IT, Programista, Informatyk

Ocena ryzyka zawodowego Informatyka, programisty

Obowiązki na stanowisku pracy

 • praca przy komputerze,
 • tworzenie i obsługa baz danych,
 • opracowywanie i tworzenie programów komputerowych,
 • tworzenie sieci informatycznych,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • wyjazdy służbowe (delegacje),
 • praca z dokumentami.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • zgodnie z wymaganiami pracodawcy (brak formalnych wytycznych) może to być:
   • ukończenie szkoły średniej lub technikum,
   • ukończenie studiów wyższych,
   • posiadanie dodatkowych kursów lub szkoleń.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy dla informatyków i programistów są głównie zamknięte pomieszczenia (pokoje biurowe). W czasie pracy dominującą pozycją jest pozycja siedząca. Z racji pracy w otoczeniu sprzętu elektrycznego jest on głównym czynnikiem stwarzającym zagrożenie.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości co najmniej 2m²przypadających na każdego z pracowników,
 • temperatura powietrza nie niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy pracownika sektora IT powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
  • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska informatyka, programisty  wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które każdy nowo zatrudniony pracownik jest zobowiązany odbyć pierwszego dnia pracy, składa się ono z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  •  pierwsze takie szkolenie pracownik jest zobowiązany odbyć w przeciągu roku od chwili zatrudnienia,
  • kolejne szkolenie w terminie 6 lat od poprzedniego,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla IT, Programisty Informatyka
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego:
   • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Informatyk Programista
    ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne badania lekarskie pracownik musi zaliczyć przed dopuszczeniem go do pracy,
 • okresowe badania lekarskie pracownik odbywa w terminie wskazanym przez lekarza w poprzednim orzeczeniu.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Pracownicy branży ITw swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenie o elementy wyposażenia stanowiska pracy
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
  • alergicznie działanie środków czystości.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie kręgosłupa spowodowane długim siedzeniem,,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • odpowiednio regulowane krzesło,
  • okulary korekcyjne umożliwiające wygodniejszą pracę przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania