Służba BHP powinieneś to wiedzieć

Służba BHP powinieneś to wiedzieć

Służba BHP jest niezbędna w zakładach pracy. Zatrudniając pracowników konieczne jest spełnienie wszystkich norm formalnych przez organizowane stanowisko pracy. Jest żmudny i czasochłonny proces. Dlatego też przedstawiamy Wam gotowe rozwiązania, dzięki którym zaoszczędzicie czas i pieniądze.

Szkolenie okresowe dla służby BHP po ukończonym technikum lub po studiach

Biorąc pod uwagę  jak duża odpowiedzialność ciąży na pracownikach służby BHP nic w tym dziwnego, że okresowo i oni będą musieli uzupełnić już posiadaną wiedzę, a czasem zdobyć trochę nowej. Wiem wiem, teraz pewnie śmiało można podnieść argument o tym, że aby zostać pracownikiem służby BHP to trzeba ukończyć albo technikum, albo studia z zakresu BHP. Zatem, żaden kurs nie da mi takiej wiedzy jak studia czy technikum. Po części zgodzę się z tym, ale tylko po części. Teraz tylko tak szczerze i z ręką na sercu ilu z Was pamięta wszystko ze studiów czy też technikum? Tak też myślałem. Pamiętajcie przy tym również, że aby rozpocząć pracę w służbie BHP również musicie odbyć to szkolenie. Pytanie jednak jak odbyć szkolenie, przecież samemu go sobie nie przeprowadzicie?

Szkolenie dla służby BHP online

Zastanawialiście się już nad wyborem opcji z przeszkoleniem się online? Wiem obawiacie się głównie czy jest to dopuszczalne? Śpieszę z odpowiedzią jest. Jak udowadniałem w jednym z poprzednich artykułów realizacja szkolenia okresowego BHP online przez pracowników służby BHP jest prawnie dopuszczalna. Jako, że realizuje się w ten sposób wszelkie założenia programowe w trybie samokształcenia kierowanego. Umożliwia to pełną realizację założeń programowych szkolenia zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Wszystko to bez konieczności straty czasu. Tak dobrze widzicie bez straty czasu, bo uczycie się kiedy tylko będziecie mieli na to ochotę. Zyskujecie dzięki temu swobodę połączenia: pracy, życia prywatnego oraz konieczności realizacji szkolenia. Po prostu sytuacja idealna.

Czy szkolenie BHP można przeprowadzić przez internet?

Inspekcja Pracy w pełni aprobuje szkolenia drogą e-learningową.  Realizowane u nas szkolenie, egzamin oraz wydane na koniec kursu zaświadczenie są zgodne z przepisami Rozporządzenia w sprawie szkolenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dlatego też możecie spać spokojnie podczas kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy nikt nie będzie Wam kwestionował ukończonego u nas szkolenia.

Zdajcie się na nas

Jako firma będąca liderem na rynku BHP realizowanych w formie online dajemy Wam gwarancję:

    1. prostego, szybkiego i łatwo przyswajalnego szkolenia,
    2. zdobycia rzetelnej wiedzy,
    3. stałego wsparcia zarówno merytorycznego jak i technicznego na każdym etapie współpracy,
    4. wydania zaświadczenia, które nie stworzy problemów i będzie w pełni akceptowane przez PIP,
    5. jasne warunki określone na początku współpracy.
Organizując stanowisko pracy nie zapomnij !!!

Proces organizacji stanowiska pracy to nie tylko przeprowadzenie rekrutacji pracownika, czy zapewnienie mu odpowiednich szkoleń BHP. To również konieczność opracowania oceny ryzyka zawodowego, fizycznego stworzenia stanowiska pracy oraz konieczność spełnienia przez nie odpowiednich warunków technicznych (np. odpowiedniego oświetlenia stanowiska).

Sprawdź naszą ofertę!!!

W naszej bogatej ofercie znajdziecie wszystko, co jest niezbędne podczas organizacji stanowiska pracy: szkolenia BHP w formie online, przygotowaną ocenę ryzyka zawodowego oraz pomiary środowiska pracy.  Korzystając ze sprawdzonych rozwiązań ułatwiacie sobie pracę, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Zapraszamy do współpracy.

Szkolenie okresowe BHP dla Służby BHP – odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Cena 450 zł 315 zł/ osoba

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania . Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet.
Ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pracownik służby BHP

Najważniejsze informacje dotyczące stanowiska Pracownik służby BHP - bhp-owiec. Czasookresy szkoleń, ocena ryzyka zawodowego, niezbędna dokumentacja, czasookresy pomiarów elektrycznych i oświetlenia.

PRZYDATNE DOKUMENTY:

Tekst ujednolicony Kodeksu Pracy

Rozporządzenia w sprawie szkolenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Harmonogram szkolenia dla służby BHP