Analityk systemów teleinformatycznych

Ocena ryzyka zawodowego Analityk systemów teleinformatycznych

Obowiązki na stanowisku pracy

 • praca przy komputerze,
 • analiza i dostosowywanie procesów mających podlegać informatyzacji,
 • przygotowanie do wdrożenia systemów teleinformatycznych,
 • współpraca z programistami podczas tworzenia systemów teleinformatycznych,
 • kontrola działania i usprawnianie systemów teleinformatycznych,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • wyjazdy służbowe (delegacje),
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak formalnych wytycznych, należy brać pod uwagę jedynie wymogi stawiane przez pracodawcę, może to być np.:
   • ukończenie szkoły średniej lub technikum,
   • ukończenie studiów wyższych na kierunku informatyka lub pokrewnym,
   • ukończenie dodatkowych kursów lub szkoleń,

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy dla analityków systemów teleinformatycznych będą biura, wyposażone głównie w sprzęt komputerowy oraz typowy sprzęt biurowy. W swojej pracy analitycy systemów często będą musieli kontaktować się z klientami, co może wiązać się z koniecznością dojazdu na miejsce spotkania lub do klienta. Z podróżami służbowymi może się również wiązać konieczność wzięcia udziału w różnego rodzaju dodatkowych szkoleniach.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości co najmniej 2m²przypadających na każdego z pracowników w biurze,
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu nie niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy pracownika sektora IT powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz umożliwiające dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to stanowisko należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi również posiadać regulowane podłokietniki tak aby zapewnić możliwość ułożenia rąk pracownika na równej powierzchni z biurkiem, 
  • biurko, odpowiednio duże, aby odległość oczu pracownika od ekranu ustawionego na nim monitora wynosiła 60 cm.

BHP dla stanowiska Analityk systemów teleinformatycznych  wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które podczas pierwszego dnia w pracy odbywa każdy nowo zatrudniony pracownik, składające się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  •  które po raz pierwszy realizowane jest przed upływem roku od chwili zatrudnienia pracownika,
  • kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się regularnie co 6 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Analityka systemów teleinformatycznych
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego:
   • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Analityk systemów teleinformatycznych
    ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne badania lekarskie, które pracownik realizuje zanim zostanie dopuszczony do pracy, zakres szczegółowy badań jest określany na podstawie skierowania na badania wydanego przez pracodawcę,
 • okresowe badania lekarskie, które pracownik musi zrealizować przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Analitycy systemów teleinformatycznych w swojej pracy będą zagrożeni czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • upadek,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenie o elementy wyposażenia stanowiska pracy
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
  • alergicznie działanie środków czystości.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne spowodowane długim siedzeniem,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • odpowiednio regulowane krzesło,
  • okulary korekcyjne umożliwiające swobodniejszą i bezpieczniejszą pracę przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania