Pracownik kancelarii

Ocena ryzyka zawodowego Pracownik kancelarii

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa klientów,
 • prowadzenie dokumentacji kancelarii,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.).

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak formalnych wytycznych co do kwalifikacji, ważne będą jedynie wymagania stawiane przez pracodawcę:
   • ukończenie liceum lub technikum,
   • ukończone studia wyższe,
   • posiadanie dodatkowych kursów lub uprawnień zgodnych z wymaganiami pracodawcy.

Środowisko pracy – opis

Pracownicy kancelarii swoją pracę wykonują jedynie w zamkniętych pomieszczeniach (biura). W trakcie wykonywanej pracy używają komputerów oraz innych urządzeń biurowych (faksy, ksera, niszczarki do papieru).

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości co najmniej 2 m² przypadających na każdego z pracowników biura,
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu nie może być niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy pracownika kancelarii powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
  • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska pracownik kancelarii wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które pracownik musi odbyć podczas pierwszego dnia pracy, składa się ono z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwszy raz realizowane w przeciągu roku od chwili rozpoczęcia pracy, 
  • kolejne szkolenia realizowane są w 6 letnich  odstępach od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Pracownika kancelarii
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska pracownika kancelarii
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, muszą być zrealizowane zanim pracownik rozpocznie pracę. Zakres badań określa się na podstawie wystawionego przez pracodawcę skierowania na badania,
 • okresowe, które muszą zostać przeprowadzone przez upływem terminu ważności wcześniejszych badań.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Pracownicy kancelarii w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku używania ostrych narzędzi (np. nożyczek),
  • uderzenie w nieruchome elementy środowiska pracy,
  • niedostatecznej jakości oświetlenie,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
  • podrażnienia i reakcje alergiczne wywoływane przez użycie chemicznych środków i preparatów do czyszczenia.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie kręgosłupa spowodowane długim siedzeniem,,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • krzesło z możliwością odpowiedniej regulacji,
  • okulary korekcyjne zwiększające komfort pracę przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania