Lekarz ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego – Lekarz

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • opieka medyczna nad pacjentami,
 • wystawianie recept,
 • wykonywanie zabiegów medycznych.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów na kierunku medycyna 
   • ukończenie specjalizacji
   • prawo do wykonywania zawodu

Środowisko pracy – opis

Głównym środowiskiem pracy dla lekarzy są szpitale i przychodnie. Nie należy jednak zapominać o tym, że lekarze wykonują swoją pracę również poza szpitalami, czy przychodniami (wizyty domowe). Dodatkowym środowiskiem pracy jest też często gabinet prywatny. W trakcie prowadzenia praktyki lekarskiej wykorzystywany bardzo często jest specjalistyczny sprzęt wspomagające i ułatwiający leczenie i diagnostykę.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
  • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
   pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
  • zamów pomiar teraz
   pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska Lekarz – wymagane działania:

 • szkolenie wstępne, które należy zrealizować w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe:
  • pierwsze należy zrealizować w ciągu roku od chwili zatrudnienia pracownika,
  • kolejne w przeciągu 5 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Lekarza 
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Lekarz
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, realizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres przeprowadzonych badań wynika ze skierowania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, należy zrealizować przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Lekarze w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenie spadającym przedmiotem,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami lub przedmiotami,
  • hałas, w tym także hałas ultradźwiękowy,
  • wypadki komunikacyjne w drodze do pacjentów, lub między gabinetami,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • działanie promieniowania np. elektromagnetycznego lub jonizującego.
 • chemiczne:
  • preparaty i środki odkażające i dezynfekujące,
  • pozostałe preparaty chemiczne, w tym również leki.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenia dynamiczne,
  • obciążenia statyczne,
  • narażenie na agresję ze strony innych osób lub zwierząt,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania