Pielęgniarka

Ocena ryzyka zawodowego Pielęgniarki

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • opieka medyczna nad pacjentami,
 • wykonywanie drobnych zabiegów medycznych (zdjęcie szwów, zastrzyki itd.)
 • asystowanie pracy lekarzy,
 • promowanie zdrowia oraz zdrowych postaw.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów na wydziale pielęgniarstwa lub liceum medycznego, albo studium zawodowego – niezbędne jest uzyskania prawa do wykonywania zawodu,
   • ukończenie specjalnych kursów wg wymagań pracodawcy

Środowisko pracy – opis

Głównym środowiskiem pracy dla pielęgniarek będą szpitale, ambulatoria, laboratoria oraz przychodnie lekarskie lub gabinety pielęgniarskie w placówkach oświatowych. W przypadku niektórych pielęgniarek środowiskiem pracy dodatkowo będą mieszkania pacjentów.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
  • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
   pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
  • zamów pomiar teraz
   pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska Pielęgniarki wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które należy zrealizować w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwsze należy zrealizować w ciągu roku od chwili zatrudnienia pracownika,
  • kolejne w przeciągu 5 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Pielęgniarki 
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego:
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Pielęgniarki
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, realizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres przeprowadzonych badań wynika ze skierowania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, należy zrealizować przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Pielęgniarki w swojej pracy są narażone na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenia w elementy wyposażenia na stanowisku pracy,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami lub elementami wyposażenia stanowiska pracy,
  • hałas, 
  • wypadki komunikacyjne w drodze do pacjentów, 
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • działanie promieniowania np. elektromagnetycznego lub jonizującego.
 • chemiczne:
  • działające żrąco preparaty i substancje chemiczne,
  • reakcje alergiczne na preparaty i substancje chemiczne.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenia dynamiczne,
  • narażenie na agresję ze strony innych osób lub zwierząt,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania