Farmaceuta

Ocena ryzyka zawodowego Farmaceuty

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • realizacja recept otrzymanych od pacjentów,
 • sprzedaż leków,
 • wytwarzane leków ( warunkiem jest spełnianie dodatkowych wymogów przez aptekę),
 • udzielanie porad związanych z zastosowaniem i działanie leków, w szczególności tych wydawanych na receptę,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • nadzór nad sposobem przechowywania leków w aptece.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • Ukończone studia wyższe na wydziale farmacji akademii medycznej lub ukończenie równorzędnej uczelni zagranicznej i posiadanie nostryfikowanego dyplomu.

Środowisko pracy – opis

Apteka składa się z pomieszczenia socjalnego dla pracujących w niej farmaceutów magazynka na leki oraz pomieszczenia sprzedaży. Wyposażona jest w różnego rodzaju szafy, szafki, półki regały, lady. Stanowiska pracy farmaceutów zostały również wyposażone w komputery z monitorami ekranowymi oraz kasy lub drukarki fiskalne i terminale płatnicze. W przypadku gdy apteka uprawniona jest do wytwarzania leków, występuje w niej dodatkowo przeznaczone do tego pomieszczenie wyposażone w specjalnie przystosowane meble, narzędzia oraz niezbędnie do tego substancje chemiczne.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska aptekarz – farmaceuta wymagane działania:

 • szkolenie wstępne należy je zrealizować w dniu rozpoczęcia pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwsze należy zrealizować w ciągu roku od momentu zatrudnienia,
  • kolejne w przeciągu 6 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla aptekarza farmaceuty 
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska aptekarz – farmaceuta
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, realizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres przeprowadzonych badań zależy od wskazań ze skierowania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, czasokres zgodny z orzeczeniem z poprzednich badań.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy:

Ratownicy medyczni w swojej pracy narażeni są narażone na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • uderzenie o elementy wyposażenia sklepu,
  • skaleczenia i zacięcia spowodowane przez ostre elementy i narzędzia,
  • hałas,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenie kręgosłupa spowodowane długim staniem w pozycji wyprostowanej lub pochylonej,
  • wybuchy agresji ze strony innych osób,
  • stres i przemęczenie.

 

Środki ochrony:

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania