332203 Przedstawiciel handlowy
  333 332301 Agent do spraw zakupów
  334 332302 Zaopatrzeniowiec
  335 332401 Makler giełd towarowych
  336 332402 Makler morski
  337 333101 Agent celny
  338 333102 Agent klarujący
  339 333103 Eksploatator portu
  340 333104 Pracownik działu logistyki
  341 333105 Spedytor
  342 333109 Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
  (Doradca RID)
  343 333201 Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
  344 333202 Organizator imprez ślubnych
  345 333203 Organizator imprez sportowych
  346 333204 Organizator usług konferencyjnych
  347 333205 Organizator widowni
  348 333301 Pośrednik pracy
  349 333302 Pracownik agencji pracy tymczasowej
  350 333401 Agent do spraw pozyskiwania gruntów
  351 333402 Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
  352 333403 Administrator nieruchomości
  353 333404 Doradca do spraw rynku nieruchomości
  354 333901 Menedżer artystyczny
  355 333902 Licytator
  356 333903 Promotor marki (trendsetter)
  357 333904 Sprzedawca reklam internetowych
  358 333905 Tajemniczy klient (mystery shopper)
  359 334101 Kierownik biura
  360 334201 Sekretarka w kancelarii prawnej
  361 334302 Asystent dyrektora
  362 334304 Asystent zarządu
  363 334305 Sekretarz konsularny
  364 334307 Stenograf-protokolant
  365 334401 Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
  366 334402 Sekretarka medyczna
  367 335101 Funkcjonariusz celny
  368 835003 Marynarz statku morskiego
  369 335203 Urzędnik podatkowy
  370 335401 Urzędnik do spraw licencji
  371 335905 Inspektor kontroli handlu i usług
  372 341101 Detektyw prywatny
  373 341102 Sekretarka notarialna
  374 341103 Sekretarz sądowy
  375 341205 Pracownik socjalny
  376 341206 Pracownik zarządzania kryzysowego
  377 341207 Asystent rodziny
  378 342201 Instruktor sportu
  379 342202 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
  380 342204 Menedżer imprez sportowych
  381 342206 Sędzia sportowy
  382 342207 Trener sportu
  383 342301 Instruktor fitness
  384 342302 Instruktor gimnastyki korekcyjnej
  385 342303 Instruktor jazdy konnej
  386 342304 Instruktor odnowy biologicznej
  387 342305 Instruktor rekreacji ruchowej
  388 342306 Instruktor rytmiki
  389 342307 Instruktor sportów siłowych
  390 342308 Instruktor sportów ekstremalnych
  391 342309 Instruktor sztuki walki
  392 342310 Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
  393 342311 Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
  394 343102 Fotoreporter
  395 343103 Fotosista
  396 343201 Dekorator sklepów
  397 343202 Dekorator wnętrz
  398 343205 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
  399 343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach
  400 343302 Pracownik galerii / muzeum
  401 343303 Technik informacji naukowej
  402 343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych
  403 343401 Organizator usług kateringowych
  404 343402 Szef kuchni (kuchmistrz)
  405 343905 Kaskader filmowy
  406 343910 Pirotechnik
  407 343912 Realizator światła
  408 351101 Operator bezprzewodowych sieci komputerowych
  409 351102 Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
  410 351201 Konserwator sieci i systemów komputerowych
  411 351202 Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy
  412 351301 Operator sieci komputerowych
  413 351302 Operator sprzętu komputerowego
  414 351303 Operator systemów komputerowych
  415 351401 Administrator stron internetowych
  Lp. Kod Nazwa zawodu
  416 351402 Administrator systemów poczty elektronicznej
  417 351403 Pracownik pozycjonowania stron internetowych
  418 351404 Projektant stron internetowych (webmaster)
  419 351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
  420 352102 Asystent operatora obrazu
  421 352109 Montażysta dźwięku
  422 352111 Operator dźwięku
  423 352112 Operator kamery
  424 352116 Realizator dźwięku
  425 352117 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
  426 411002 Pracownik do spraw ewidencji ludności
  427 411003 Pracownik kancelaryjny
  428 412001 Sekretarka
  429 413102 Operator aplikacji komputerowych
  430 413201 Operator wprowadzania danych
  431 818105 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
  432 421102 Asystent usług telekomunikacyjnych
  433 421103 Kasjer bankowy
  434 421104 Kasjer walutowy
  435 421106 Kontroler rozliczeń pieniężnych
  436 421202 Krupier
  437 421203 Pracownik kolektury
  438 421302 Pracownik lombardu
  439 421401 Inkasent
  440 421402 Poborca skarbowy
  441 421403 Windykator
  442 422101 Pracownik biura podróży
  443 422102 Rezydent biura turystycznego
  444 422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
  445 422301 Operator centrali telefonicznej
  446 422401 Recepcjonista hotelowy
  447 422501 Informator ruchu pasażerskiego
  448 422502 Pracownik informacji turystycznej
  449 422602 Recepcjonista
  450 422603 Rejestratorka medyczna
  451 422701 Ankieter
  452 422702 Teleankieter
  453 431101 Asystent do spraw księgowości
  454 431102 Fakturzystka
  455 431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń
  456 431301 Pracownik obsługi płacowej
  457 432101 Ekspedient wypożyczalni
  458 432102 Inwentaryzator
  459 432103 Magazynier
  460 432104 Pracownik punktu skupu
  461 432105 Pracownik sortowania przesyłek i towarów
  462 432201 Planista produkcyjny
  463 432302 Dyspozytor transportu samochodowego
  464 432303 Ekspedytor
  465 432304 Odprawiacz pociągów
  466 432305 Konstruktor rozkładów jazdy
  467 441101 Pomocnik biblioteczny
  468 441201 Ekspedient pocztowy
  469 441202 Kurier
  470 441203 Listonosz
  471 441302 Korektor tekstu
  472 441401 Archiwista dokumentów elektronicznych
  473 441402 Archiwista zakładowy
  474 441501 Pracownik do spraw osobowych
  475 511101 Stewardesa / Steward
  476 511102 Steward statku morskiego
  477 511202 Konduktor
  478 511204 Kontroler biletów
  479 511206 Rewizor pociągów
  480 511301 Pilot wycieczek
  481 511302 Przewodnik turystyczny górski
  482 511303 Przewodniki turystyczny miejski
  483 511304 Przewodniki turystyczny terenowy
  484 513201 Barista
  485 513202 Barman
  486 513203 Sommelier
  487 514102 Fryzjer damski
  488 514103 Fryzjer męski
  489 514104 Perukarz
  490 514201 Charakteryzator
  491 514202 Kosmetyczka
  492 514203 Manikiurzystka
  493 514204 Pedikiurzystka
  494 514205 Pracownik solarium
  495 514208 Wizażystka / stylistka
  496 515101 Inspektor hotelowy
  497 515102 Intendent
  498 515202 Organizator usług domowych
  499 515204 Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
  500 515301 Gospodarz domu
  501 515303 Robotnik gospodarczy
  502 516201 Osoba do towarzystwa
  503 516301 Kremator
  504 516302 Organizator usług pogrzebowych
  505 516303 Tanatoprakser (balsamista)
  506 516304 Żałobnik
  507 516401 Fryzjer zwierząt (groomer)
  508 516402 Opiekun dzikich zwierząt
  509 516403 Opiekun zwierząt domowych
  510 516404 Trener koni wyścigowych
  511 516405 Treser psów
  512 516406 Zoofizjoterapeuta
  513 516407 Zoopsycholog
  514 516501 Instruktor techniki jazdy
  515 516502 Instruktor nauki jazdy
  516 516901 Radiesteta
  517 516902 Asystent osobisty (concierge)
  518 516903 Hostessa
  519 516904 Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)
  520 521101 Sprzedawca na targowisku / bazarze
  521 521102 Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
  522 521201 Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia
  523 522101 Antykwariusz
  524 522102 Kioskarz
  525 522103 Właściciel małego sklepu
  526 522201 Kierownik sali sprzedaży
  527 522202 Kierownik stoiska w markecie
  528 522203 Kierownik kas
  529 522302 Sprzedawca w branży mięsnej
  530 522303 Sprzedawca w branży przemysłowej
  531 522304 Sprzedawca w branży spożywczej
  532 523001 Kasjer biletowy
  533 523002 Kasjer handlowy
  534 523003 Kasjer w zakładzie pracy
  535 524101 Modelka / model
  536 524201 Demonstrator wyrobów
  537 524301 Akwizytor
  538 524302 Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
  539 524401 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
  540 524402 Organizator obsługi sprzedaży internetowej
  541 524403 Sprzedawca na telefon
  542 524404 Telemarketer
  543 524502 Sprzedawca w stacji paliw
  544 524601 Wydawca posiłków / bufetowy
  545 524901 Bukieciarz
  546 524902 Doradca klienta
  547 524903 Ekspedient w punkcie usługowym
  548 524905 Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
  549 524906 Pośrednik usług medycznych
  550 531102 Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
  551 531103 Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
  552 531104 Opiekunka dziecięca domowa (niania)
  553 531105 Rodzic zastępczy
  554 531106 Prowadzący rodzinny dom dziecka
  555 531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym
  556 531108 Dzienny opiekun małego dziecka
  557 531201 Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
  558 531202 Asystent nauczyciela przedszkola
  559 531203 Asystent edukacji romskiej
  560 531204 Asystent nauczyciela w szkole
  561 532201 Opiekunka domowa
  562 532202 Siostra PCK
  563 532901 Pomoc apteczna
  564 532902 Pomoc dentystyczna
  565 532903 Preparator medyczny
  566 532904 Sanitariusz szpitalny
  567 532905 Zabiegowy balneologiczny
  568 532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)
  569 541101 Strażak
  570 541306 Portier
  571 541307 Pracownik ochrony fizycznej
  572 541312 Strażnik gminny / miejski
  573 541316 Operator kontroli bezpieczeństwa
  574 541317 Pracownik obsługi monitoringu
  575 541903 Ratownik górski
  576 541905 Ratownik pokładowy
  577 541906 Ratownik wodny
  578 611101 Kierownik gospodarstwa upraw polowych
  579 611102 Rolnik łąkarz
  580 611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
  581 611104 Rolnik upraw polowych
  582 611201 Kierownik gospodarstwa sadowniczego
  583 611202 Rolnik chmielarz
  584 611203 Sadownik
  585 611301 Chirurg pielęgniarz drzew
  586 611302 Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
  587 611304 Ogrodnik producent nasion
  588 611305 Ogrodnik szkółkarz
  589 611306 Ogrodnik terenów zieleni
  590 611307 Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
  591 611308 Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
  592 611309 Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
  593 611310 Ogrodnik – uprawy pod osłonami
  594 611311 Producent i zbieracz ziół
  595 611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)
  596 611401 Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych
  597 611402 Producent żywności ekologicznej
  598 611403 Rolnik upraw mieszanych
  599 612102 Hodowca bydła
  600 612103 Hodowca koni
  601 612104 Hodowca owiec
  602 612105 Hodowca trzody chlewnej
  603 612106 Hodowca zwierząt domowych
  604 612107 Hodowca zwierząt futerkowych
  605 612108 Juhas
  606 612109 Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej
  607 612110 Masztalerz
  608 612111 Hodowca inwentarza mieszanego
  609 612201 Hodowca drobiu
  610 612202 Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu
  611 612203 Pracownik wylęgarni drobiu
  612 612301 Hodowca jedwabników
  613 612902 Hodowca ptaków
  614 612903 Hodowca zwierząt laboratoryjnych
  615 613001 Baca
  616 613002 Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
  617 621001 Drwal / pilarz drzew
  618 621002 Robotnik leśny
  619 622101 Hodowca ryb
  620 622301 Rybak rybołówstwa morskiego
  621 633001 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
  622 711101 Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
  623 711103 Renowator zabytków architektury
  624 711201 Monter kamiennych elementów budowlanych
  625 711202 Murarz
  626 711205 Brukarz
  627 711401 Betoniarz
  628 711404 Zbrojarz
  629 711502 Cieśla szalunkowy
  630 711503 Stolarz budowlany
  631 711504 Szkutnik
  632 711606 Układacz nawierzchni drogowych
  633 711902 Monter reklam
  634 711903 Monter rusztowań
  635 711904 Robotnik rozbiórki budowli
  636 712202 Glazurnik
  637 712203 Parkieciarz
  638 712204 Posadzkarz
  639 712301 Monter ociepleń budynków
  640 712302 Sztukator
  641 712303 Tynkarz
  642 712304 Monter fasad
  643 712402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
  644 712404 Termoizoler
  645 712501 Monter / składacz okien
  646 712502 Szklarz
  Lp. Kod Nazwa zawodu
  647 712503 Szklarz budowlany
  648 712505 Witrażownik
  649 712506 Monter szkła budowlanego
  650 712601 Hydraulik
  651 712603 Monter instalacji gazowych
  652 712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
  653 712605 Monter rurociągów górniczych
  654 712606 Monter rurociągów okrętowych
  655 712607 Monter rurociągów przemysłowych
  656 712608 Monter sieci cieplnych
  657 712609 Monter sieci deszczownianych
  658 712610 Monter sieci gazowych
  659 712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
  660 712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej
  661 712615 Studniarz
  662 712617 Monter instalacji gazów medycznych
  663 712702 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
  664 712703 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  665 712902 Monter systemów suchej zabudowy
  666 712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
  667 712906 Monter stolarki budowlanej
  668 713101 Malarz-tapeciarz
  669 713102 Malarz budowlany
  670 713104 Szpachlarz
  671 713202 Lakiernik proszkowy
  672 713203 Lakiernik samochodowy
  673 713204 Lakiernik tworzyw sztucznych
  674 713205 Lakiernik wyrobów drzewnych
  675 713207 Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
  676 713208 Piaskarz
  677 721101 Brązownik
  678 721102 Formierz odlewnik
  679 721201 Lutowacz
  680 721202 Operator robotów spawalniczych
  681 721203 Operator zgrzewarek
  682 721204 Spawacz
  683 721209 Zgrzewacz
  684 721302 Blacharz budowlany
  685 721401 Monter bram
  686 721403 Monter konstrukcji aluminiowych
  687 721404 Monter konstrukcji stalowych
  688 721405 Oczyszczacz konstrukcji stalowych
  689 721502 Monter konstrukcji linowych stałych
  690 722102 Kowal wyrobów zdobniczych
  691 722103 Operator pras kuźniczych
  692 722104 Podkuwacz koni
  693 311917 Technik organizacji produkcji
  694 722202 Płatnerz
  695 722203 Rusznikarz
  696 722205 Ślusarz galanterii metalowej
  697 722206 Ślusarz narzędziowy
  698 722207 Traser
  699 722301 Frezer
  700 722302 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
  701 722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem
  702 722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
  703 722305 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
  704 722306 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
  705 722308 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
  706 722309 Operator obrabiarek zespołowych
  707 722310 Operator urządzeń do wyważania i centrowania
  708 722311 Strugacz
  709 722312 Szlifierz metali
  710 722313 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
  711 722314 Tokarz w metalu
  712 722315 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
  713 722316 Wiertacz w metalu
  714 722401 Docieracz-polerowacz
  715 722402 Szlifierz-ostrzarz
  716 723101 Mechanik autobusów
  717 723102 Mechanik ciągników
  718 723104 Mechanik samochodów ciężarowych
  719 723105 Mechanik samochodów osobowych
  720 723106 Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
  721 723303 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
  722 723304 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
  723 723306 Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
  724 723307 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
  725 723308 Mechanik maszyn rolniczych
  726 723309 Mechanik maszyn szwalniczych
  727 723312 Mechanik silników spalinowych
  728 723313 Mechanik taboru kolejowego
  729 723314 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
  730 723401 Monter-mechanik rowerów / wózków
  731 731202 Monter fortepianów i pianin
  732 731207 Organomistrz
  733 731208 Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych
  734 731301 Bursztyniarz
  735 731401 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
  736 731402 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
  737 731404 Formowacz wyrobów ceramicznych
  738 731501 Formowacz wyrobów szklanych
  739 731502 Hutnik dmuchacz szkła
  740 731503 Krajacz szkła
  741 731504 Ręczny polerowacz szkła
  742 731505 Sortowacz-brakarz szkła
  743 731506 Szlifierz-polerowacz szkła optycznego
  744 731507 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
  745 731508 Szlifierz szkła płaskiego
  746 731602 Galwanizer
  747 731606 Pozłotnik
  748 731609 Zdobnik ceramiki
  749 731610 Zdobnik szkła
  750 731611 Grawer
  751 731701 Fajkarz
  752 731705 Rzeźbiarz w drewnie
  753 731802 Dziewiarz
  754 731803 Koronkarka
  755 731804 Plecionkarz
  756 731805 Przędzarz
  757 731809 Tkacz
  758 731810 Rękodzielnik wyrobów skórzanych
  759 731903 Wytwórca sztucznych kwiatów
  760 731905 Metaloplastyk
  761 732107 Montażysta reprodukcyjny
  762 732205 Maszynista maszyn offsetowych
  763 732208 Operator kserokopiarek
  764 732303 Introligator poligraficzny
  765 732304 Operator maszyn introligatorskich
  766 741101 Elektromonter instalacji elektrycznych
  767 741102 Elektromonter reklam świetlnych
  768 741104 Elektryk budowlany
  769 741202 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
  770 741204 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
  771 741205 Elektromechanik urządzeń chłodniczych
  772 741206 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  773 741207 Elektromonter (elektryk) zakładowy
  774 741208 Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych
  775 741209 Elektromonter lotniczy
  776 741210 Elektromonter maszyn elektrycznych
  777 741211 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
  778 741212 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
  779 741213 Elektromonter okrętowy
  780 741214 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
  781 741215 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
  782 741216 Elektromonter taboru szynowego
  783 741217 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
  784 741218 Elektromonter transformatorów
  785 741219 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
  786 741220 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
  787 741301 Elektromonter linii kablowych
  788 741302 Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
  789 741303 Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
  790 741304 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
  791 741305 Elektromonter sieci trakcyjnej
  792 742101 Automatyk sterowania ruchem kolejowym
  793 742103 Monter-elektronik – aparatura medyczna
  794 742104 Monter-elektronik – aparatura pomiarowa
  795 742105 Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
  796 742106 Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
  797 742108 Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
  798 742110 Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
  799 742113 Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
  800 742115 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
  801 742116 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
  802 742201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
  803 742203 Monter sieci telekomunikacyjnych
  804 742207 Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne
  805 742208 Serwisant sprzętu komputerowego
  806 751101 Garmażer
  807 751103 Przetwórca ryb
  808 751104 Rozbieracz-wykrawacz
  809 751105 Rzeźnik-wędliniarz
  810 751203 Karmelarz
  811 751401 Młynarz
  812 751402 Przetwórca owoców i warzyw
  813 752105 Sortowacz materiałów drzewnych
  814 752204 Renowator mebli artystycznych
  815 752206 Stolarz galanterii drzewnej
  816 752207 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
  817 752208 Stolarz meblowy
  818 752308 Szlifierz materiałów drzewnych
  819 752310 Tokarz w drewnie
  820 753101 Bieliźniarz
  821 753102 Gorseciarka
  822 753103 Kapelusznik-czapnik
  823 753104 Kożusznik
  824 753107 Modystka
  825 753108 Rękawicznik
  826 753201 Konstruktor odzieży
  827 753202 Krojczy
  828 753301 Hafciarka
  829 753303 Szwaczka ręczna
  830 753401 Bieliźniarz-kołdrzarz
  831 753403 Tapicer meblowy
  832 753502 Garbarz skór bez włosa
  833 753505 Wyprawiacz skór futerkowych
  834 753601 Cholewkarz
  835 753603 Obuwnik miarowy
  836 753604 Obuwnik ortopedyczny
  837 753606 Szewc
  838 753703 Rymarz
  839 754202 Wydawca środków strzałowych
  840 754203 Instruktor strzałowy
  841 754301 Klasyfikator wyrobów przemysłowych
  842 754401 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
  843 811409 Szlifierz kamienia
  844 812108 Operator maszyny rozlewniczej
  845 812109 Operator pieców do obróbki cieplnej
  846 812118 Tłoczarz w metalu
  847 812206 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
  848 813101 Aparatowy procesów chemicznych
  849 814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
  850 814102 Operator urządzeń do wulkanizacji
  851 814103 Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych
  852 814104 Wulkanizator
  853 814105 Wulkanizator taśm przenośnikowych
  854 814201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
  855 814202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
  856 814203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
  857 814204 Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
  858 814205 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
  859 814206 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
  860 814207 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
  861 814208 Operator wtryskarki
  862 814301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
  863 814302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
  864 814303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
  865 814304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
  866 814305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
  867 814306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
  868 814307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
  869 814308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
  870 815101 Operator maszyn do przygotowania włókien
  871 815102 Operator maszyn przędzalniczych
  872 815103 Operator przewijarek i skręcarek nitek
  873 815201 Operator maszyn dziewiarskich
  874 815202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów
  włókienniczych
  875 815203 Operator maszyn tkackich
  876 815301 Szwaczka maszynowa
  877 815401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
  878 815501 Operator agregatów natryskowych
  879 815502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
  880 815503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
  881 815601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
  882 815602 Operator urządzeń kaletniczych
  883 815603 Operator urządzeń montażowych obuwia
  884 815604 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
  885 815605 Obuwnik przemysłowy
  886 815701 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
  887 815702 Pracownik pralni chemicznej
  888 815901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
  889 815902 Operator maszyn tapicerskich
  890 815903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
  891 815904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
  892 816005 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
  893 816010 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
  894 816017 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
  895 816018 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
  896 816025 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
  897 816026 Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
  898 816028 Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa
  899 816029 Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego
  900 817101 Operator kalandrów wyrobów papierowych
  901 817102 Operator linii do belowania makulatury
  902 817103 Operator maszyny odwadniającej celulozę
  903 817104 Operator maszyny papierniczej
  904 817105 Operator maszyny tekturniczej
  905 817106 Operator pergaminiarki
  906 817107 Operator urządzeń bielących masy włókniste
  907 817108 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
  908 817109 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
  909 817110 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
  910 817111 Operator urządzeń do ścierania drewna
  911 817112 Operator urządzeń rębalni drewna
  912 817113 Operator urządzeń rozwłókniających
  913 817114 Operator urządzeń warzelni
  914 817201 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
  915 817202 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
  916 817203 Operator pras w produkcji drzewnej
  917 817204 Operator sklejarek płyt stolarskich
  918 817205 Operator skrawarek drewna
  919 817206 Operator spajarek okleiny i łuszczki
  920 817207 Operator strugarek i frezarek do drewna
  921 817208 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
  922 817209 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
  923 817210 Pilarz
  924 817211 Tartacznik
  925 818101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
