Pracodawca wykonujący zadania służby BHP

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Sytuacja jest prosta. Jak już wspominałem w jednym z poprzednich artykułów pracodawca, aby wykonywać zadania służby BHP musi spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest zatrudnienie do 10 osób.  Do tego musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP.  Drugim warunkiem jest zatrudnianie do 50 pracowników. Jednak w tej sytuacji pracodawca nie może być zaklasyfikowany do wyższej niż trzecia grupy ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do tego oczywiście musicie zrealizować wcześniej wspomniane szkolenie. Tabelę z grupami ryzyka dla poszczególnych rodzajów działalności znajdziecie na końcu artykułu. 

Spółka z. o.o.

Tutaj sprawy nam się nieco skomplikują. Kto w tym przypadku jest pracodawcą? Tutaj należy odwołać się do przepisów i zastanowić się kto będzie podpisywał umowy o pracę z pracownikami?  Na początek Kodeks Pracy:

Art. 3¹. § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Zapis ten wskazuje jednoznacznie, że pracodawcą jest prezes zarządu lub osoba przez zarząd do tego wyznaczona. W tym wypadku prezes lub osoba reprezentująca zarząd będzie mogła pełnić zadania służby BHP pod warunkiem, że spółka spełnia wymogi przedstawione już dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółka jawna

W przypadku spółki jawnej sprawa jest dosyć pogmatwana. Zgodnie z przepisami ustawy, Kodeks spółek handlowych, spółka jawna jest pracodawcą. Kto więc osobą wskazaną do reprezentowania spółki w trakcie zawierania umów o pracę? W tym wypadku należy odwołać się do zapisów umowy spółki. W umowie tej wspólnicy powinni bowiem byli wskazać osobę uprawnioną do reprezentowania spółki. Jeśli takiego zapisu nie ma, to znaczy, że spółkę reprezentują wszyscy wspólnicy. To wszyscy wspólnicy są pracodawcami i wszyscy powinni posiadać odpowiednie szkolenie BHP dla pracodawców, a jeśli chcą wykonywać zadania służby BHP to obowiązkowo muszą posiadać szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. Należy jednak jeszcze pamiętać o wspomnianych na początku warunkach to znaczy: spółka zatrudnia do 10 pracowników lub do 50 ale nie jest zaklasyfikowana do wyższej niż trzecia grupy ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Spółka cywilna

Spółki tego typu, obok spółek z. o.o., cieszy się dosyć sporą popularnością. Jednak dla tej spółki, kwestia zatrudniania może przybrać różne formy, w związku z formą jaką przybiera sama spółka cywilna. W kwestii przypomnienia, spółka cywilna jest formą związku przedsiębiorców, w celu wspólnego działania na rynku.  Dlatego też różne mogą być formy zatrudniania pracowników. Po pierwsze pracownika może zatrudnić jeden ze wspólników i polecić mu wykonywanie prac na rzecz spółki cywilnej. W tym przypadku pracodawcą jest konkretny wspólnik nie spółka. Wspólnik ten może więc jako pracodawca pełnić zadania służby BHP w swojej firmie, ale nie w spółce cywilnej.  Drugi przypadek to zatrudnienie pracownika konkretnie przez spółkę cywilną. Wtedy za pracodawcę uznaje się spółkę. Zadania służby BHP, jako pracodawca, może realizować wspólnik odpowiedzialny za zatrudnianie pracowników w imieniu spółki. Wtedy należy spełniać wcześniej wspominane warunki odnośnie liczby pracowników i zakwalifikowania do grupy ryzyka. Kolejnym trzecim przypadkiem, jest zatrudnienie jednego pracownika (na części etatu) przez każdego ze wspólników i zlecenie mu realizacji prac na rzecz spółki. W tej sytuacji pracodawcami, są wszyscy wspólnicy z osobna i mogą oni wykonywać zadania służby BHP jedynie w swoich firmach. Jednak nie w spółce bo ta formalnie nie będzie pracodawcą dla nikogo.

Pracodawca może wykonywać zadania służby BHP

Jak widzicie pracodawca może wykonywać zadania służby BHP zarówno w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w przypadku spółek. Jednak w przypadku spółek kluczem jest poprawne zdefiniowanie kto tym pracodawcą jest. Myślę tu o wskazaniu  konkretnej osoby. Tak aby osoba ta również mogła wykonywać zadania służby BHP. Na koniec załączam wcześniej obiecaną tabelę grup ryzyka oraz tekst ujednolicony Kodeksu Pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami ONLINE

Cena 164zł 98 zł/ osoba

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców oraz kadry zarządzającej. Ważność 5 lat. W przypadku rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę obowiązek ten powstaje w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP – Kurs ONLINE

Cena 784zł 549 zł/ osoba

Kurs BHP Online przygotowany dla pracodawców chcących realizować szkolenia BHP w swoim zakładzie pracy. Specjalistyczne szkolenie pozwoli Tobie zdobyć odpowiednie uprawnienia.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Prezes – pracodawca ocena ryzyka

Najważniejsze informacje dotyczące stanowiska Prezes - pracodawca. Czasookresy szkoleń, ocena ryzyka zawodowego, niezbędna dokumentacja, czasookresy pomiarów elektrycznych i oświetlenia.