Szkolenie BHP online dla pracowników oświaty

Dedykowane szkolenia spełnia wymagania dla:

    dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty,
    pedagogów, wychowawców, przedszkolanek,
    dyrektorów szkół i jednostek naukowych,
    trenerów i opiekunów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

szkolenia bhp okresowe dla oświaty

Obowiązkowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej to między innymi:

• Bezpieczeństwo Uczniów i Personelu: Dzięki szkoleniom online pracownicy oświaty są świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzą, jak im zapobiegać, co przekłada się na bezpieczeństwo uczniów i personelu.
• Zgodność z Przepisami: Szkolenia online spełniają obowiązujące przepisy prawne, pozwalając placówkom edukacyjnym zachować pełną zgodność z wymaganiami regulacyjnymi.
• Szybki Dostęp do Wiedzy: Uczestnicy mogą natychmiast korzystać z materiałów szkoleniowych, dostosowując naukę do swojego harmonogramu pracy.
• Testy i Certyfikaty: Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy muszą zdać testy, co umożliwia uzyskanie certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę.
• Oszczędność Czasu i Kosztów: Brak konieczności organizowania tradycyjnych szkoleń stacjonarnych oznacza oszczędność czasu i kosztów, co jest korzystne dla placówek edukacyjnych.

Szkolenia BHP online dla oświaty to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w placówkach edukacyjnych, oferując jednocześnie elastyczność i spersonalizowany proces nauki dla uczestników. Dzięki nim oświata staje się jeszcze bardziej przyjazna i bezpieczna.

Cennik szkoleń - Szkolenia BHP online dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej.

▼ Wybierz stanowisko lub pełnioną fuckcję i dodaj wybrane szkolenie do zamówienia:językopiniecena
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Pracodawcy i inne osób kierujące pracownikami w żłobkach i przedszkolach
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Rektorzy szkół wyższych
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0163 zł

98zł

Nauczycieli szkół wyższych
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor
ENG
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0 83 zł

75zł

Nauczyciele i pracownicy oświaty
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor
ENG
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,083 zł

75zł

Wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor⭐⭐⭐⭐⭐ 5,083 zł

75zł

Opiekunowie i nauczyciele w żłobkach i przedszkolach
• szkolenie okresowe bhp, tryb online
PL - lektor
ENG, UKR
⭐⭐⭐⭐⭐ 5,083 zł

75zł

Akcja promocyjna trwa : od dnia: 31.10.2023 do dnia: 31.12.2023

Parametry szkolenia, egzaminu oraz wymagania systemowe:

Szkolenie BHP online
Format:prezentacja multimedialna z lektorem ( lektor w w polskiej wersji językowej )
Dostęp i termin:dowolny, nieograniczny
na platformie szkoleniowej online (e-learningowej)
EGZAMIN
Format: test online, test jednokrotnego wyboru
Ilość pytań: 10
Czas trwania: bez ograniczeń czasowych, wielokrotnego podejścia
Wymagania systemowe:
W celu poprawnego korzystania z platformy e-learning użytkownik powinien posiadać na swoim urządzeniu dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową: Google Chrome, Microsoft Edge
Platforma działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych, w tym co najmniej: Safari Mobile, Chrome Mobile

Harmonogram szkolenia BHP online dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej:

Szczegółowy program szkolenia BHP dla:ilość godzin
Dyrektorów szkół i placówek oświatowych16
Pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach16
Rektorów szkół wyższych16
Nauczycieli szkół wyższych8
Nauczycieli i pracowników oświaty8
Wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego8
Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach8
Szczegółowy program kursu pierwszej pomocy dla:
Osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Wzór zaświadczenia - certyfikatu z ukończenia szkolenia BHP online dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej:

Zaświadczenie:
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane zgodnie z aktualnie obowiązujacym wzorem.
Zaświadczenie dostępne w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu.
Zaświadczenie można również zamówić w wersj papierowej. (koszt przygotowania i wysyłki 22 zł brutto).
Zaświadczenie dostępne jest w języku polskim i angielskim.
Wzór wydanego zaświadczenia do szkolenia BHP dla:
Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach
Rektorów szkół wyższych
Nauczycieli szkół wyższych
Nauczycieli i pracowników oświaty
Wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego
Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
Wzór wydanego zaświadczenia do kursu pierwszej pomocy:
Dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Zamówienia, formy płatności:

Dokument zakupu:Faktura VAT
Formy zamówienia:1. Kup teraz - szybki zakup online ( zakup przez koszyk )
2. Zamówienie dla firm, korporacji i instytucji publicznych ( zamówienie na podstawie faktury terminowej )
Metody płatności:1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm, instytucji i placówek publicznych i oświatowych

Spersonalizowane ścieżki zamówienia w zależności od klienta:

Osoby prywatne

Szybki zakup i realizacja szkolenia. Wygodne płatności online, kartą i blikiem. Natychmiastowy dostep do szkoleń i kursów po zakupie. Zaswiadczenia dostępne również online.

Firmy i korporacje

Realizacja zamówienia na podstawie zapytania ofertowego. Pełna obsługa oddziałów zagranicznych i rozproszonych. Płatności na podstawie faktur terminowych lub szybkie zakupy online.

Instytucje publiczne

Uproszczona forma zamówienia, bezpieczna i wygodna forma realizacji zapotrzebowania, odroczona płatność na podstawie faktury terminowej. Indywidulany opiekun, pełne wsparcie.

Szkolenie BHP online dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej - podstawa prawna

Realizacja w procesie szkolenia wytycznych przewidzianych w ramowym programie szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.), a także wydanie zaświadczenia o ukończenia kursu zgodnie ze wzorem przewidzianym w tymże rozporządzeniu.
Szkolenia BHP online dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej - kilka pomocnych słów o szkoleniach

Praca nauczycieli, opiekunów i opiekunek w przedszkolach, żłobkach i placówkach edukacyjnych wiąże się z licznymi zagrożeniami oraz wypadkami.
W swojej pracy odpowiadają oni nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za swoich podopiecznych. Jak mają postępować w sytuacjach awaryjnych? Co mają zrobić, aby udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
W jaki sposób mogą rozpoznawać zagrożenia? O tym wszystkim nauczyciele dowiadują się z obowiązkowych szkoleń BHP, które można już przeprowadzać online.
Szkolenie wstępne i okresowe BHP powinien przejść każdy pracownik, nauczyciel, opiekun, pedagog.
Szkolenie online przez internet dla nauczycieli, pracowników oświaty, przedszkoli i żłobków to doskonałe rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić czas.

Darmowy test BHP online dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej:

0%
2520

Test egzaminacyjny BHP dla nauczycieli, wykładowców, rektorów

Darmowy test BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Nauczyciele zatrudniani są na podstawie:

O urlop na poratowanie zdrowia może starać się nauczyciel, którego staż pracy w szkole wynosi co najmniej:

Stan techniczny maszyn, urządzeń, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub pracowni specjalistycznej powinien być sprawdzany:

Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają:

Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia szkolne powinna wynosić co najmniej:

Your score is

0%

Exit

Karta oceny ryzyka zawodowego dla pracowników oświaty i kadry kierowniczej:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

SZCZEGÓŁY

Opinie kursantów i pracodawców / platforma szkoleniowa / e-learnig / szkolenia i kursy bhp online /

kursantfirmaocenaopinia
Mateusz FabiśIndywidualna praktyka lekarska⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Bardzo polecam. Kurs konkretny, z odpowiednio dobraną tematyką, dostępny od ręki po zamówieniu. Tak samo szybko dostępne zaświadczenie o jego ukończeniu. Będę korzystał w razie potrzeby.
Hanna Laskovakierownik produktu - UHL-Europe⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Informacje zawarte w kursie bezpieczeństwa są doskonałe. Wszystko jest ważne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Bardzo dziękuję za taki podręcznik do pracy.
Krzysztof BorutaWłaściciel - Meble Produkcja i handel Boruta Krzysztof⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Informacje zawarte w kursie bezpieczeństwa są doskonałe. Wszystko jest ważne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Bardzo dziękuję za taki podręcznik do pracy.
Andrei MarozSpecjalista ds. marketingu - BeamWay Sp. Z O.O.⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Bardzo dobre materiały do nauki zagadnień z zakresu BHP i przygotowania się do egzaminu.
Tomasz RawoKierownik stacji - prywatnie⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie. Rozsądnie cenowo. Polecam.
Mariia ProkopenkoFundacja Avalon⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Jestem bardzo wdzięczna zespołowi, który opracował to szkolenie z pierwszej pomocy. Mam małe dziecko i ta wiedza jest dla mnie bardzo cenna. Dziękuję i życzę sukcesów w nowych projektach.
Ewa WołczykNauczyciel⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Bardzo ciekawa prezentacja. Łatwa w zrozumieniu oraz z najważniejszymi faktami. Polecam każdemu!
Viktor GergovskyiHandlowiec - STEF FOOD Sp. z o.o.⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Materiały są prezentowane w sposób przejrzysty, przystępny i optymalny pod względem treści. Wszystko zorganizowane na wysokim poziomie. Dziękuję!
Anna PiedelDyrektor - PSP w Groblach⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Polecam szkolenie. Wygodna forma zdobycia rzetelnych informacji.
Anna OwsianyFizjoterapeuta - Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Super! Bardzo przystępnie przedstawione informacje, by sprawnie zapamiętać to co najważniejsze. Polecam serdecznie!
Małgorzata SzwedGłówny Sspecjalista ds. BHP - UMIG Konstancin-Jeziorna⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie. Zachęcam do korzystania.
Zuzanna WielgusNauczyciel - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Bardzo dokładne szkolenie, omówione w bardzo przejrzysty sposób. Dziękuję.
Nataliia HaidyshKoordynator projektu - JRS Polska⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Kurs jest szybki, egzamin da się zdać podczas pierwszej próby. Strona ze szkoleniem działa bez problemów.. Dziękuję !
Olena RoslykPrywat⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Неймовірно вдячна за можливість пройти навчання! Дуже багато дізналася для себе!Презентація виконана професійно і доступно!!!!Супер!!! Рекомендую!!!!
Barbara MUrasNauczyciel - Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Gratuluję Luxcontrol Polska wzorowo uporządkowanego materiału szkoleniowego i sprawnego przebiegu egzaminu.
Dominik KłósekWłaściciel - PHU Klosek Dominik Kłósek⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Kurs sformułowany bardzo czytelnie pozwalający łatwo odświeżyć lub przyswoić wiedzę z zakresu BHP. Polecam
Jarosław StefaniakStarszy inspektor bhp - ZAZ "PROMYK"⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Jestem bardzo zadowolony z formy on-line. dużo potrzebnych informacji, sporo przykładów.
Adrian PancerzTrener Grassroots c - Akademia Piłkarska APGM⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Wszystko na najwyższym poziomie, dokładnie zaprezentowane, bardzo dokładnie wytłumaczone. SUPER SZKOLENIA POLECAM !!!
Urszula W.Księgowa - Hires Sp. z o.o.⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Wspaniały kurs, bardzo przystępny, przejrzysty. Jestem bardzo zadowolona z odbycia kursu, polecam wszystkim.
Christoph KossikPracownik biurowy - Profex elektronik - Swoboda Sp. K.⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Szkolenie oceniam bardzo wysoko. Rzeczowe przedstawienie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach i bez zbednej teorii.
Dorota JusińskaWłaściciel - DSMS - Dorota Jusińska⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Szkolenie BHP dla pracodawcy było bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone. W błyskawiczny sposób zdobyłam wiedzę i certyfikat, którego potrzebowałam. Polecam innym przedsiębiorcom :).
Marta ŚliwińskaOpiekunka dziecięca - Żłobek "Koszałki Opałki" Edyta Chołota⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Super materiały szkoleniowe, w wygodnej formie prezentacji z dźwiękiem. Można czytać i słuchać, co wspomaga proces uczenia. Bardzo fajnie, że działa na smartfonie.
Małgorzata SurmaSpecjalista ds.kadr - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Polecam szkolenia z zakresu BHP. Wygodna forma i łatwa dostępność do wykupionych szkoleń do obycia w dowolnym czasie. Kontakt z klientem bez zarzutu. Szybko i profesjonalnie.
Mariusz Mitowskitrener - Towarzystwo Sportowe Gwardia⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, bardzo dużo się dowiedziałem i jestem pewien że teraz sobie poradzę.
AGATA ULRYCHWłaściciel - Szkoła Bezpiecznej Jazdy Mustang⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Polecam, wszystko czytelne, proste w obsłudze, dostosowane do mojego wolnego czasu. Bardzo szybki sposób odbycia kursu i uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Super.
Patrycja SkorupaTechnik elektroradiolog - Usługi Radiologiczne Patrycja Skorupa⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Jestem bardzo zadowolona z kursu BHP. Szczegółowe materiały szkoleniowe pozwoliły mi dobrze przygotować się do egzaminu. Dziękuję za możliwość pozyskania aktualnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Życzę dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z pracy.
Michał SzmalWłaściciel - CREWERMATE s.c.⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Dobry kontakt, miła obsługa, profesjonalnie przygotowane materiały.
Danuta ZgrzeblakPielęgniarka Operacyjna - Cdt medicus Lubin⭐⭐⭐⭐⭐ 5,0Dobrze przygotowane szkolenie pod względem merytorycznym i wizualnym.

Klienci i partnerzy PGS Polska Grupa Szkoleniowa