Specjalista do spraw bezpieczeństwa IT

Ocena ryzyka zawodowego Specjalista do spraw bezpieczeństwa IT

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • praca przy komputerze,
 • kontakt z klientem,
 • analiza systemów bezpieczeństwa IT,
 • opracowywanie nowych rozwiązań i procedur z zakresu bezpieczeństwa IT,
 • kontrola poprawności działania systemów zabezpieczeń,
 • udział w szkoleniach podnoszących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa,
 • obsługa urządzeń biurowych ( drukarki, ksera, faksy, niszczarki itp.),
 • dokumentacja własnej pracy.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • nie ustalono formalnych wymagań kwalifikacyjnych dla tego stanowiska pracy, pod uwagę brane więc będą jedynie wymagania stawiane przez pracodawcę:
   • ukończenie szkoły średniej lub technikum,
   • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku informatyka lub związanym z naukami o bezpieczeństwie,
   • ukończenie kursów lub szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa w branży IT.

Środowisko pracy – opis

Środowisko pracy dla specjalistów do spraw bezpieczeństwa IT to przede wszystkim biura. Z uwagi na konieczność udziału w szkoleniach podnoszących wiedzę lub spotkań z klientami konieczne może się stać opuszczenie miejsca pracy i udania się na miejsce szkolenia lub spotkania.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości przynajmniej  2 m² przypadających na każdego z pracowników biura,
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy pracownika sektora IT powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz umożliwiające dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to stanowisko należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi również posiadać regulowane podłokietniki tak aby zapewnić możliwość ułożenia rąk pracownika na równej powierzchni z biurkiem, 
  • biurko, odpowiednio duże, aby odległość oczu pracownika od ekranu ustawionego na nim monitora wynosiła 60 cm.

BHP dla stanowiska Specjalista do spraw bezpieczeństwa IT wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, któremu należy poddać pracownika w dzień rozpoczęcia pracy. Szkolenie składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • po raz pierwszy szkolenie okresowe odbywają pracownicy przed upływem roku od chwili zatrudnienia,
  • po raz kolejny szkolenia są realizowane w 6 letnich odstępach czasu,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Specjalisty do spraw bezpieczeństwa IT
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego:
   • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Specjalista do spraw bezpieczeństwa IT
    ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne badania lekarskie, które pracownicy muszą odbyć przed dopuszczeniem do pracy. Szczegółowy zakres tych badań jest określany na podstawie danych spisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badania.
 • okresowe badania lekarskie, które pracownicy muszą odbyć przed upłynięciem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność pracownika do pracy.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Specjaliści do spraw bezpieczeństwa IT podczas wykonywania pracy są narażeni na szkodliwe działanie czynników: fizycznych, chemicznych, psychofizycznych:

 • fizyczne:
  • upadek,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenia w elementy wyposażenia biura,
  • skaleczenia i zranienia narzędziami pracy biurowej,
  • niedostateczne oświetlenie w pomieszczeniu,
  • wypadki komunikacyjne,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
  • reakcje alergiczne na chemiczne środki czystości,
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne spowodowane długim siedzeniem,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • krzesło z możliwością regulacji,
  • okulary korekcyjne zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania