Przedstawiciel handlowy

Ocena ryzyka zawodowego Przedstawiciela handlowego

Obowiązki na stanowisku pracy

 • obsługa klientów,
 • sprzedaż towarów i usług,
 • doradzanie klientom,
 • dbanie o ekspozycję towaru,
 • audyty sprzedażowe,
 • reprezentowanie firmy na konferencjach i targach,
 • podróże służbowe,
 • praca z dokumentami.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak wymagań formalnych, jedynie wymagania określone przez pracodawcę
  • posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia samochodu służbowego (prawo jazdy kategorii B),
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Praca na stanowisku przedstawiciela handlowego wiąże się głównie z podróżami. Dlatego też środowiskiem pracy dla przedstawiciela handlowego w dużej mierze jest samochód służbowy. Ponad połowę czasu pracy przedstawiciel handlowy poświęca na dojazdy do klientów. Po za tym za środowisko pracy można uznać wszelkiego rodzaju miejsca i pomieszczenia, w których przedstawiciel spotyka się z klientami, prowadzi prezentacje, negocjacje itd.. Nie wątpliwie kolejnym środowiskiem pracy, w którym przedstawiciel handlowy będzie przebywał w sporej części swojego czasu pracy będzie również biuro (biuro firmy lub home office), w którym będzie on przy pomocy urządzeń i sprzętu biurowego przygotowywał: oferty, umowy lub prezentacje handlowe.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska przedstawiciel handlowy wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które pracownik musi odbyć podczas pierwszego dnia pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • w pierwszym szkoleniu okresowym pracownik powinien uczestniczyć w przeciągu roku od chwili zatrudnienia,  
  • w kolejnym szkoleniu okresowym pracownik musi wziąć udział w terminie nie przekraczającym 5 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla przedstawiciela handlowego
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska przedstawiciel handlowy
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, które pracownik musi odbyć przed dopuszczeniem do pracy. Zakres badań wstępnych określa w skierowaniu pracodawca,
 • okresowe, które pracownik musi odbyć w terminie wskazanym przez lekarza orzecznika we wcześniejszym orzeczeniu,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne – dotyczy przedstawicieli handlowych sprzedających produkty spożywcze lub przebywających w marketach lub hurtowniach spożywczych,
 • dodatkowe badania psychotechniczne dla kierowców, nie jest to badanie obowiązkowe, ale należy przyjąć za dobrą praktykę realizowanie takich badań co kilka lat.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Przedstawiciele handlowi: w swojej pracy narażeni będą na zagrożenia spowodowane w szczególności czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenie w nieruchome elementy,
  • wypadki komunikacyjne,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • negatywne oddziaływanie komputerów i innych urządzeń biurowych,
  • kontuzje spowodowane niewłaściwym sposobem podnoszenia ciężkich przedmiotów.

 

 • chemiczne
  • drażniące działanie preparatów i środków czystości,
  • reakcje alergiczne na środki i substancje chemiczne będące w oferowanym  asortymencie.

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • agresja ze strony innych osób,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania