Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i robotniczych – wytyczne i wskazówki 2020

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i robotniczych – wytyczne i wskazówki 2020

Akcja Covid-19

Skorzystaj z obniżonej ceny -20%

Pierwotny koszt szkolenia: 55 zł

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom i kursantom obniżając koszty kursu o 20%

Obniżona cena kursu wynosi: 44 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Szkolenie – kurs bhp wstępny dla pracowników biurowych i robotniczych teraz dostępny online

 

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie wstępnego szkolenia BHP każdemu, nowemu pracownikowi oraz uczniowi lub studentowi odbywającemu praktyki zawodowe. Konieczność ta została nałożona m.in. przez Kodeks pracy (art. 237.3). Szkolenie takie powinno obejmować wszystkie stanowiska pracy. Tak samo istotne są zarówno dla pracowników robotniczych, jak i biurowych. 

Istota wstępnych szkoleń BHP dla pracowników biurowych i robotniczych

Wstępne szkolenie BHP ma na celu zapoznanie nowych pracowników z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy w danym zakładzie oraz regulaminem pracy, sposobem udzielania pierwszej pomocy, czy też postępowaniem na wypadek pożaru. Informacje te pracownik robotniczy i biurowy uzyskuje w pierwszej części szkolenia, czyli podczas instruktażu ogólnego. Natomiast w trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik zapoznaje się ze specyfiką danej pracy, zagrożeniami, które mogą na danym stanowisku wystąpić oraz o bezpiecznym sposobie wykonywania danej czynności. Fakt, że pracownik przeszedł kurs BHP, odnotowuje się na karcie szkolenia wstępnego. Druk wypełnionej karty, wraz z podpisem nowozatrudnionego oraz osoby szkolącej, przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

Różnica między szkoleniem BHP wstępnym a okresowym

Szkolenie BHP wstępne, jak już sama nazwa wskazuje, wykonywane jest przy zatrudnieniu nowych pracowników i ma na celu zapoznanie ich m.in. z zasadami i regulaminem panującym w danym zakładzie. Natomiast szkolenie BHP okresowe ma na celu utrwalenie i przypomnienie tej wiedzy oraz zapoznanie z nowymi rozwiązaniami w miejscu pracy. Kurs BHP okresowy kończy się z reguły sprawdzeniem wiedzy w postaci testu. 

Jak długo jest ważne szkolenie BHP i ile ono trwa?

Nie podlega wątpliwości, że charakter prac pracowników biurowych znacznie różni się od zadań wykonywanych przez pracowników robotniczych. Różnią się również zagrożenia oraz częstotliwość i skutki ich wystąpienia. W związku z tym czas na zapoznanie się z nimi jest również zróżnicowany. Część ogólna szkolenia, zarówno dla jednej jak i drugiej grupy zawodowej, powinna wynosić co najmniej 3 godziny lekcyjne (po 45 min), natomiast instruktaż stanowiskowy dla pracowników robotniczych powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych, a dla pracowników biurowych 3 godziny lekcyjne. Szkolenie wstępne BHP jest ważne rok, bez względu na charakter pracy. Po tym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, które zarówno dla pracowników biurowych jak i robotniczych powinno trwać 8 godzin lekcyjnych. Ważność szkoleń okresowych dla pracowników robotniczych wynosi 3 lata, chyba że wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy 1 rok. Natomiast szkolenie okresowe dla pracowników biurowych wynosi 6 lat. Okres ten może zostać skrócony do 5 lat, gdy na danym stanowisku biurowym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia.

Szkolenie BHP online przez internet dla pracowników biurowych i robotniczych podczas pandemii

A co w przypadku, gdy ze względu na obostrzenia, przeprowadzenie wstępnych kursów BHP jest niemożliwe lub trudne do wykonania? Mamy dla Ciebie rozwiązanie w postaci szkolenia BHP online.

W dobie pandemii COVID-19 masz możliwość przeprowadzenia kursu BHP online przez internet. Wynika to z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-21 (art. 12 e). Zgodnie z nią możesz przeprowadzić taki kurs BHP online dla pracowników biurowych i robotniczych bez konieczności przystosowania sali szkoleniowej tak, aby spełnione były wszelkie obostrzenia i wytyczne. Jednakże ustawa przewiduje przeprowadzenie szkolenia BHP zdalnie, jedynie w części instruktażu ogólnego. Instruktaż stanowiskowy nie może być przeprowadzony online. 

Pamiętaj, że jako pracodawca nie możesz dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła szkolenia. 

Akcja Covid-19

Skorzystaj z obniżonej ceny -20%

Pierwotny koszt szkolenia: 55 zł

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom i kursantom obniżając koszty kursu o 20%

Obniżona cena kursu wynosi: 44 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Szkolenia BHP wstępne – dostępne online  PGS bhponline.pl

