Prezes – pracownik

Ocena ryzyka zawodowego Prezes – pracownik

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • wyjazdy służbowe (delegacje),
 • praca z dokumentami,
 • opracowywanie strategii działania przedsiębiorstwa,
 • nadzór nad pracą podległego zespołu,
 • reprezentacja przedsiębiorstwa w przetargach,
 • zawieranie umów handlowych.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

  • niezbędne kwalifikacje:
   • zgodnie z preferencjami pracodawcy może to być np.:
    • ukończenie studiów wyższych,
    • posiadanie dodatkowych kursów lub szkoleń.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy prezesów są głównie gabinety lub sale konferencyjne. W gabinetach wykorzystywane są przede wszystkim urządzenia biurowe (komputery, drukarki itd.). W związku z zajmowanym stanowiskiem konieczne mogą się również okazać różnego rodzaju delegacje służbowe i to miejsce wyjazdu stawać się będzie środowiskiem pracy.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • temperatura powietrza nie niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy biurowej prezesa powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
  • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska Prezes wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które musi zostać zrealizowane pierwszego dnia pracy, szkolenie to składa się  z :
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • po raz pierwszy należy je zrealizować w ciągu roku od chwili zatrudnienia pracownika,
  • kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się co 5 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Prezesa
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Prezes
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, realizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres przeprowadzonych badań ustalany jest na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania,
 • okresowe, niezbędne do zrealizowania w terminie wynikającym z wcześniejszego badania lekarskiego.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Prezesi w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • wypadki komunikacyjne podczas podróży służbowych.
 • chemiczne:
   • podrażnienia spowodowane użyciem środków i preparatów do czyszczenia,
   • tonery.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenie dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • odpowiednio regulowane krzesło,
  • okulary korekcyjne umożliwiające wygodniejszą pracę przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania