Sprzedawca

Ocena ryzyka zawodowego Sprzedawcy – kasjera

Obowiązki na stanowisku pracy

 • obsługa klientów,
 • sprzedaż towarów,
 • dbanie o ekspozycję towaru,
 • utrzymywanie porządku w sklepie i na stanowisku pracy
 • doradzanie klientom.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak wymagań formalnych, jedynie wymagania określone przez pracodawcę,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy sprzedawców będą głównie zamknięte pomieszczenia, jakimi są sklepy, hurtownie i tym podobne. W pomieszczeniach zamkniętych pracownicy są wystawienie na zmienne temperatury (konieczność wejścia do chłodni). Sprzedawcy mogą również pracować na otwartej przestrzeni, na targach lub sprzedawcy na stacjach paliw, którzy muszą wychodzić do klientów. W trakcie pracy sprzedawcy korzystają z: komputerów wyposażonych w monitory ekranowe, kas i drukarek fiskalnych i terminali płatniczych.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska sprzedawca wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które pracownik musi odbyć podczas pierwszego dnia pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwsze takie szkolenie pracownik musi odbyć w ciągu roku od chwili zatrudnienia, 
  • kolejne szkolenie okresowe należy zrealizować w terminie 5 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla sprzedawcy – kasjera 
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzedawcy – kasjera
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, które pracownik musi odbyć przed dopuszczeniem do pracy. Zakres badań wstępnych określa w skierowaniu pracodawca,
 • okresowe, które pracownik musi odbyć w terminie wskazanym przez lekarza orzecznika we wcześniejszym orzeczeniu,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne – dotyczy sprzedawców mających jakikolwiek kontakt z żywnością i produktami spożywczymi,

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Sprzedawcy w swojej pracy narażeni będą na zagrożenia spowodowane w szczególności czynnikami: fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • upadek z wysokości,
  • uderzenia o elementy stanowiska pracy,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami lub elementami wyposażenia stanowiska pracy,
  • uderzenie przez spadające z góry przedmioty,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • częste zmiany temperatur (w przypadku pracowników działów chłodniczych),
  • negatywne oddziaływanie komputerów i innych urządzeń biurowych,
  • kontuzje spowodowane niewłaściwym sposobem podnoszenia ciężkich przedmiotów,
  • wypadki z udziałem urządzeń transportu bliskiego (wózki „paleciaki” lub „pieski”).

 

 • chemiczne
  • drażniące działanie preparatów i środków czystości,
  • reakcje alergiczne na środki i substancje chemiczne będące w oferowanym  asortymencie.

 

 • biologiczne:
  • wirusy,
  • bakterie,
  • grzyby.

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • agresja ze strony klientów,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania