dokumenty przydatne przy organizacji pracy

Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajduje się Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych w zakładzie pracy.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Informacja o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajduje się Informacja o zapoznaniu się przez pracownika z ryzykiem zawodowym.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Karta badań czynników szkodliwych

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajduje się Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Rejestr czynników szkodliwych

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajduje się Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, występujących na stanowiskach pracy.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Informacja o ryzyku zawodowym

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajduje się Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Oświadczenie- ryzyko zawodowe

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajduje się Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Regulamin gospodarowania środkami ochrony

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajduje się Regulamin gospodarowania środkami ochrony indywidualnej.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL

Zarządzenie w sprawie stosowania środków ochrony

Udostępniamy Państwu wzory dokumentów przydatnych podczas organizacji stanowisk pracy w Państwa firmach. Tutaj znajdziecie zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

By Krzysztof Trzesniewski |
DETAIL