Prezes – pracodawca ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego Prezes – pracodawca

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • udział w procesie rekrutacji pracowników,
 • zawieranie umów o pracę z pracownikami,
 • obsługa komputera,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • wyjazdy służbowe (delegacje),
 • praca z dokumentami,
 • opracowywanie strategii działania przedsiębiorstwa,
 • nadzór nad pracą podległego zespołu,
 • reprezentacja przedsiębiorstwa w przetargach,
 • zawieranie umów handlowych.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak formalnych wytycznych może to być np.:
   • ukończenie studiów wyższych lub,
   • posiadanie dodatkowych kursów lub uprawnień- wymaganie mogące wynikać z rodzaju prowadzonej działalności.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy prezesów są głównie gabinety lub sale konferencyjne. W przypadku prezesów będących również pracodawcami, to znaczy zawierającym w imieniu firm lub spółek umowy o pracę, środowiskiem pracy będą również miejsca prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

W przypadku prezesa będącego jednocześnie pracodawcą nie potrzeby prowadzenia pomiarów środowiska pracy.

BHP dla stanowiska Prezes – pracodawcy wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, z których Prezes będący pracodawcą jest zwolniony,
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • obowiązek realizacji tego szkolenia pojawia się z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika,
  • kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się co 5 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Prezesa
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Prezes
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

 

BHP dla Prezesów – pracodawców chcących rozszerzyć swoje uprawnienia:

 • szkolenie okresowe BHP dla Prezesów – pracodawców realizujących zadania służby BHP:
  • po raz pierwszy realizowane w chwili podjęcia się wykonywania zadań służby BHP, należy jedna spełnić jeden z poniższych warunków:
   • zadania tego może podjąć się pracodawca zatrudniający do 10 pracowników robotniczych lub,
   • zatrudniających do 50 pracowników, zakwalifikowanego do grupy działalności z nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się co 5 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Pracodawcy wykonującego zadania służby BHP
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • kurs metodyka instruktarzu stanowiskowego:
  • szkolenie pozwalające przygotować się do przeprowadzenia instruktarzu stanowiskowego,
  • szkolenie ważne jest przez 5 lat
   • zamów kurs metodyki instruktażu stanowiskowego
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka

Badania lekarskie

 • Prezes będący pracodawcą jest zwolniony z obowiązku odbywania badań lekarskich,
 • wyjątek będą stanowiły badania niezbędne do wykonania, konieczne do realizacji ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Prezesi – pracodawcy w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • wypadki komunikacyjne podczas podróży służbowych.
 • chemiczne:
   • podrażnienia spowodowane użyciem środków i preparatów do czyszczenia,
   • tonery.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenie dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne
 • organizacyjne

Dokumentacja do pobrania