Elektryk budowlany - ocena ryzyka zawodowego

Promocja!

Elektryk budowlany – ocena ryzyka zawodowego

315.00 z VAT 23%

Zawód Elektryk budowlany
Kod zawodu 741104
Metoda opracowania PN-N-18002
Opinie klientów 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

bezpieczna zakupy - aktualny certyfikat ssl

Opis

Elektryk budowlany – Ocena Ryzyka zawodowego

OPIS ZAWODU:

Elektryk budowlany wykonuje i remontuje instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne w obiektach budowlanych.
Elektryk budowlany jest zawodem o charakterze usługowym w zakresie elektryczno-budowlano-montażowym. Celem pracy elektryka budowlanego jest kompleksowe wykonywanie (na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów i zasad, wiedzy technicznej) instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych elektryk budowlany w porozumieniu z dystrybutorem energii prowizorycznie zasila plac budowy, instalując na nim rozdzielnicę niskiego napięcia. W całym okresie budowy elektryk budowlany dokonuje niezbędnych zmian w zasilaniu placu budowy, dostosowując je do postępu i technologii prac uczestników procesu budowlanego, w odpowiednim terminie i kolejności. Rozpoczęcie właściwych prac instalatorskich następuje po zakończeniu prac budowlanych. Elektryk budowlany przed położeniem tynków układa instalacje podtynkowe, a po otynkowaniu – instalacje natynkowe. Na prace instalatorskie składają się prace przygotowawcze: trasowanie instalacji, przygotowywanie tras przewodów, kucie wnęk pod rozdzielnice, otworów pod puszki na osprzęt elektryczny oraz bruzd pod rurki elektroinstalacyjne. Następnie elektryk budowlany układa przewody i mocuje osprzęt elektryczny, wykonuje wszystkie instalacje elektryczne zewnętrzne, w tym oświetlenia terenu i odgromowe. Pod koniec prac instalatorskich opisuje, oznacza osprzęt i wyposażenie elektryczne oraz przeprowadza badania funkcjonalne instalacji (tak zwane odbiorcze). Prace remontowe lub modernizacyjne polegają na zamianie gniazd wtykowych na gniazda z kołkiem ochronnym, bezpieczników na wyłączniki instalacyjne, zmianie – instalacji na trzy- i pięcioprzewodową, sprawdzeniu z połączeniami wyrównawczymi, zainstalowaniu wyłączników różnicowoprądowych oraz zwiększeniu przekrojów przewodów w celu dostosowania instalacji do większych obciążeń. Prace remontowe i modernizacyjne w instalacjach elektrycznych wykonuje się zazwyczaj podczas remontu budynku lub mieszkania. W trakcje realizacji prac elektryk budowlany na bieżąco kontroluje jakość wykonania poszczególnych etapów własnych robót oraz usuwa stwierdzone usterki. Na końcowym etapie prac realizowanych przez innych wykonawców wykonuje pomiary pomontażowe (odbiorcze) i badania skuteczności zastosowanych ochron przeciwporażeniowych.
Kupując otrzymasz:
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy w formacie DOC,PDF
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid-19 w formacie DOC,PDF
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Korzyści z zakupu:
Otrzymasz kartę oceny ryzyka zawodowego sporządzoną wg normy PN-N 18002,
Zaoszczędzisz czas na tworzenie dokumentu od podstaw,
Otrzymasz gotowy edytowalny dokument, spełniający wymogi prawne, inspekcji pracy, 
Ocena ryzyka zostanie opracowana przez specjalistę ds. BHP i PPOŻ,
Zamówienie możesz złożyć w opcji KUP TERAZ dodając je do koszyka lub skorzystać z formularza zamówienia dla instytucji.

DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI:

  • przelew online – szybka płatność internetowa
  • blik
  • płatność kartą
  • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy złożyć zamówienie przez formularz.

OCENA PRODUKTU:

5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

NADZÓR MERYTORYCZNY:

PGS Polska Grupa Szkoleniowa & Luxcontrol Polska BHP

KONTAKT:

W razie pojawienia się dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:

Krzysztof Trześniewski

Specjalista ds. BHP, Inspektor PPOŻ, Instruktor Pierwszej Pomocy

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
 500 501 475
 biuro@bhponline.pl

 

Zamówienie przez formularz

    Dane kontaktowe:

    dane do faktury:

    dane do oceny ryzyka zawodowego: