Kurs wstępny BHP

dla pracowników administracyjno biurowych, kadry kierowniczej i pracowników robotniczych

W trybie zdalnym, przez Internet

Rekomendowany przez Państwową Inspekcję Pracy kurs wstępny BHP dla nowo przyjmowanych pracowników.
Kurs kończy się wydaniem karty szkolenia wstepnego zgodnej z wzorem Inspekcji Pracy.

Akcja Covid-19

Skorzystaj z obniżonej ceny -20%

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom i kursantom obniżając koszty kursu o 20%

Obniżona cena kursu wynosi: 44 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Akcja promocyjna trwa od dnia 28.08.2020 do dnia 31.10.2020
Do końca promocji pozostało:

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia

 • otrzymasz dostęp do szkolenia w formie nowoczesnej prezentacji multimedialnej,
 • ukończysz je bez ograniczeń czasowych w wygodnym dla Ciebie miejscu i czasie,
 • szkolenie bez kłopotu przekazać innej osobie lub pracownikowi,
 • na koniec kursu zaliczysz prosty test online składający się z 10 pytań,
 • egzamin jest prosty, nie ma limitów czasowych ani ilości podejść,
 • karte szkolenia wstępnego uzyskach tuż po zaliczeniu egzaminu,
 • karta jest zgodna ze wzorem respektowanym przez Inspekcję Pracy.

Podstawa Prawna

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca, lub bezpośredni przełożony

Komu dedykowany jest kurs BHP wstepny:

 • pracowników administracyjno biurowych i kadry kierowniczej
 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
 • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką;
 • pracowników admionistracyjno biurowych
 • nauczycieli, pracowników oświaty, pracowóników słuzby bhp,
 • branży IT, kadry kierowniczej, managerów,
 • nauczycieli i pracowników oświaty,
 • opiekunów i wychowawców w przedszkolach i żłobkach,
 • przedstawicieli handlowych, sprzedawców,
 • fryzjerek i kosmetyczek,
 • lekarzy, lekarzy stomatologów i asystentek stomatologicznych,
 • pielęgniarek i personelu medycznego,
 • ratowników medycznych,
 • pracowników farmacji,
 • instruktorów i  trenerów fitness.

Bezpieczny zakup

Szkolenie BHP wstępne zamówisz na dwa sposoby:

 • dodając je do koszyka i płacąc online. To szybki i bezpieczny sposób a dostęp do szkolenia otrzymasz po minucie od dokonania  płatności.
 • wysyłając formularz zamówienia, ten sposób wybierają instytucje publiczne, szkoły i firmy które chcą zapłacić na podstawie faktury terminowej.

W jednym i drugim przypadku potwierdzeniem zapłaty jest Faktura.
Szkolenia i kursy BHP zwolnione sa z podatku VAT

Szkolenia BHP wstępne – dostępne online

Szkolenie – grupa zawodowa
Rodzaj/ język
Dostęp do szkolenia
Zamów teraz
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników administracyjno biurowych i pokrewnych
BHP/ wstępne/ PL
e-learning/ zdalny/ online
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników administracyjno biurowych i pokrewnych w języku angielskim
BHP/ wstępne/ ENG
e-learning/ zdalny/ online
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
BHP/ wstępne/ PL
e-learning/ zdalny/ online
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych w języku angielskim
BHP/ wstępne/ ENG
e-learning/ zdalny/ online

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – biurowe- PL

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników administracyjno biurowych i pokrewnych w języku polskim dostępne online.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – robotnicze – PL

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników na stanowiskach robotniczych w języku polskim dostępne online.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – robotnicze – ENG

Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych w języku angielskim dostępne online.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – biurowe- ENG

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników administracyjno biurowych i pokrewnych w języku angielskim dostępne online.

Kursy i szkolenia BHP przez Internet

Nasze szkolenia stworzyliśmy z myślą o wygodzie i pełnej mobilności.
Dostępne kursy i szkolenia możesz rozpocząć w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia.
Twoja nauka na naszej platformie przebiegnie bez ograniczeń. Otrzymasz nieograniczony czas od zakupu na zapoznanie się ze szkoleniem.
Egzamin sprawdzający w formacie testu również nie ma ograniczeń czasowych i możesz podejść do niego wielokrotnie.
Zaświadczenie, które otrzymasz po zaliczonym teście spełnia wszystkie wymagania prawne oraz respektowane jest przez Inspekcję Pracy.
szkolenia bhp online

Masz pytania ?

 • potrzebujesz fakturę VAT z terminem płatności
 • chcesz podpisać umowę na stałą współpracę
 • potrzebujesz dodatkowych informacji

Zadzwoń do nas lub napisz

  Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie

  Zatrudniając pracownika administracyjno-biurowego pracodawca musi liczyć się z tym, iż będzie musiał zapewnić mu nie tylko ergonomiczne warunki pracy, ale również przeprowadzić odpowiednie szkolenie wstępne BHP.  Celem takiego szkolenia BHP jest przede wszystkim: nabycie umiejętności wykonywania określonej pracy w sposób bezpieczny dla siebie oraz współpracowników, zapoznanie się z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi w środowisku pracy, czy też sposoby postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. 

  Ze względu na panującą pandemię COVID-19 ustawodawca w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2  dał możliwość przeprowadzenie szkoleń BHP przez internet lub przesunięcie ich do 60 dni od momentu odwołania stanu epidemiologicznego. Jednakże przeprowadzając szkolenie BHP online, zyskuje się przede wszystkim na czasie. Każdy uczestnik szkolenia dla pracowników administracyjno- biurowych może przystąpić do niego w najbardziej dogodnym dla siebie momencie oraz z każdego miejsca, z którego ma dostęp do internetu.

  Mimo iż przy szkoleniu wstępnym BHP nie wymaga się przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, to przy kursie BHP online taki test BHP jest. Dzięki niemu pracodawca zyska pewność, że nowo zatrudniony pracownik biurowy posiada odpowiednią wiedzę z zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy. Dodatkowo należy podkreślić, iż uczestnik nie otrzyma zaświadczenia, bez zdanego testu BHP online

  W przypadku niezaliczenia za pierwszym razem testu BHP przez internet istnieje możliwość podejścia do niego ponownie. Test BHP składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a zawarte w nim pytania nie odbiegają od materiałów zawartych w kursie BHP przez internet

  Wybierając zdalny kurs BHP, spełnione zostaną nie tylko wymagania prawne, ale przede wszystkim zwiększona zostanie świadomość bezpiecznej i higienicznej pracy wśród pracowników administracyjno- biurowych. Reasumując. Odpowiedni poziom BHP w firmie to mniej wypadków, chorób zawodowych oraz drobnych, niepożądanych zdarzeń.