Nazwa szkolenia
Dostępność, język
Grupa zawodowa
Informacje
Zamówienie
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników administracyjno biurowych i kadry kierowniczejonline
język polski
administracja, pracownik biurowy, kadra kierownicza
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników administracyjno biurowych i kadry kierowniczej w języku angielskimonline
j. angielski
administracja, pracownik biurowy, kadra kierownicza
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników oświaty, przedszkoli, żłobkówonline
język polski
oświata, przedszkole, żłobek, opiekunka, nauczyciel
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników oświaty, przedszkoli, żłobków w języku angielskimonline
j. angielski
oświata, przedszkole, żłobek, opiekunka, nauczyciel
Szkolenie BHP wstępne dla służby BHPonline
język polski
służba BHP, pracownicy wykonujący zadania służby BHP
Szkolenie BHP wstępne dla służby BHP w języku angielskimonline
j. angielski
służba BHP, pracownicy wykonujący zadania służby BHP
Szkolenie BHP wstępne dla służby zdrowia i personelu medycznegoonline
język polski
lekarze, personel medyczny, pielęgniarki, weterynarz, stomatolog
Szkolenie BHP wstępne dla służby zdrowia i personelu medycznego w języku angielskimonline
j. angielski
lekarze, personel medyczny, pielęgniarki, weterynarz, stomatolog
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży usługowejonline
język polski
usługi, gastronomia, hotelarstwo, fryzjer, kosmetyczka, krawcowa, kierowca
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży usługowej w języku angielskimonline
j. angielski
usługi, gastronomia, hotelarstwo, fryzjer, kosmetyczka, krawcowa, kierowca
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży handlowejonline
język polski
handel, przedawca, farmaceuta, przedstawiciel handlowy
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży handlowej w języku angielskimonline
j. angielski
handel, sprzedawca, farmaceuta, przedstawiciel handlowy
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych – budowlanychonline
język polski
stanowiska robotnicze, budowlane, elektryk, murarz, ciężkie prace firzyczne
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych – budowlanych w języku angielskimonline
j. angielski
stanowiska robotnicze, budowlane, elektryk, murarz, ciężkie prace firzyczne

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników biurowych- PL

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?8874191/ ?0
uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – pracownik, techniczny, fizyczny, robotniczy, budowlany

Cena 111 zł 89 zł/ osoba

Szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników pracujących fizycznie, budowlańców, kierowców, elektryków i innych na stanowiskach robotniczych. Uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP. Szkolenie poleca: 100 % kursantów, ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – stanowiska robotnicze, techniczne, fizyczne – język angielski

Cena 111 zł 89 zł/ osoba

Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych w języku angielskim dostępne online.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP wstępne ONLINE -dla pracowników biurowych w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników administracyjno- biurowych i pokrewnych w języku angielskim dostępne online.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników OŚWIATY i placówek opiekuńczo wychowawczych

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?8874191/ ?0
uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników OŚWIATY w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenia wstępne pracownicy oświaty i placówek opiekuńczo- wychowawczych powinni odbyć przed rozpoczęciem pracy, czyli już w chwili zatrudnienia.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby BHP

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

>Przy zatrudnianiu pracowników jednym z najważniejszych elementów jest szkolenie wstępne. Ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Takie szkolenie zobowiązany jest przejść każdy nowo zatrudniony, nawet pracownik służby BHP.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby BHP w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie dla pracowników służby BHP o osób wykonujących ich zadania przygotowany w formie online, w języku angielskim.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby Zdrowia w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie BHP wstępne jest pierwszym kursem, z jakim każdy pracownik (nawet służby zdrowia) ma do czynienia. Przeprowadza się je w momencie zatrudnienia i bez niego pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników Służby Zdrowia PL

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie wstępne kończy się krótkim testem, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu BHP uczestników szkolenia. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a jego wynik znany jest praktycznie od razu. Co istotne, do testu można podchodzić wielokrotnie.
Ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży handlowej

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie wstępne kończy się krótkim testem, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu BHP uczestników szkolenia. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a jego wynik znany jest praktycznie od razu. Co istotne, do testu można podchodzić wielokrotnie.
Ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży handlowej w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie wstępne kończy się krótkim testem, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu BHP uczestników szkolenia. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a jego wynik znany jest praktycznie od razu. Co istotne, do testu można podchodzić wielokrotnie.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży usługowej

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Kurs BHP wstępny skierowany jest do pracowników branży usługowej. Kurs odbywa się przez internet.
Ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży usługowej w języku angielskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Kurs ten skierowany jest do pracowników branży usługowej i odbywa się on przez internet i za pomocą dostępnych urządzeń cyfrowych.  Kurs wstępny BHP w języku angielskim.

Szkolenie wstępne BHP online dla osób kierujących pracownikami

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE -dla pracowników biurowych w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenia wstępne  BHP  dla pracowników administracyjno- biurowych, branży usługowej, gastronomicznej w języku ukraińskim online.

Szkolenie wstępne BHP online dla osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży usługowej w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Kurs ten skierowany jest do pracowników branży usługowej i odbywa się on przez internet i za pomocą dostępnych urządzeń cyfrowych.  Kurs wstępny BHP w języku ukraińskim.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników branży handlowej w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie wstępne kończy się krótkim testem, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu BHP uczestników szkolenia. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a jego wynik znany jest praktycznie od razu. Co istotne, do testu można podchodzić wielokrotnie.

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – stanowiska techniczne, robotnicze, budowlane – język ukraiński

Cena 111 zł 89 zł/ osoba

Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych w języku ukraińskim dostępne online.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Szkolenie wstępne BHP online dla osób kierujących pracownikami

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Szkoenie przygotowane w języku angielski. Dostępność online. Wsparcie merytoryczne.