  926 818102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
  927 818103 Operator odprężarek wyrobów szklanych
  928 818201 Maszynista kotła
  929 818202 Maszynista urządzeń nawęglania
  930 818203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
  931 818204 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
  932 818205 Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
  933 818206 Palacz kotłów parowych
  934 818301 Operator maszyn kopertujących
  935 818302 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
  936 818303 Operator urządzeń pakujących
  937 818304 Operator urządzeń znakujących
  938 818901 Operator urządzeń do paletyzacji
  939 818902 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
  940 818903 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
  941 821103 Monter kotłów i armatury kotłowej
  942 821104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych
  943 821105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
  944 821109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych
  945 821111 Monter sprzędtu gospodarstwa domowego
  946 821114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
  947 821201 Monter aparatury rozdzielczej i kontolnej energii elektrycznej
  948 821202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
  949 821203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
  950 821204 Monter maszyn elektrycznych
  951 821205 Monter osprzętu elektrotechnicznego
  952 821206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
  953 821207 Monter wiązek elektrycznych
  954 821302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
  955 821303 Monter elektroniki samochodowej
  956 821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
  957 821305 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
  958 821306 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
  959 821901 Konfekcjoner wyrobów gumowych
  960 821902 Monter mebli
  961 821905 Monter wyrobów z drewna
  962 821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
  963 831104 Maszynista
  964 831201 Dróżnik przejazdowy
  965 831204 Dyżurny ruchu
  966 831205 Manewrowy
  967 831207 Nastawniczy
  968 831208 Operator pociągowy
  969 831209 Rewident taboru
  970 831210 Ustawiacz
  971 831211 Zwrotniczy
  972 831212 Dyspozytor ruchu kolejowego
  973 832201 Kierowca mechanik
  974 832202 Kierowca samochodu dostawczego
  975 832203 Kierowca samochodu osobowego
  976 832204 Przewoźnik osób
  977 832205 Taksówkarz
  978 833101 Kierowca autobusu
  979 833102 Kierowca trolejbusu
  980 833103 Kierujący tramwajem (motorniczy)
  981 833201 Kierowca autocysterny
  982 833202 Kierowca ciągnika siodłowego
  983 833203 Kierowca samochodu ciężarowego
  984 834101 Kierowca ciągnika rolniczego
  985 834202 Operator maszyn drogowych
  986 834203 Operator maszyn i sprzętu torowego
  987 834204 Operator sprzętu ciężkiego
  988 834205 Operator koparki
  989 834206 Operator koparko-ładowarki
  990 834207 Operator ładowarki
  991 834208 Operator spycharki
  992 834311 Operator suwnic (suwnicowy)
  993 834316 Operator żurawia jezdniowego
  994 834317 Operator żurawia wieżowego
  995 834401 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
  996 911203 Pokojowa
  997 911206 Salowa
  998 911207 Sprzątaczka biurowa
  999 912202 Operator myjni
  1000 941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
  1001 311913 Technik gazownictwa
  1002 516303 Balsamista.
  1002 516303 Pracownik prosektorium.
  1002 516303 Tanatopraktor
  1002 516303 Tanatokosmetolog

  Nowoczesna Platforma

  Nasze rozwiązania elastycznie dopasują się do potrzeb Twojej Firmy

  Bezpieczne zakupy Online

  Bezpieczne zakupy przez Internet zapewnia największy Polski operator „Przelewy24”

  Dostęp do kursów 24 h/7

  Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

  Dostęp bez limitu

  Szkolenia i test bez ograniczeń czasowych. Naukę możesz przerywać i kontynuować kiedy chcesz

  Pełne wsparcie Online

  Na nas zawsze możesz liczyć. Służymy wsparciem merytorycznym i technicznym

  Multi wybór szkoleń

  Największa w Polsce baza kursów i szkoleń BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy w trybie zdalnym