akty prawne

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Tekst ujednolicony (ze wszystkimi zmianami) ustawy Kodeks spółek handlowych

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu BHP

Udostępniamy rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu BHP, tekst stanowiący podstawę prawną do realizacji szkoleń z dziedziny BHP oraz wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL