Ocena ryzyka zawodowego Fryzjer

Obowiązki na stanowisku pracy

 • obsługa klientów,
 • dbanie o czystość salonu fryzjerskiego,
 • dbanie o czystość używanych narzędzi,
 • doradzanie klientom,
 • dojazd do klientów (jeśli salon fryzjerski oferuje taką usługę).

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy Fryzjer damski, męski

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie technikum lub szkoły branżowej o profilu fryzjer,
  • odbycie praktyki fryzjerskiej u mistrza cechu,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy dla fryzjerów są przede wszystkim salony fryzjerskie. W salonach tych fryzjerzy na co dzień używają ostrych narzędzi (nożyczki, brzytwy) oraz preparatów chemicznych, czyli wszelkiego rodzaju środków czystości oraz różnorakich kosmetyków, farby do włosów używanych w salonie fryzjerskim. W przypadku niektórych fryzjerów środowiskiem pracy może być dom klienta.  

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,

BHP dla stanowiska fryzjer wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które pracownik odbywa podczas pierwszego dnia w pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwszy raz pracownik odbywa takie szkolenie w ciągu roku od chwili rozpoczęcia pracy,  
  • kolejne szkolenia okresowe pracownicy odbywają w 5 letnich odstępach czasu,
 • ocena ryzyka zawodowego dla fryzjera

Badania lekarskie:

 • wstępne, które pracownik musi odbyć przed dopuszczeniem do pracy. Zakres badań wstępnych jest określany na podstawie skierowania na badania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, w których pracownik musi uczestniczyć w terminach określanych przez lekarzy medycyny pracy we wcześniejszych orzeczeniach.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy – Fryzjer

Fryzjerzy: w swojej pracy narażeni będą na zagrożenia spowodowane w szczególności czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • uderzenie w nieruchome elementy wyposażania salonu fryzjerskiego,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku używania ostrych narzędzi,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • oparzenia,
  • wypadki komunikacyjne jeśli salon fryzjerski oferuje dojazd do klienta.

 

 • chemiczne
  • drażniące działanie preparatów i środków czystości,
  • reakcje alergiczne spowodowane używanymi w pracy środkami chemicznymi.

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.