Ocena ryzyka zawodowego Kosmetyczka

Obowiązki na stanowisku pracy

 • obsługa klientów,
 • doradzanie klientom,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
 • wykonywanie specjalistycznych zabiegów leczniczych i upiększających dla skóry,
 • profesjonalny makijaż,
 • rozpoznanie chorób skórnych i skierowanie do właściwego lekarza,
 • doradztwo w kwestiach związanych z pielęgnacją urody,
 • promocja i sprzedaż kosmetyków,
 • dbanie o porządek w salonie kosmetycznym,
 • dojazd do klienta (jeśli salon kosmetyczny oferuje takie usługi),
 • właściwe czyszczenie i sterylizacja używanych w pracy narzędzi.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie technikum lub szkoły zawodowej o profilu kosmetyczka lub,
  • ukończenie studiów wyższych na kierunku kosmetologia,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Głównym środowiskiem pracy dla kosmetyczek będzie przestrzeń gabinetu kosmetycznego. W swojej codziennej pracy kosmetyczki będą miały styczność z różnego rodzaju preparatami i substancjami chemicznymi, a także z różnego rodzaju ostrymi narzędziami (nożyczki, skalpel itd.). W przypadku gdy salon kosmetyczny będzie świadczył usługi w domu klienta, to również dom klienta będzie stawał się środowiskiem pracy. 

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,

BHP dla stanowiska kosmetyczka wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które nowo zatrudnieni pracownicy odbywają pierwszego dnia pracy, składające się z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • po raz pierwszy tego typu szkolenie pracownik realizuje przed upływem roku od momentu rozpoczęcia pracy,  
  • kolejne szkolenia okresowe odbywają się w terminach nie przekraczających 5 lat od chwili poprzedniego szkolenia
 • ocena ryzyka zawodowego

Badania lekarskie:

 • wstępne, które musi odbyć przed przystąpieniem do pracy każdy nowo zatrudniany pracownik, zakres badań przeprowadzonych w trakcie badań wstępnych określa pracodawca wydając skierowanie na  badania.
 • okresowe, które musi odbyć każdy pracownik, przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Kosmetyczki w swojej pracy są narażone głównie na negatywnie działanie spowodowane czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • uderzenie w nieruchome elementy wyposażania salonu kosmetycznego,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku używania ostrych narzędzi,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • oparzenia,
  • promieniowanie lasera,
  • wypadki komunikacyjne jeśli salon kosmetyczny oferuje dojazd do klienta.

 

 • chemiczne
  • drażniące działanie preparatów i środków czystości,
  • reakcje alergiczne spowodowane przez używane w trakcie pracy substancje i środki chemiczne.

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.