Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i robotniczych – wytyczne i wskazówki 2020

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i robotniczych – wytyczne i wskazówki 2020

Akcja Covid-19

Skorzystaj z obniżonej ceny -20%

Pierwotny koszt szkolenia: 55 zł

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom i kursantom obniżając koszty kursu o 20%

Obniżona cena kursu wynosi: 44 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Szkolenie – kurs bhp wstępny dla pracowników biurowych i robotniczych teraz dostępny online

 

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie wstępnego szkolenia BHP każdemu, nowemu pracownikowi oraz uczniowi lub studentowi odbywającemu praktyki zawodowe. Konieczność ta została nałożona m.in. przez Kodeks pracy (art. 237.3). Szkolenie takie powinno obejmować wszystkie stanowiska pracy. Tak samo istotne są zarówno dla pracowników robotniczych, jak i biurowych. 

Istota wstępnych szkoleń BHP dla pracowników biurowych i robotniczych

Wstępne szkolenie BHP ma na celu zapoznanie nowych pracowników z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy w danym zakładzie oraz regulaminem pracy, sposobem udzielania pierwszej pomocy, czy też postępowaniem na wypadek pożaru. Informacje te pracownik robotniczy i biurowy uzyskuje w pierwszej części szkolenia, czyli podczas instruktażu ogólnego. Natomiast w trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik zapoznaje się ze specyfiką danej pracy, zagrożeniami, które mogą na danym stanowisku wystąpić oraz o bezpiecznym sposobie wykonywania danej czynności. Fakt, że pracownik przeszedł kurs BHP, odnotowuje się na karcie szkolenia wstępnego. Druk wypełnionej karty, wraz z podpisem nowozatrudnionego oraz osoby szkolącej, przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

Różnica między szkoleniem BHP wstępnym a okresowym

Szkolenie BHP wstępne, jak już sama nazwa wskazuje, wykonywane jest przy zatrudnieniu nowych pracowników i ma na celu zapoznanie ich m.in. z zasadami i regulaminem panującym w danym zakładzie. Natomiast szkolenie BHP okresowe ma na celu utrwalenie i przypomnienie tej wiedzy oraz zapoznanie z nowymi rozwiązaniami w miejscu pracy. Kurs BHP okresowy kończy się z reguły sprawdzeniem wiedzy w postaci testu. 

Jak długo jest ważne szkolenie BHP i ile ono trwa?

Nie podlega wątpliwości, że charakter prac pracowników biurowych znacznie różni się od zadań wykonywanych przez pracowników robotniczych. Różnią się również zagrożenia oraz częstotliwość i skutki ich wystąpienia. W związku z tym czas na zapoznanie się z nimi jest również zróżnicowany. Część ogólna szkolenia, zarówno dla jednej jak i drugiej grupy zawodowej, powinna wynosić co najmniej 3 godziny lekcyjne (po 45 min), natomiast instruktaż stanowiskowy dla pracowników robotniczych powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych, a dla pracowników biurowych 3 godziny lekcyjne. Szkolenie wstępne BHP jest ważne rok, bez względu na charakter pracy. Po tym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe, które zarówno dla pracowników biurowych jak i robotniczych powinno trwać 8 godzin lekcyjnych. Ważność szkoleń okresowych dla pracowników robotniczych wynosi 3 lata, chyba że wykonują prace szczególnie niebezpieczne, wtedy 1 rok. Natomiast szkolenie okresowe dla pracowników biurowych wynosi 6 lat. Okres ten może zostać skrócony do 5 lat, gdy na danym stanowisku biurowym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia.

Szkolenie BHP online przez internet dla pracowników biurowych i robotniczych podczas pandemii

A co w przypadku, gdy ze względu na obostrzenia, przeprowadzenie wstępnych kursów BHP jest niemożliwe lub trudne do wykonania? Mamy dla Ciebie rozwiązanie w postaci szkolenia BHP online.

W dobie pandemii COVID-19 masz możliwość przeprowadzenia kursu BHP online przez internet. Wynika to z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-21 (art. 12 e). Zgodnie z nią możesz przeprowadzić taki kurs BHP online dla pracowników biurowych i robotniczych bez konieczności przystosowania sali szkoleniowej tak, aby spełnione były wszelkie obostrzenia i wytyczne. Jednakże ustawa przewiduje przeprowadzenie szkolenia BHP zdalnie, jedynie w części instruktażu ogólnego. Instruktaż stanowiskowy nie może być przeprowadzony online. 

Pamiętaj, że jako pracodawca nie możesz dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła szkolenia. 

Akcja Covid-19

Skorzystaj z obniżonej ceny -20%

Pierwotny koszt szkolenia: 55 zł

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), udzielamy wsparcia pracodawcom i kursantom obniżając koszty kursu o 20%

Obniżona cena kursu wynosi: 44 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Szkolenia BHP wstępne – dostępne online  PGS bhponline.pl

Nazwa szkolenia
Dostępność, język
Grupa zawodowa
Informacje
Zamówienie
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników administracyjno biurowych i kadry kierowniczejonline
język polski
administracja, pracownik biurowy, kadra kierownicza
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników administracyjno biurowych i kadry kierowniczej w języku angielskimonline
j. angielski
administracja, pracownik biurowy, kadra kierownicza
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników oświaty, przedszkoli, żłobkówonline
język polski
oświata, przedszkole, żłobek, opiekunka, nauczyciel
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników oświaty, przedszkoli, żłobków w języku angielskimonline
j. angielski
oświata, przedszkole, żłobek, opiekunka, nauczyciel
Szkolenie BHP wstępne dla służby BHPonline
język polski
służba BHP, pracownicy wykonujący zadania służby BHP
Szkolenie BHP wstępne dla służby BHP w języku angielskimonline
j. angielski
służba BHP, pracownicy wykonujący zadania służby BHP
Szkolenie BHP wstępne dla służby zdrowia i personelu medycznegoonline
język polski
lekarze, personel medyczny, pielęgniarki, weterynarz, stomatolog
Szkolenie BHP wstępne dla służby zdrowia i personelu medycznego w języku angielskimonline
j. angielski
lekarze, personel medyczny, pielęgniarki, weterynarz, stomatolog
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży usługowejonline
język polski
usługi, gastronomia, hotelarstwo, fryzjer, kosmetyczka, krawcowa, kierowca
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży usługowej w języku angielskimonline
j. angielski
usługi, gastronomia, hotelarstwo, fryzjer, kosmetyczka, krawcowa, kierowca
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży handlowejonline
język polski
handel, przedawca, farmaceuta, przedstawiciel handlowy
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników branży handlowej w języku angielskimonline
j. angielski
handel, sprzedawca, farmaceuta, przedstawiciel handlowy
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych – budowlanychonline
język polski
stanowiska robotnicze, budowlane, elektryk, murarz, ciężkie prace firzyczne
Szkolenie BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych – budowlanych w języku angielskimonline
j. angielski
stanowiska robotnicze, budowlane, elektryk, murarz, ciężkie prace firzyczne

Kurs pierwszej pomocy ONLINE dla osób pracujacych z dziećmi w języku ukraińskim

Cena 198zł 99 zł/ osoba

Kurs PP przedmedycznej opracowany dla osób pracujących z dziećmi w języku ukraińskim. Szkolenie w formie online zapewnia szybkie i sprawne uzyskanie istotnych informacji, potwierdzonych zaświadczeniem ukończenia kursu.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