Twórca stron internetowych

Ocena ryzyka zawodowego Twórca stron internetowych

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • praca przy komputerze,
 • kontakt z klientem,
 • analiza potrzeb klienta,
 • tworzenie stron internetowych zgodnie z zamówieniem,
 • kontrola poprawności działania stworzonych stron internetowych,
 • aktualizacja treści stworzonych stron,
 • obsługa urządzeń biurowych ( drukarki, niszczarki itp.),
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji swojej pracy.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak formalnych wymagań co do kwalifikacji na to stanowisko pracy, konieczne jedynie musi być spełnienie warunków określonych przez pracodawcę  np.:
   • ukończenie szkoły średniej lub uzyskanie tytułu technika informatyka,
   • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra w dziedzinie informatyki lub pokrewnej,
   • posiadanie zaświadczeń o ukończeniu dodatkowych szkoleń i kursów związanych z dziedziną pracy.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy twórców stron internetowych są różnego rodzaju biura (klasyczne pokoje biurowe lub open space). Konieczność kontaktu z klientami może się wiązać z potrzebą dojazdu w ustalone miejsca spotkań.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości co najmniej 2 m² dla każdego z pracowników biura,
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu nie może być niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy pracownika sektora IT powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz umożliwiające dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to stanowisko należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi również posiadać regulowane podłokietniki tak aby zapewnić możliwość ułożenia rąk pracownika na równej powierzchni z biurkiem, 
  • biurko, odpowiednio duże, aby odległość oczu pracownika od ekranu ustawionego na nim monitora wynosiła 60 cm.

BHP dla stanowiska Twórca stron internetowych wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, realizowane przez nowo zatrudnionych pracowników pierwszego dnia pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pracownicy po raz pierwszy realizują szkolenia przed upływem roku od momentu rozpoczęcia pracy,
  • kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się regularnie co 6 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Twórcy stron internetowych
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego:
   • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Twórca stron internetowych
    ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne badania lekarskie, które pracownicy odbywają przed podjęciem pracy, zakres wykonywanych badań wynika ze skierowania wystawionego pracownikowi przez pracodawcę,
 • okresowe badania lekarskie, które pracownicy muszą odbyć w terminach określonych we wcześniejszych orzeczeniach lekarskich.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Twórcy stron internetowych w swojej pracy są narażeni na szkodliwe oddziaływanie czynników: fizycznych, chemicznych, psychofizycznych:

 • fizyczne:
  • upadek,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenie o nieruchome elementy wyposażenia stanowiska pracy
  • skaleczenia i zranienia narzędziami pracy biurowej (nożyczki, gilotyny do cięcia papieru),
  • zła jakość oświetlenia pomieszczenia,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
  • drażniące działanie środków czystości.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne spowodowane długim siedzeniem,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • krzesło z odpowiednimi możliwościami regulacji,
  • okulary korekcyjne poprawiające komfort i bezpieczeństwo pracy przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania