Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego w związku z Covid 19

Promocja!

Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego w związku z Covid 19

315.00 z VAT 23%

Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego

uwzględniająca zagrożenia biologiczne, psychofizyczne i chemiczne w stanach epidemii dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2  Covid 19

Informacje:

 • Aktualizację karty oceny ryzyka otrzymasz automatycznie po dokonaniu wpłaty.
 • Aktualizacja oceny ryzyka opracowana jest przez specjalistę ds BHP i PPOŻ
 • Zamówienie możesz  złozyć w opcji KUP TERAZ dodając je do koszyka,  lub skorzystac z formularza zamówienia dla instytucji.

 

Opis

Obowiązek przeprowadzania i aktualizowania oceny ryzyka zawodowego

Minister Pracy i Polityki Socjalnej poprzez rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nałożył na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, jej aktualizację oraz konieczność udokumentowania. Jednakże nie zostało określone, co jaki czas aktualizacja powinna być robiona. Przesłanką do jej przeprowadzenia staje się każda zmiana technologiczno- organizacyjna w firmie, zmiana w stosowanych środkach ochrony indywidualnej czy też panująca pandemia COVID-19.  Zarówno z oceną, jak i jej aktualizacją pracownicy muszą być zapoznani np. podczas szkoleń BHP.

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Zamówienie przez formularz

  Dane kontaktowe:

  dane do faktury:

  dane do oceny ryzyka zawodowego:

  Wyszukiwarka KLASYFIKACJA ZAWODÓW