Stomatolog

Ocena ryzyka zawodowego Stomatologa

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zabiegów stomatologicznych u pacjentów,
 • prace protetyczne.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów na kierunku stomatologia

Środowisko pracy – opis

Głównym środowiskiem pracy dla lekarzy stomatologów są gabinety stomatologiczne, często prywatne, w których stomatolodzy korzystają ze specjalistycznych narzędzi umożliwiających poprawną diagnostykę oraz zastosowanie i przeprowadzenie właściwego sposobu leczenia.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska stomatologa wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które należy zrealizować w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP
  • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Stomatologa
   szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Stomatolog
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, realizowane zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Zakres przeprowadzonych badań wynika ze skierowania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, należy zrealizować w terminie wskazanym w poprzednim orzeczeniu,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Lekarze w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • uderzenie o elementy stanowiska pracy
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami lub przedmiotami,
  • hałas, w tym również hałas ultradźwiękowy,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • oparzenia,
  • promieniowanie np. elektromagnetyczne lub jonizujące.
 • chemiczne:
  • szkodliwe działanie preparatów i środków odkażających i dezynfekujących,
  • alergiczne oddziaływanie preparatów chemicznych, w tym również leków.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenia dynamiczne,
  • obciążenia statyczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania